Byggeansøgning afdeling a

1: Ansøgers
2: Byggegrund
3: Byggeansøgnings art
4: Ekstra beskrivelses felt.
5: Byggetype
6: Vedhæft dokumenter
 • Plantegning/grundplan
 • Situationsplan
 • Facade og gavl tegninger
 • 
Materialevalg
 • Fundament
 • kvittering på betaling. (1.500,00 kr.)
7: Endelig godkendelse
 • Læs vejledning og krav
 • Læs ordensbestemmelser,  deklaration og byggeregler
 • Udfyld formularen nedenfor.
 • Upload dokumentation og tegniger m.m.
 • Upload kvittering for betaling af 1.500.00 DKK. – overførsels teksten “BYGGESAG + HAVESTI OG NUMMER”
 • Godkend vejledningen og betingelser.
 • Send. (Ansøg om byggetilladelse)

alle felter skal udfyldes

Oplever du problemer, send en mail til bestyrelsen@afdelinga.dk 

Vejledning og krav

Skema til ansøgning om ”Tilladelse til nybyggeri,” (herunder udvidelse af bebyggelse eller renovering, finder du i bunden på denne side.

 • Udfyldt ansøgning og upload/vedhæft fuldt belyst materialee via afdelinga.dk, som gennemgår ansøgningsblanketten samt fuldt belyst materialee og vidersender til HSVK til godkendelse.
 • For at ansøgningen er fuldt belyst, skal alt nedenstående materiale vedhæftes mailen:
 • ALLE tegninger udføres målfast i målestok 1:50 eller 1:100
 • ALLE tegninger skal påføres Nord pil og oplysninger om navn på ansøger, byggeadressen samt have nr. og oplysninger om hvilken Afd. (A).
 • Skriv gerne således: Afd. A Rødovre – Solstien 32  (have 182) Jimmie Steinbeck.
 • Plantegning/grundplan:Indretning af bebyggelsen med angivelse af udvendigemål.
 • Situationsplan:Tegning af bebyggelsens placering på grunden med mål og afstand til skel/lodgrænser.
 • Evt.kloaktegning:Indtegn placering af samlet tank samt faskiner til regnvand. Lovlige anlæg til spildevand, skal efter kloakering sløjfes/nedlægges. Hvor/hvis der ikke etableres samletank, redegøres skriftligt for hvorledes spildevand skal håndteres.
 • Facade og gavltegninger: N/S/Ø/V markering-og oplysning om højde på tagryg/kip(højestepunkt), facade/ydervægsmål (målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade) og mål på dybden af udhæng.
 • Materialevalg:Oplys om tagtype, opvarmning, isolering og facadebeklædning (Husk at ydervægge fortrinsvist skal være opført i træ og/eller glas).
 • Fundament:Beskriv hvordan fundamentet udføres (Husk at rottesikring skal udføres for bebyggelse uden støbt fundament).
 • Dispensation:Hvis der tidligere er givet dispensation til forhold som vil være i strid med deklarationen, vedlægges dokumentation herfor.
 • Hvis der ønskes dispensation til byggeri i strid med deklarationen, skal en sådan ansøgning afleveres til bestyrelsen i HF, der påfører deres eventuelle bemærkninger og sender til HSVK sammen med fuldt belyst ”ansøgning om byggetilladelse.”

HSVK behandler herefter sagen – og sender en evt. anmodningen til Rødovre Kommune, i sager hvor der ønskes dispensation. Rødovre Kommunes afgørelse sendes herefter til HSVK (som kan behandle den samlede byggesag).

Byggesagen vil derefter blive behandlet af HSVK, og sendes digitaliseret – til foreningens bestyrelse hvor den kan afhentes af medlemmet.

Hvis en fuldt belyst byggesag er HSVK i hænde inden den 20. i en måned, vil den om muligt blive behandlet og returneret den 20. i efterfølgende måned. Dette under forudsætning af, at der ikke er manglende oplysninger, eller konstateres forhold der strider imod deklarationen.
Denne frist gælder ikke ved dispensationsansøgninger.

Prisen for en byggesags behandling er pt. Kr. 1.500,- Medlemmet betaler til foreningen konto med påskrift på overførsels teksten “BYGGESAG + HAVESTI OG NUMMER”

DET PRÆCISERES:
• At det er medlemmet og lejeren af haveloddet, der bærer det fulde ansvar for lovligheden af byggeriet. Strider husets opførelse, herunder indretning, placering og materialer imod gældende reglement, eller deklaration vil der ikke kunne udstedes færdigmelding. Huset kan herefter ikke afhændes eller vurderes før det er lovliggjort. Bestyrelsen kan kræve omgående lovliggørelse.
page1image29472832 page1image29470336 page1image29463808 page1image29470720 page1image29458432 page1image29459968
* At byggesagen skal færdigmeldes, før indflytning / ibrugtagning.

Ansøgning ikke online

Afleveres ansøgningen samt fuld belyst materiale m.m. til bestyrelsen i afdelinga A direkte, skal dette ske samlet i en lukket A2 eller A3 konvolut med tydeligt påskrift byggeansøgning, navn havesti, nummer og havelod, samt bygge ansægningens art, f.eks “NYBYGNUNG”. Det hele afleveres i foreningens postkasse eller i kontortiden om tirsdagen. Behandling af ansøgningen starter først når alle krav om dokumentation er opfyldt og først herefter sendes ansøgningen til HSVK til videre behandling. Behandlingstiden anslåes at være 1-2 måneder.

Hovedstaden Sydvest Kreds
Naverland 2 – postkasse 71
2600 Glostrup
Tlf.: 31 10 04 04
CVR 35 54 97 49
Telefontid tirsdage 18.00 – 19.00
AL Konto 5336 0007706317
www.kolonihavehsvk.dk
Email: hovedstaden.sydvest.kreds@gmail.com