Se eller gense alle de udsendte nyhedsbreve her.
Siden skal lige hente den alle sammen, så giv den lige tid til dette, da der er mange sider som skal indlæses.

indkaldelse:

indkaldelse ekstra ordinær generalforsamling 12 oktober kl. 17:00

Kære medlem i Afdeling A, hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling omking vandledingsprojket i forbindelse med kloakering i 2022.

Projektet skal med i udbud i novenber 2021, derfor skal vi hurtigst muligt have besluttet hvad vi gør.

Dato: 12. oktober 2021
Tid: 17:00
Sted: fælleshuset i afdeling A.

indkaldelse ekstra ordinær genralforsamling 12 oktober kl. 17

Nyhedsbrev september 2021

Kære medlemmer,
Så er der tid til et “lille” nyhedsbrev igen om hvad der sker ude i foreningen, i bestyrelsen, samt de mange projekter vi er i gang med.

Den nye bestyrelse
Vi har nu afholdt de første bestyrelsesmøder hvor vi fik konstitueret resten af bestyrelsen. Henning blev valgt som Næstformand, Mia og Tina tog begge sekretær jobbet, da vi mener at det ville være godt med 2, da der er kommet en del mere arbejde på den post.

Jimmie og Grethe blev jo som bekendt valgt til henholdsvis Formand og Kasserer. Udover de nævnte så er de sidste medlemmer Cathrine og Thor, som ligesom Henning, Mia og Tina vil få tildelt opgaver og områder som de enten alene eller sammen med andre i bestyrelsen vil påtage sig og stå for. Der vil også komme en opdatering inde på hjemmesiden under kontakt, hvor man kan se de enkelte områder de forskellige bestyrelsesmedlemmer har og kan dermed også målrette sine henvendelser. Kasserer kommer som titel beskriver til at stå for alt der vedrører det område og Formanden vil assistere på alle områder samt også have egne områder som han tager sig af. Mottoet er samarbejde. Men det er en proces og selv om vi nu er 7 i bestyrelsen, så er der ikke 7 mand der er på fra start, da alle lige skal finde sin plads og komme i gang. Det forventer vi at have sat i system til sæsonstart i 2022. 

Salg af huse.
Vi har pt en liste med 12 huse som vi afventer at modtage komplet ansøgning, så vurdering kan komme i gang, og vi kan få sat husene til salg. Vi regner med at sætte en 3-5 huse til salg i den kommende uge.

Desværre har det vist sig at flere at husene ikke har en godkendt byggetilladelse og det har derfor forlænget salgsprocessen betragteligt. Det skal også lige siges at der er fortsat for nogle medlemmer har udfordringer med at indsende alle de bilag og informationer som bestyrelsen skal bruge for at kunne sætte et salg igang. VI beklager at det tager tid, men der er regler og processer som vi skal følge, og man er meget velkommen til at aftale en tid med bestyrelsen hvis man har brug for hjælp, vi hjælper gerne.

Byggesager
Vi har pt en liste med 19 byggesager, hvoraf en mindre del er færdigbehandlet fra Kredsen side. Desværre mange vi fortsat en del informationer og korrekt ansøgning i form af tegninger m.m. så det er vi ved at kigge på hvordan vi bedst muligt kan hjælpe med de medlemmer som har udfordringer med dette. Formanden er også blevet inviteret af Kredsen til at komme og præsentere vores nye byggemodul, da de har haft det op på kredsmøde og er meget interesseret i at implementere det i andre foreninger, da det gør processen nemmere og behandlingen hurtigere. så det ser vi frem til at snakke med dem om, samt påvirke dem positivt til en fremtidig nemt og hurtigt proces omkring byggesager. Status er pt. 6 godkendte, 6 afventer og og 7 vi endnu ikke har fået materiale på til at sende ind.

Godkendt byggetilladelse
Vi vil gerne for jeres egen skyld kraftigt opfordre jer alle sammen der ikke har en godkendt byggetilladelse om at få ansøgt om en. Det er ikke alene med til at sikre jer i fremtiden. Reglen om: var det lovligt ved byggeri, er det lovligt ved salg, er gældende og det kræver man kan dokumentere det med en godkendelse, dispensation eller andet fra bestyrelsen, når i skal sælge, eller bygge om/til. Har man en godkendt byggetilladelse med dato m.m. s kan man altid uanset deklaration henvise til denne, problemet er bare det har stort set ingen herude, og det viser sig at der igen er ændringer på vej i forhold til vores deklaration. Så for jeres egen skyld, ansøg nu om det. Så står i meget bedre i en hvilken som helst situation og bestyrelsen behøver heller ikke lege “politimand” som vi er blevet beskyldt for i flere tilfælde alene fordi vi har informere eller gjort medlemmer opmærksomme på det. Vi ønsker ikke at være politimand, men vi ønsker heller ikke at det bliver et sted hvor folk bare gør som de vil. Det vil derfor også blive strammet gevaldigt op på i den kommende tid. Vi er i dialog med jura i forbundet og kigger på nogle ting som måske kan være en hjælp i fremtiden.

Nyt online system for bestyrelsen – Trello
Det er bestyrelsens nye sagsbehandling bord som er en online platform hvor alle medlemmer i bestyrelsen har adgang og hvor vi kan hjælpe hinanden med at behandle de sager der kommer ind, og derved sikre at intet falder mellem 2 stole eller at et medlem kører fast i en opgave eller sag. Det skal også være med til at vi alle kan arbejde hjemmefra eller hvor vi nu befinder os og er den del af formandens plan omkring digitalisering.

Det vil naturligvis tage lidt tid at komme ind i processen, men formanden kan berette om at det er nogle kompetente medlemmer som i har valgt ind i bestyrelsen, så mange tak for det og tak til de medlemmer der stillede op.

Havevanding og kig over hækken
Bestyrelsen der nu tæller 7 faste og 3 ikke aktive suppleanter ( Flemming, Pauli og Thomas) vil flere gange i sæsonen fremadrettet gå rundt og se hvordan det står til i vores forening og ude i haverne. Dette kan være en kærkommen lejlighed for at spørge bestyrelsen hvis man er hjemme de dage vi er rundt.

Planen er egentlig meget nemt, vi gør det da vi på den måde løbende kan få et indblik i forholdene ude i foreningen og i stedet for det gule og røde kort som vi afskaffede tilbage i 2019 og i stedet tog rundt og snakkede med folk, er det også meget nemmere lige at informere eller gøre medlemmer opmærksomme på at der lige skal strammes op nogle steder eller at det byggeri ikke er ansøgt om m.m. så se det som en positiv udvikling frem for en snagen i medlemmers gøren og laden. 

Skal vi have adgang til en have i forhold til en sag, henvendelse eller andet vil bestyrelsen digitat informere medlemmen om det 3 dage inden vi kommer forbi. Ved havevandlingen bliver det sendt ud i nyhedsbrev om hvilken dag vi kommer rundt samt sat en seddel op ved kontoret. Sidste havevandring var i sidste lørdags hvor vi tog notater at forskellige problemer og udfordringer, samt kiggede på sager vi har fået henvendelser fra medlemmer om. 

Nøgleboks
Fremadrettet kan man hive en nøgle oppe ved kontoret i forbindelse med leje, lån eller afholdes af trailer, fælleshuset eller fedtboden. Det kommer til at være sådan at man kontakte bestyrelsen via mail om at man skal bruge en nøgle. Fælleshus, sker via hjemmesiden og booking af huset og man modtager en mail med kode dagen inden. Fedtboden sker via henvendelse til bestyrelsen på mail, og det sammen gælder traileren.

Den udleverede kode må ikke videregives, nøgler må ikke lånes ud til andre, du har det fulde ansvar at nægen returneres i postkassen efter brug, hvorefter koden ændres i nøgleboksen. Bortkommer en nøgle i din varetægt, hæfter du for udskiftning af nøglesystem.

Ekstraordinær Generalforsamling
Vi fik afholdt og godkendt og vedtaget en del nye ting. Referat er lige blevet færdig og skal lige tjekkes og endelig godkendes af referent, formand og dirigent, hvorefter det vil blive sendt ud til jer alle sammen på mail. De der ikke har mail kan som aftalt få en kopi som skulle blive delt ud fra nogle frivillige medlemmer. Opdateret vedtæger, ordensregler, og økonomi regler vil ligeledes blive opdatret og lagt ud på vores hjemmeside.

Letbanen
Vi har været til møde med letbanen og lavet en gennemgang af hele strækningen omkring de udfordringer der er opstået, fejl og mangler m.m. og er i dialog med jura i forbundet omkring vores muligheder.

Vi kigger på bl.a. at få sat et trådhegn op som skal stå i 5-6 år inden den plantede hæk er vokset op og igen lukker af for udefrakommende, og vi tænker også at det ville give mening at lade hegnet stå permanent og blive en del af hækken så vi indgår i fremtiden at medlemmer laver huller. Som udgangspunkt vil letbanen ikke bekostes af dette og det er op til foreningen at anskaffe og etablere dette. ( et medlem har informeret Formanden om at der eventuelt kan skaffes noget hegn, Formanden kan ikke lige huske medlems navn, så vedkommende må gerne lige kontakte bestyrelsen på mailen.

Vi skal have et møde med forbundet om at se hvilke muligheder vi har, men må også konstatere at den tidligere bestyrelse ikke har været skarp nok og at det virker til at man har regnet med at forbundet var inde over forhandlinger, hvilket de ikke har været og først nu her er blevet klar over de udfordringer vi står med. Så det er noget af en udfordringer, men vi vil gøre vores bedste for at løse alle de problemer der er opstået. 

Fedtboden sæson 2022
Ønsker man at have fedtboden en lørdag, skriver man til bestyrelsen og aftaler dette. Bestyrelsen vil så bestille drikkevarer samt sørge for at der er 1000 kr. i byttepenge ( mobilepay kommer også) og så laver man en opgørelse når man lukker. tæller hvad der er brugt og skriver det på det udleverede ark samt opgør kassen og skriver på hvad man har i kassen. alt afleveres i postkassen i den tilhørende mappe.

Du skal selv stå for indkøb af gaver, hvor du får et aconto beløb via mobilepay fra bestyrelsens kasserer. Alle bilag og kvitteringer afleveres ligeledes i den tilhørende mappe.

Booking af Fedtboden skal ske min 4 dage inden afholdelse. Alt pant m.m. afhentes af nemilg.com som også er der vi bestiller alle drikkevarer fra.

Kloakering
Vi har været til møde, og der er meget nyt i sagen. Naturstyrelsen kommer med en skrivelse inden længe, hvor der bliver fastlagt nogle perioder og tider hvor de sender i udbud, påbegynder arbejdet, forventer at være færdig med hovedledninger m.m., så det venter vi på at modtage så vi kan sende det ud til jer.

Bestyrelsen vil benytte nogle af de penge som i tidligere GF er godkendt til rådgivning på kloakeringsprojekt, det er tale om beregninger, priser og tegninger på placering mm i forbindels med nedgravning af vand, som er en nødvendighed for at vi ikke senere står med store udgifter til udskiftning af målere, samt drift af kloakeringen, pumper m.m. Denne opgave vil blive udført af ENVIDAN som også er dem der skal stå for hele projekteringen af kloakeringsprojekter og vi har aftalt at de også laver en plan omkring vand for afdeling A, B og C efter en fordelingsnøgle. Vi har ikke en pris på opgaven, men det kommer ikke i nærheden af de 500.000 kr. der er godkendt til rådgivning i en tidligere GF i foreningen. 

Det var det for nu, der kommer info ud om lukning af vand m.m. i en anden mail.

Bedste hilsner
Bestyrelsen Afdeling A.

 

 

 


Cathrine fik skrevet referat af vores GF 2021 d. 14 august 2021 kl. 10:00 på Islev skole, og vi alle underskrifter samlet ind.

Vi havde meget på programmet den dag og indkalder derfor til ekstraordinært GF inden længe, så vi kan få endelig vedtaget de ting vi stemte om, samt gennemgå de resterende forslag, ændringer m.m.

Referat GF 2021 - 14-08-2021 page 1-sammenflettet

Flere har også efterspurgt referat fra ekstraordinær GF 2019, så den har vi fundet frem, fået støvet af, underskrevet af alle parter og nu sendes den ud til jer. Beklager dette ikke er sket tidligere 🙁

Referat ekstraordinær GF 2019 1-sammenflettet

Bedste hilsner bestyrelsen afdeling A.
Mia Jensen, Thor Gosbjørn, Tina Holst, Cathrine Hallager, Henning Solvang Jensen, Grethe Dehn, Jimmie Steinbeck

Kære havemedlem.

Her kommer lige en hurtig opdatering fra bestyrelsen inden vi, Grethe, Henning og Jimmie går på sommerferie.

KONTORTID
Kontoret er lukket i juli måned og næste kontortid bliver d. Tirsdag d. 03 august 2021 kl. 18:00 – 19:00

FERIELUKKET
Mails vil i ferien fortsat blive besvaret, dog ikke dagligt. De sager som er under behandling vil ligeledes viderebehandles, såsom byggetilladelser, ibrugtagnings godkendelser, klager, tvister, salg af huse m.m. KTS formand Anni Skyum, har meddelt resten af bestyrelsen af hun har valgt ikke at holde ferie, og vil derfor være til rådighed i hele perioden, men de kontakttider der tidligere er sendt ud. Ønsker hun også at have åben kontortid i perioden, antager vi at hun melde dette ud til jer.

GENERALFORSAMLING 2021
Vi har fået booket Islev skole lørdag d. 14 august fra 08-15:00, og der vil snarest blive udsendt en indkaldelse til GF fra 10:00 – 14:00 via vores mail system til dem der er tilmeldt denne. De få der ikke har en mailadresse vil modtage indkaldelsen pr brev. Jer der modtager via mail vil få tilsendt et link og en kode som skal bruges inde på vores hjemmeside, hvorfra man kan tilgå alt information, bilag og materiale m.m. GENERALFORSAMLING 2021

* Forslag og andet relevant til GF skal være bestyrelsen i hænde senest 01. august 2021 kl. 12:00 enten via mail eller i postkassen ved kontoret.

PRÆMIEHAVER
Præmiehaver, Den ansvarlige i bestyrelsen har desværre ikke fået udført opgaven og har heller ikke lavet en aflevering til andre i bestyrelsen, og da resten af bestyrelsen ikke kender statussen trods gentagne forespørgsler, kan vi ikke komme nærmere ind på det. Næstformanden venter fortsat på at modtage informationer om receptionen, præmieuddelingen m.m som skal sendes ud via nyhedsbrev, samt sættes op i infotavlerne rundt i foreningen.

AFFALDSPLADSEN
Det er kommet bestyrelsen for øre at der er blevet lavet en fejlinformering på en social medie som ikke anvendes til officielle informationer fra bestyrelsen om at pladsen/erne igen igen skulle være åben uden nogen faste åbningstider.

Det beklager vi, men det er ikke korrekt. Bestyrelsen har drøftet mulighederne om at åbne pladsen/erne op igen inden for kort tid, men har stadig nogle udfordringer som vi endnu ikke er helt i mål med. Bl.a. har vi aftalt med Rødovre kommunes renovation om at de vil komme ud og montere låse beslag, så containere på  Veststien ikke kan benyttes af ikke have medlemmer, som derimod vil få et nøgleskab med nogle til alle låse. Denne del er endnu ikke helt på plads, bl.a. grundet ferie, samt at der lige skal undersøges hvilke og hvor mange låsebeslag vi skal bruge samt hvornår de kan komme fra kommunen og montere dem. Vi beklager misforståelsen.

BYGGEANSØGNINGER
Der kommer mange ansøgninger ind, hvilket er rigtig godt, så vi kan styr på de fejl og hængepartier der har været, MEN, det er super vigtigt at i læser vilkår og reglerne, da jeres ansøgning ellers ikke bliver godkendt.. VI er igang med at lave et eksempel på hvordan en korrekt ansøgning skal se ud, hvilke bilag der skal med og hvad de skal indeholde m.m., det er meget mangelfulde mange af dem får og de kan ikke blive godkendt fra kredsens side.

SALG AF HUSE
Vi har fået henvendelser fra 10-13 som ønsker at sælge, overdrage eller på anden vis afstå deres kolonihavehus, men vi mangler stadig at folk ansøger via vores online system, samt at når man gør dette at man læser regler og vilkår og vedlægger ALLE de bilag og informationer der efterspørges, da det ellers ikke han gå videre i processen. Vi registrerer først en anmodning når vi har alle de dokumenter vi skal bruge. Så det er vigtigt at læse og forstå inden man ansøger.

LOPPEMARKED
Der har været henvendelser omkring vores årlige loppemarked samt hvor og hvordan det skal afholdes. Igen her er der meldt ud af det er bestyrelsen som gerne vil stå for det, hvilket heller ikke er korrekt. Bestyrelsen har endnu ikke taget endeligt stilling til det, men er ikke afvisende at det igen bliver udført at medlemmer i foreningen. Om det skal afholdes i de enkelte haver eller oppe på fællesområdet er der heller ikke taget endelig beslutning om, da bestyrelsen har sat det som et punkt til GF, da vi gerne vil høre folks meninger omkring dette tilbagevendelse årlige event i foreningen.

Det tror jeg var ordene for denne gang, vi ser frem til den kommende GF, samt resten af sæsonen. Rigtig god ferie alle sammen.

På vegne af bestyrelsen
Grethe, Henning og Jimmie
Kasserer, Medlem og Næstformand.

 

Kære Allesammen,

Så er der endeligt nyt omkring kloakeringsprojektet som står lige for døren.

Vi har været i dialog og være til møde med afdeling B og C samt været ude hos Forbundet og afholdt møde med Natyrstyrelsen.
Vi har aftalt at alle 3 foreningen aftalt at vi venter med at sende noget ud til medlemmerne før det officielt kommer fra Naturstyrelsen, så det også er den sammen information alle medlemmer og haver får.

Så se vedhæftet fil her.

Nyhedsbrev nr. 1 - kloakering Rødovre

Bedste hilsner

Bestyrelsen
H/F Sommerhuskolonien afdeling A.
Bestyrelsen@afdelinga.dk

Hej Alle sammen,

Først en gang vil vi gerne takke for den hurtige reaktion ved sidste skrivelse om at klippe jeres hække ind. Det er der rigtig mange som har fået gjort og det er super dejligt og se. Der mangler stadig nogle stykker og det ser vi gerne blive bragt i orden hurtigst muligt, da vi ellers må sætte eksterne på og i vil derefter få en opkrævning omkring dette.

3,5 meter Det er så brede vores stier skal være. Vi ved godt at det nogle steder er umulige medmindre man flytter hækken og da må i så bare klippe dem så meget ind som i overhoved kan, de skal nok overleve det. Hvis ikke det er muligt, må i rykke dem ind så de flugter med lygtepælene på lige numre og 3,5 meter til modsatte side. REGLER OG RETNINGSLINJER

Desværre har vi modtaget endnu en mail fra Rødovre kommune Teknisk forvaltning, denne gang drejer det sig om huller på vores stier. 

Som i kan læse i mailen er det særdeleshed problemer på Bakkestien men også Højdestien er et problem, da det er der der er mest trafik og derfor også der vejene er mest belastede. Men generelt kunne alle vores veje godt trænge til en omgang med riven.



Derfor opfordrer vi ALLE om at tage en rive og gå ud på stien og rive så meget materiale sammen som muligt ude i kanterne og på stien og bruge det materiale til at fylde hullerne.
Der er rigeligt at kradse af, og hvis vi bare fortsætter med at fylde nyt på, bygger vi dæmninger som stopper grundvandet i at løbe ned til åen.

Så på med arbejdshandskerne. Igen hvis ikke vejene er fremkommelige, så kan renovatio ikke hente vores affald og storskrald.

PS: husk lige jer der endnu ikke har svaret på vores spørgeskema om lige at bruge 5 min på at hjælpe os med at finde ud af hvad folk tænker og drømmer om ude i vores forening. SPØRGESKEMA

Bedste hilsner

Bestyrelsen
H/F Sommerhuskolonien afdeling A.
Bestyrelsen@afdelinga.dk


Kære medlemmer

Så skal vi lige bede om jeres hjælp.

Vi har modtaget en mail fra Rødovre kommune omkring at renovation ikke længere kan passere vores veje og hente vores affald.

Derfor opfordres i alle inden mandag d. 14 juni 2021 kl. 07:00 at få få klippet jeres hæk, træer og buske ind, så det overholder de retningslinjer som vi har ude i foreningen. Du kan lige får oprisket reglerne ved at kigge under FIND SVAR – HÆK KLIPNING

Brever fra kommunen kan i læse her.


Denne skrivelse er specifik til havelejere på Højdestien og Bakkestien, men vi opforder med denne skrivelse at ALLE lige får kigget og får klippet deres und hvis ikke de overholder væres regler. mac højde ud mod havestierne er 1,5 m og 1,8 mellem nabo og ud mod villa krvarter og ringvejen. FIND SVAR – HÆK KLIPNING

Husk affaldspladen ved fællespladsen har åben i dag mellem 18:00 og 19:00, Veststien bliver tømt i morgen og derefter låst af indtil nærmere info sendes ud.

Vi har stadig brug for en masse flere der deltager i vores lille undersøgelse.
SPØRGESKEMA 

Beste hilsner

Bestyrelsen
H/F Sommerhuskolonien Afdeling A.

Så skete det endeligt.

Jeg har længe gået med en drøm om at optimere og digitalisere samt automatisere vores processer ude i foreningen. Dels for at spare tid som kan bruges andre steder, dels for at sikre en hurtig, sikker, process, hvor man eliminerer fejl og at en sag falder mellem to stole.

Der er altid muligt at forbedre ting og i skal også se dette som en process, hvor viden og erfaring samt feedback er en vigtig del for at komme i mål.

Jeg har involveret og spurgt om hjælp fra gode kræfter ude i foreningen hos bl.a. tidligere bestyrelsesmedlemmer, vurderingsudvalg, kredsen, nuværende bestyrelse samt forbundet for at få så meget viden omkring processen og hvad der var relevant og vigtigt at få med.

Og det er der så kommet dette SALG og VURDERINGS modul ud af. Hvor man i fremtiden kan ansøge om at få sit hus vurderet, sat til salg eller få det overdraget til et medlem i familien.

Der er stadig mange ting som jeg gerne så også blev digitaliseret så som løsøre listen, opsigelsen, ejer erklæringen mf. Men som man siger så blev Rom heller ikke bygget på en dag og derfor starter vi her.

Processen er “simpel” man udfylder skemaet, indsætter de dokumenter som man skal sende med, så som opsigelse, ejererklæring, el attest, billeder til salgs annoncen, løsøre liste, samt andet som er relevant i forbindelse med sin ansøgning.

Du finder alle relevante dokumenter inde på siden i bunden, som du printer ud, udfylder og uploader sammen med formularen, hvor det hele så sendes i en samlet mail til bestyrelsen til behandling.

Næste skridt er så at bestyrelsen kommer ned og besigtiger om huset er lovligt samt andre bygninger overholder de krav der er, og når alt er i orden, bestilles der en vurdering.

Vurderingsudvalget aftaler så en dag og et tidspunkt hvor de kommer ned en 2-3 mand og laver den endelige vurderingsrapport. når denne er klar, vil der blive oprette en salgsannonce inde på vores hjemmeside under HUSSALG og de bliver sendt en mail til vores venteliste og de har nu 10 dage til at reagere og melde ind på huset/husene.

Derefter tjekker vi ventelisten og de 2-3 øverste på listen får i korrekt rækkefølge mulighed for at byde på huset. Når der er fundet en køber vil sælger blive informeret og endelig salg kan sættes igang.

Betalingen sker til foreningen, vi beregner endelig udbetalingsbeløb ud fra om der er restance i haveleje eller andet forfaldent betaling og trækker det fra og udbetaler resten til sælger og køber skriver kontrakt og er nu medlem i foreningen og kan nyde det nyerhvervede hus.

 

Så hvis du står og skal sælge eller overdrage dit hus, så skal du starte med at læse

VEJLEDNING OG KRAV 

og derefter begynde at indhente og udfylde alle de dokumenter som du skal bruge, hvorefter du kan starte din ansøgning. 

Håber i synes den er god, overskueligt og ikke mindst gør hele processen mere tilgængeligt.

OBS: har man brug for hjælp, kan man sende en mail til salg@afdelinga.dk og jeg vil gøre mit ypperste for at hjælpe dig, det er også muligt at aftale en tid på kontoret, hvor vi sammen kan udfylde og oprette en ansøgning.


Bedste hilsner

Jimmie Steinbeck
Næstformand og IT ansvarlig
H/F Sommerhuskolonien Afdeling A.