jul
10

Opsamling inden ferien

Kære havemedlem.

Her kommer lige en hurtig opdatering fra bestyrelsen inden vi, Grethe, Henning og Jimmie går på sommerferie.

KONTORTID
Kontoret er lukket i juli måned og næste kontortid bliver d. Tirsdag d. 03 august 2021 kl. 18:00 – 19:00

FERIELUKKET
Mails vil i ferien fortsat blive besvaret, dog ikke dagligt. De sager som er under behandling vil ligeledes viderebehandles, såsom byggetilladelser, ibrugtagnings godkendelser, klager, tvister, salg af huse m.m. KTS formand Anni Skyum, har meddelt resten af bestyrelsen af hun har valgt ikke at holde ferie, og vil derfor være til rådighed i hele perioden, men de kontakttider der tidligere er sendt ud. Ønsker hun også at have åben kontortid i perioden, antager vi at hun melde dette ud til jer.

GENERALFORSAMLING 2021
Vi har fået booket Islev skole lørdag d. 14 august fra 08-15:00, og der vil snarest blive udsendt en indkaldelse til GF fra 10:00 – 14:00 via vores mail system til dem der er tilmeldt denne. De få der ikke har en mailadresse vil modtage indkaldelsen pr brev. Jer der modtager via mail vil få tilsendt et link og en kode som skal bruges inde på vores hjemmeside, hvorfra man kan tilgå alt information, bilag og materiale m.m. GENERALFORSAMLING 2021

* Forslag og andet relevant til GF skal være bestyrelsen i hænde senest 01. august 2021 kl. 12:00 enten via mail eller i postkassen ved kontoret.

PRÆMIEHAVER
Præmiehaver, Den ansvarlige i bestyrelsen har desværre ikke fået udført opgaven og har heller ikke lavet en aflevering til andre i bestyrelsen, og da resten af bestyrelsen ikke kender statussen trods gentagne forespørgsler, kan vi ikke komme nærmere ind på det. Næstformanden venter fortsat på at modtage informationer om receptionen, præmieuddelingen m.m som skal sendes ud via nyhedsbrev, samt sættes op i infotavlerne rundt i foreningen.

AFFALDSPLADSEN
Det er kommet bestyrelsen for øre at der er blevet lavet en fejlinformering på en social medie som ikke anvendes til officielle informationer fra bestyrelsen om at pladsen/erne igen igen skulle være åben uden nogen faste åbningstider.

Det beklager vi, men det er ikke korrekt. Bestyrelsen har drøftet mulighederne om at åbne pladsen/erne op igen inden for kort tid, men har stadig nogle udfordringer som vi endnu ikke er helt i mål med. Bl.a. har vi aftalt med Rødovre kommunes renovation om at de vil komme ud og montere låse beslag, så containere på  Veststien ikke kan benyttes af ikke have medlemmer, som derimod vil få et nøgleskab med nogle til alle låse. Denne del er endnu ikke helt på plads, bl.a. grundet ferie, samt at der lige skal undersøges hvilke og hvor mange låsebeslag vi skal bruge samt hvornår de kan komme fra kommunen og montere dem. Vi beklager misforståelsen.

BYGGEANSØGNINGER
Der kommer mange ansøgninger ind, hvilket er rigtig godt, så vi kan styr på de fejl og hængepartier der har været, MEN, det er super vigtigt at i læser vilkår og reglerne, da jeres ansøgning ellers ikke bliver godkendt.. VI er igang med at lave et eksempel på hvordan en korrekt ansøgning skal se ud, hvilke bilag der skal med og hvad de skal indeholde m.m., det er meget mangelfulde mange af dem får og de kan ikke blive godkendt fra kredsens side.

SALG AF HUSE
Vi har fået henvendelser fra 10-13 som ønsker at sælge, overdrage eller på anden vis afstå deres kolonihavehus, men vi mangler stadig at folk ansøger via vores online system, samt at når man gør dette at man læser regler og vilkår og vedlægger ALLE de bilag og informationer der efterspørges, da det ellers ikke han gå videre i processen. Vi registrerer først en anmodning når vi har alle de dokumenter vi skal bruge. Så det er vigtigt at læse og forstå inden man ansøger.

LOPPEMARKED
Der har været henvendelser omkring vores årlige loppemarked samt hvor og hvordan det skal afholdes. Igen her er der meldt ud af det er bestyrelsen som gerne vil stå for det, hvilket heller ikke er korrekt. Bestyrelsen har endnu ikke taget endeligt stilling til det, men er ikke afvisende at det igen bliver udført at medlemmer i foreningen. Om det skal afholdes i de enkelte haver eller oppe på fællesområdet er der heller ikke taget endelig beslutning om, da bestyrelsen har sat det som et punkt til GF, da vi gerne vil høre folks meninger omkring dette tilbagevendelse årlige event i foreningen.

Det tror jeg var ordene for denne gang, vi ser frem til den kommende GF, samt resten af sæsonen. Rigtig god ferie alle sammen.

På vegne af bestyrelsen
Grethe, Henning og Jimmie
Kasserer, Medlem og Næstformand.