Salg og overdragelse af kolonihavehus

KOM IGANG
Hvis en havelejer ønsker at overdrage sit hus, er der en del formalia og regler, der skal følges. Det gælder både ved overdragelse til familie i lige linje, ved husbytte, samt ved salg til ventelisten. Et hus kan ikke overdrages uden bestyrelsens medvirken. Havelejeren ringer eller skriver til bestyrelsen, udfylder online formularen eller henvender sig i kontortiden hver anden tirsdagen mellem 18:00 – 19:00

LOVLIGHED
Da vi er forpligtede til at lovliggøre ved overdragelse eller salg, skal repræsentanter fra bestyrelsen først besigtige haveloddet – så vidt muligt sammen med havelejeren eller efter aftale, Dette sker efter vi har modtaget ansøgning eller åbne en sag. Hvis bestyrelsen kan konstatere ulovligheder, vil havelejer blive informeret om, hvad der skal bringes i orden, før haveloddet sættes til vurdering. Det kan f.eks. være brandbare bygninger og lignende for tæt på skel, som f.eks. hus, skur eller hegn. Det kan også være andre ting. Hvis huset af bestyrelsen konstateres til nedrivning, så skal nedrivningen foretages af sælger. Hæk skal klippes til så den overholder foreningens regler samt ikke er til gene for andre. Hæk omkring de enkelte havelodder samt i skel mod nabomatrikler (parcelhusområderne) og de offentlige veje etableres som levende hegn, der i lodskel ikke må overstige 1,80 m. i lodskel mod stier/veje i foreningen dog ikke over 1,50 meter.

TINGLYSNING
Når eventuelle ulovligheder er lovliggjort, vil bestyrelsen kontrollere, at tingene er bragt i orden.Tinglysningsattest og bog bestilles og vedhæftes i ansøgningen og koster 175,- der betales af havelejeren. Det er vigtig at hele tingslysnings bogen medsendes og ikke kun side 1.

EL-ATTEST
Havelejer vælger herefter en el-installatør og bestiller en el-attest hos TOP El-Teknik ApS Simon Bjørn Tøttrup 30 50 70 30 Book en tid her.
El-installatør gennemgår installationerne og udarbejder en el-attest. Fejl og mangler skal udbedres før vurdering. El-attest og faktura på eventuelle udbedringer, vedhæftes i ansøgningen. Såfremt der ikke forefindes el i huset, behøver der ikke indhentes el-attest og el vil derfor ikke blive vurderet med i husets pris.

VURDERING
Det koster fra 2.700,- at få vurderet sit hus. Beløbet fratrækkes slagsprisen. Bestyrelsen kontakte vurderingsudvalget med henblik på at igangsætte vurderingen. Vurderingsudvalget kommer for at vurdere huset, opmåle havelod m.m. Vurderingsperioden er fra 1/4 – 31/8 og rapporten er gældende i 12 måneder. I perioden 1/9 – 31/3 vurderes der kun i forbindelse med skifteretssager ( 3.000,-). Der udfyldes endvidere en ejer-erklæring.

FÆLLESARBEJDE
Hvert havelod skal min møde op til 2 x fællesarbejde af 2 timers varighed fra kl. 09:00 til kl. 11:00 i løbet af sæsonen. I forbindelse med salg er det således at hvis kontraktskrivning er til og med d. 15 Juli hæfter sælger for 1 x fællearbejde, hvorimod sker kontratskrivning fra 16 juli og frem hæfter sælger for 2 x fællesarbejde. Har sælger ikke afviklet fællesarbejde, vil der blive opkrævet 1.000 kr. pr. manglede deltagelse. Sker kontrkatskirvning uden for sæsonen, altså inden sæsonen er startet og sælger har afholdt 2 x fællesarbejde sæsonen før, vil der ikke blive opkrævet noget gebyr og sælger er herefter fritstillet for fællesarbejde da man ej heller er medlem i foreningen mere.

Intern slag, via intern venteliste ( allerede medlem og har et hus) Så hæfter medlemmet for begge huse og skal afvikle de antal fællesarbejde dage ud fra ovenståenden dato opdeling.

LØSØRE
Ønskes løsøre (indbo) solgt med huset, skal havelejer udarbejde en udspecificeret løsøreliste der vedhæftes i ansøgningen finder du her på siden. Hvis køber ikke ønsker at købe løsøret eller dele heraf, så skal havelejeren bortskaffe ejendelene. Et salg er ikke betinget af, at løsøret købes med, det er således købers fulde ret at overtage huset uden løsøre! Hussalget kan ikke trækkes tilbage med den begrundelse, at køber ikke ønsker løsøret.

SALG TIL VENTELISTE
Når havelejer har godkendt vurderingen, udfyldt ejer-erklæring, opsigelses kontrakt, indhentet el-attest, samt evt. har udarbejdet en løsøreliste, vedhæftes i ansøgningen, Bestyrelsen sørger for, at huset udbydes til ventelisten. Det kan tage op til 3 uger, da vi udbyder flere huse samtidig og købere har 10 dage til at besigtige og beslutte hvilket hus de ønsker. Derefter sammenlignes listen og top 3 kontaktes hvorefter salgsprocessen startes.

Bestyrelsen udvælger og godkender den endelige køber ud fra placering på ventelisten, samt kontrollerer, om de opfylder betingelser ift. vores vedtægter. Bestyrelsen informerer køber og havelejer (herefter benævnt sælger). Der vil herefter være noget ekspeditionstid, da både køber og sælger skal udfylde en række formularer med oplysninger til brug for udarbejdelse af købsaftale og lejekontrakt. Køber har ofte en lang række spørgsmål, samt skal have ordnet overførsel af købesum med banken, tegnet forsikring imod bygningsbrand og lignende. Køber får elektronisk tilsendt vedtægter, ordensregler, deklaration, vejledninger m.v.

Når begge parter har tilsendt alle formularer til den salgsansvarlige, vil hun meddele dato for, hvornår overdragelsen kan gennemføres. Købssum, foreningsmæssig værdi (x.xxx,xx,-), eventuelt løsøre, samt indmeldelsesgebyr (2.000,-) indbetales til foreningens deponeringskonto (reg: 5329 kto: 0243778) minimum 4 hverdage før overdragelsesdatoen. Overdragelsen kan kun gennemføres, hvis beløbet er indgået på deponeringskontoen.

Købsaftale sendes til begge parter, så den er læst grundigt igennem inden dagen for overdragelsen, ligesom den salgsansvarlige vil give parterne besked om, hvilket beløb køber skal betale i haveleje, for den resterende periode. Køber afregner direkte med sælger, der ofte har indbetalt havelejen, når overdragelsen foretages. Havelejen er forfalden den 30/4, samt den 31/10 for perioderne 1/4 – 30/9, samt fra 1/10 – 31/3.

Hvis sælger består af flere personer, skal den der ikke kan være til stede ved overdragelsen, afgive fuldmagt til den part, der alene varetager salget. Hvis ikke køber allerede har fået tilsendt kopi af tingbogsattest, el-attest, ejer-erklæring, samt datoer for fællesarbejde, vil disse blive udleveret ved overdragelsen.

KONTRAKT
Lejekontrakt og købsaftale skal underskrives af køber, sælger, formand/kasserer, samt salgsansvarlig/andet bestyrelsesmedlem, dog ikke suppleanter. Ved overdragelsen vil bestyrelsen fortælle lidt om, hvad der rører sig i foreningen, kloak, forpligtelser (at luge og udfylde huller i vejen foran egen hæk, fællesarbejde, affaldssortering, tider for tømning af tørkloset, hækkeklipning), vandåbning/lukning, sociale arrangementer, facebookgrupper, opslagstavler o.s.v.

Bestyrelsen vil opfordre parterne til – sammen – at få aflæst el, så sælger kan framelde sig sit forsyningsselskab og køber kan tilmelde sig. De opfordres endvidere til, at sælger viser hvor vandet lukkes og hvordan vand tømmes af inden frosten. Når overdragelsen er sket, vil køber have 6 hverdages fortrydelsesret. Når fristen på de 6 hverdages fortrydelsesret er nået, vil foreningens kasserer eller forbund overføre købesummen til sælger, med fradrag for eventuelle udeståender som f.eks. manglende fællesarbejde, skyldig haveleje og lignende.

Efterfølgende vil køber blive slettet på ventelisten og skal tilmelde sig vores nyhedsbrev, og sælger slettes fra foreningsportal, samt i banken, hvor der opkræves haveleje.

 • Læs vejledning og krav
 • Udfyld formularen nedenfor.
 • Upload billeder
 • Upload dokumenter, dem finder du i bunden
 • Godkend vejledningen og betingelser.
 • Send. (Ansøg om salg af hus)

alle felter skal udfyldes

Oplever du problemer, send en mail til bestyrelsen@afdelinga.dk 

Vejledning og krav

Ønsker du at sælge eller overdrage dit kolonihavehus, er der en simple proces. Hvis du følger denne guide og udfylder ansøgningen korrekt samt indsender de informationer vi skal bruge, lover vi at vi vil sætte salgsprocessen i gang hurtigt og sørge for at i hurtigt kan komme videre.

Hvad skal jeg selv gøre?

Kontroller at du ikke har nogle ulovlige bygninger på grunden. Hæk skal klippes til så den overholder foreningens regler samt ikke er til gene for andre. Hæk omkring de enkelte havelodder samt i skel mod nabomatrikler (parcelhusområderne) og de offentlige veje etableres som levende hegn, der i lodskel ikke må overstige 1,80 m. i lodskel mod stier/veje i foreningen dog ikke over 1,50 meter. Tjek afstand til skel, max 2,5 meter, hovedhus til sti, max 7,5 meter (før 2015/2016 byg 10 meter, samt at du ikke har bebyggelser der overstiger maksimalt 60 m2 for hele grunden, har du et hus før 2015 kan der gælde andre regler omkring størrelsen mm., se regler i vores deklaration eller byggeregler.

 • Udfyld ansøgning om salg af hus
 • Udfyld og underskriv Opsigelses kontrakt med foreningen, som du finder her på siden.
 • Udfyld og underskriv Obligatorisk ejererklæring, som du finder her på siden.
 • Udfyld Løsøreliste, som du finder her på siden.
  • Sælger skal udarbejde en løsøreliste og vurdere løsøret med et samlet beløb. Beløbet må ikke overstige 20 % af den samlede vurdering af have og bebyggelse, og må ikke overstige 65.000 kr. (beløbet indeksreguleres ikke). Bestyrelsen skal påse, at prisen holder sig inden for den tilladte maksimalgrænse ovenfor.
   OBS: Salg af bebyggelsen kan ikke betinges af forpligtelse til samtidigt køb af løsøre. En køber er altså ikke forpligtet til at købe løsøret, og sælger kan ikke stille som betingelse, at køber skal købe løsøret. Sælger er forpligtet til at fjerne alt personlige genstande, der ikke normalt indgår i inventar i et salg af kolonihave, samt hvad de ikke øsnker skal indgå i inventar i salgsprisen. Det er alene sælgers ansvar at huset er ryddet så ny ejer kan flytte ind.
 • Upload EL-attest – denne får du lavet af en elektriker, se listen med nogle du kan bruge under kontakt os
 • Upload tinglysningsattest – denne skal du ansøge om.
 • Upload skifteretsattest ved salg via dødsbo**
 • Dokument om slægtsskab / dåbsattest*
 • Anmod om at bestille en vurderings rapport, gældende i 12 måneder, og prisen er 2.700,00-3.000,00 kroner. som fratrækkes endelig salgspris.
 • Udfyld alle felter så godt du kan og med så meget information som muligt.
 • Hurtigt oversigt, sæt kryds i alt det dit hus og have rummer, ( bruges i salgsopstilling til en hurtigt oversigt for købere.)

 

Ansøgnig om salg af hus i afdeling a

(1/5) Ansøger/sælger
(2/5) Overdragelse
 • Upload opsigelse af lejekontrakt
 • Upload Ejererklæring
 • Upload skifteretsattest ved salg via dødsbo**
 • Dokument om slægtsskab / dåbsattest*
(3/5) Salgsannonce
 • Upload billeder til salgsannonce 3-5 stk
 • Upload EL-attest
 • Upload tinglysningsattest (bog)
 • Upload liste over løsøre samt værdi
(4/5) Faciliteter på havelod
(5/5) Erklæring og godkendelse
 •                
 •                

Opsigelses kontrakt

Print – udfyld – upload

Obligatorisk ejererklæring

Print – udfyld – upload

Løsøre oversigt

Print – udfyld – upload

KOLONIHAVEFORBUNDET
Smedeholm 13 C
DK-2730 Herlev
Tlf. 38 28 87 50
www.kolonihaveforbundet.dk
info@kolonihave.dk
CVR 1615 4628