Få svar på alle dine spørgsmål her.
Vi opdaterer løbende og der kommer løbende nye svar på spørgsmål vi finder relevante for foreningen og dens haveejere.

Dokumenter

Find alle vores dokumenter som f.eks. Vedtægter, ordensregler, deklaration og meget mere.

DOKOMENTER

FÆLLESPLADSEN

Drikkevarer må godt nydes på fællesarealerne.

Adfærd på fællesarealer skal ske i respekt for andre mennesker.

Aktiviteter på fællesarealerne skal ske under hensyntagende til de omkringboende havelejere. Der skal være en frizone på minimum 3 m til haveskel. Dog undtaget allerede etablerede områder.

 

Fedtboden holder åbent lørdage i sæsonen kl. 10-15. Øvrige åbningstider og særlige arrangementer kan aftales med bestyrelsen.

I Fedtboden bliver der solgt lodder med fine præmier samt øl, vin, vand, samt en gratis is til børnene.

Alt efter hvem der står i båden kan der også købes sandwich, pølser og smørrebrød på udmeldte datoer.

Ønsker du selv at stå en lørdag i boden, så kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@afdelinga.dk

Affald

Åbningstider er indtil andet meldes ud.

Pladsen åbner senest kl. 12:00 og lukket kl. 19.00 alle dage inkl. weekend, medmindre vi opdager at der igen bliver afleveret ting som ikke er med i vores aftale, eller at ting bliver sorteret forkert i de dertil indrettede containere.

Containere på henholdsvis Brovej og Veststien holder helt lukket indtil andet bliver meldt ud.

OBS: STORSKRALD kan afleveres på pladsen, der er blevet indrettet 4 båse til de forskellige ting.

  • Hårde Hvidevarer (det siger hvis sig selv.) 
  • Stort metal/Jern (alt metal der ikke indeholder elektronik) 
  • Stort Elektronik (f.eks. havemaskiner, TV mm.) 
  • Porcelæn og keramik (store havepotter og andet.)

Alt andet som må komme af i storskrald skal smide op i den store container, spørg plads personale hvis du er i tvivl.

Vi har en rigtig god aftale med Rødovre kommune, men det kræver at vi alle sorterer affald korrekt, du kan finde vores sorterings oversigt under

OBS: STORSKRALD kan afleveres på pladsen, der er blevet indrettet 4 båse til de forskellige ting.

  • Hårde Hvidevarer (det siger hvis sig selv.) 
  • Stort metal/Jern (alt metal der ikke indeholder elektronik) 
  • Stort Elektronik (f.eks. havemaskiner, TV mm.) 
  • Porcelæn og keramik (store havepotter og andet.)

AFFALD

Har du spørgsmål, kan du altid spørge pladsmanden.

OBS: max 2 poser pr. have pr. dag, kan hentes oppe på pladsen.
Vi opfordrer til at genbruge poserne hvis muligt samt køre grene og andet der fylder meget op i jeres trillebører.
Sørg for at smide haveaffald så langt ind på det dertil indrettede område, så der er god plads til alle og vi alle nemt kan komme af med vores haveaffald.

DIt haVelod

Det lejede havelod må kun benyttes til pryd – og eller køkkenhave dyrket til eget forbrug. Men ikke til erhvervsformål eller til oplagsplads.

Beplantning skal holdes i ordentlig stand, så de ikke generer naboer, havelejer er pligtig til at renholde og rive gangen/vejen udenfor haven og udfylde huller. Udvoksede eller nedhængende grene skal fjernes i lige linje med hækken. Overholdes dette ikke, har bestyrelsen ret til at lade arbejdet blive udført for havelejerens regning.

Det er kun tilladt at etablere levende hegn i skel, der i lodskel ikke må overstige 1.80 m, i lodskel mod stier/vej i foreningen dog ikke over 1.50 m.

Hamp må ikke dyrkes i vores haver. Kemiske midler til beskyttelse, bekæmpelse eller regulering af plantevækst må ikke anvendes

Din hæk skal klippes til så den overholder foreningens regler samt ikke er til gene for andre.

Hæk omkring de enkelte havelodder samt i skel mod nabomatrikler (parcelhusområderne) og de offentlige veje etableres som levende hegn, der i lodskel ikke må overstige 1,80 m. i lodskel mod stier/veje i foreningen dog ikke over 1,50 meter.

Din hæk skal flugte lygtepælene på lige husnumre
Hækken må ikke være bredere end at vejen fra lygtepæl til hæk på modsatte side er mindre end 3,50 meter.

Træer, der er så store, at de generer naboer, skal fjernes, hvis det forlanges af bestyrelsen.

Trægrene må ikke hænge ud over vejen og skal klippes ind så de flugter hækken, medmindre de er højere end 4 meter.

Enhver form for afbrænding, herunder afbrænding af haveaffald samt brug af ukrudt brændere er forbudt.
Der må ikke etableres ildsted eller skorsten på den enkelte havelod

Haveloddens bebyggelser må kun benyttes til natophold i tidsrummet fra 1.april til 31.oktober og i perioden 20 december til 2.januar, i skolernes vinterferie og i påskehelligdagene, (deklarationen §2)

Du må hele året rundt opholde dig i dagstimerne på dit havelod.

 

Vanding med haveslange er forbudt, det samme gælder brug af sprinklere og siveslanger. Det er heller ikke tilladt at have slangen i vandkanden.

Tilslutning til koloniens vandforsyning må kun ske med bestyrelsens tilladelse, og kun fra det enkelte havelods stophane. Fra stophane til aftapnings steder må der kun bruges 1/2 “ eller mindre rør.

På hvert havelod må der opstilles et soppebassin med et maksimalt indhold på 1.000l.

Hvor der på hvert enkelte havelod forefindes dele af foreningens drænrør eller vandledninger i jorden, er havelejeren forpligtet til at give bestyrelsen meddelelse om eventuelle skader på disse, og den pågældende havelejer må tåle fornøden opgravning for reparation og nedlægning af nye drænrør eller vandledninger.

Bestyrelsen uddeler gule kort som i forbindelse med en rundtur ved de enkelte haver. Dette skal ikke ses som en advarsel, men mere en information om hvor det halter med pasning af din grund.

Når vi uddeler et guld kort, vil der være en bemærkning på 1 eller flere punkter, som skal bringes i orden indenfor en periode. Skulle det vise sig at dette ikke er sket, vil man modtage et RØDT kort, og her har bestyrelsen ret til at lade arbejdet blive udført for havelejerens regning.

Rengøring
Hæk
Vej
Parkeringsområde.

Jeg har modtaget et RØDT kort, hvad nu?

Du skal udføre de punkter der er påført kortet, sker dette ikke, har bestyrelsen ret til at lade arbejdet blive udført for havelejerens regning.

Rengøring
Hæk
Vej
Parkeringsområde.

Camping og tør-toilet
Tømmes mellem: 22:00 – 09:00
Sted: Rummet ved siden af herretoilettet på fællespladen.

Finder du invastive arter som er på denne liste i din eller din nabos havegrund, skal du ikke i først omgang kontakte bestyrelsen.

Du skal selv indberette det, derefter skal du sende en mail til bestyrelsen@afdelinga.dk. med overskriften INVASIV ART Vi vil derefter kigge på det og vende retur. Bestyrelsen vil som udgangspunkt ikke gøre noget aktivt og vil henvise til hvor i kan finde hjælp og guids til at komme de invastive arter til livs.
Find hele listen her INVASIV ART 

Nu kan du få hjælp!

Konflikter påvirker typisk vores mentale og fysiske velvære, fordi det er noget uløst, der skaber spændinger i os.
I nogle tilfælde går det ikke kun ud over os selv, og i haveforeninger kan det omgivende foreningsliv blive påvirket.

Reager, når det er personen og ikke sagen, der bliver problemet
Jo hurtigere du reagerer og får hjælp til at håndtere konflikten, des lettere bliver den at løse. Derfor skal du reagere, når du mærker irritationen og vreden – når det ikke længere er sagen, der er problemet for dig, men personen, du er uenig med. Måske tænker du, konflikten ikke er slem nok til ligefrem at kontakte en konfliktmægler, men det er faktisk netop på DÈT tidspunkt, du skal gøre det.

Du kan få hjælp i hele havesæsonen
Vi udvider nu den aftale, vi har etableret på forsøgsbasis med Center for Konfliktløsning. Det betyder, at menige medlemmer nu også kan få hjælp til konflikter i haveforeningen.

Frem til 30. september (juli undtaget pga. ferie i centeret) kan du få gratis vejledning i, hvordan du håndterer en bestemt situation, der påvirker livet i haveforeningen.
Det kan være:

En konflikt imellem dig og ”din nabo” i haveforeningen
En konflikt imellem dig og din bestyrelse

Telefonsamtalen kan være afklarende, vejledende og/eller i form af sparring, så du bliver hjulpet på vej og får redskaber til at håndtere den konkrete konflikt.

Kontaktperson:
Vores tilknyttede mægler hedder Anne Rebsdorf og du kan bestille tid hos hende ved at sende hende en mail på abr@konfliktloesning.dk med dit telefonnummer
Du kan læse mere om hende her

OVERSIGT OVER DANSKE FLAGDAGE

Vi har her samlet de danske retningslinjer, så du kan bruge dit flag korrekt.

Du finder mere info på siden FLAGDAGE

FÆLLESARBEJDE SKEMA OG DATOER

Sommerhuskolonien Afdeling A har noget fællesarbejde som udføres løbende for at holde vores forening fin og rent. Her på siden kan du finde listen og se hvornår du far fællesarbejde sammen de de andre i foreningen.

Det koster 500,00 kroner. pr havemedlem ikke at deltage i den årlige fællesarbejde og hver have skal stille op 2 gange i sæsonen.
Har du ikke mulighed for at møde på en af de weekend dage, så er der afsat 2 hverdage som i år er 22 maj og 11 September fra klokken 17:00

Find hele skemaet her under

FÆLLESARBEJDE SKEMA OG DATOER

Udeblivelse fra fælles arbejde koster hver havemedlem 500 kr.

Misligholdt have og grund, har bestyrelsen ret til at lade arbejdet blive udført for havelejerens regning. Prisen beregnes ud fra opgave og der er ikke noget loft på den regning der påfalde havelejeren.

Forkert affaldssortering, kan medføre en udgift til sortering af containere. Prisen beregnes ud fra en timepris og der er ikke noget loft på den regning der påfalde havelejeren ( typisk koster det fra 2.000 – 6.000 kr. at få en stor container sorteret)

havelejer

Til jer der ikke har modtaget deres girokort. I bedes venligst indbetale på denne konto: reg.nr.: 5329 Kto.nr.: 0000242682.
Husk at skrive sti-navn samt havenummer i feltet meddelelser.

 

Scan billedet med kamerate på din telefon

Scan billedet med kameraet på din telefon

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev det er dit eget ansvar at kunne modtage de informationer som bestyrelsen og foreningen sender ud med vigtige info. Dette kan du gøre her NYHEDSBREV
Eller Scan QR-koden med kameraet på din telefon

Du kan se eller gense gamle udsendte nyhedsbreve her

Nyhedsbrev vedrørende venteliste samt huse til salg, vil du automatisk blive tilmeldt når vi har registret din betaling.

Ønkser du ikke længere at modtage nyhedsbrev fra vores forening, skal du blot framelde dig i bunden af den mail du har fået.

Byg eller byg til

Når du vil bygge til, bygge om eller bygge nyt

Inden et byggeri må påbegyndes skal der indhentes tilladelse hertil. Tilladelsen indhentes via afd. A hos Hovedstadens SydVest Kreds (HSVK), som byggesagsbehandler på vegne af Rødovre Kommune.

Før en byggesag kan behandles skal medlemmet indbetale kr. x.xxx  (kredsens pris for behandling af en byggesag) til afd. A.

Derudover skal følgende være afleveret til bestyrelsen for afd. A:

Lejekontrakt på havelodden
Gerne tidligere tegninger/godkendelser
Alle tegninger i målestok 1:100, alle mål på hus/grund noteres på tegninger
Situationsplan (Placering på grund, skelmål, poler, kloak, vejnavn)
Plantegning af huset med indretning.
Facade og gavltegninger
Materialevalg
Evt. kloaktegning
Placering af faskiner

Bestyrelsen sørger for at videresende hele sagen inkl. betaling for behandling af byggesagen til HSVK.
Byggesagen vil derefter blive behandlet af HSVK Byggeudvalg, og tilbagesendt til afd. A. Herefter giver afd. A meddelelse til ansøgeren pr. email.

Ansøgning om tilladelse til byggeri kan du hente HER. Vi arbejder på at denne proces i fremtiden vil ske digitalt via vores hjemmeside.

Før noget byggeri på den enkelte havelod må påbegyndes, skal ansøgning med tegninger efter kredsens forskrifter sendes til bestyrelsen. Det er kredsen der afgiver den endelige godkendelse (Deklarationen §9) tænk over ibrugtagelses godkendelse. Kredsen opkræver et gebyr.

Alt byggeri skal have en aktiv godkendes fra kredsen og bestyrelsen inde byggeri påbegyndes, er dette ikke sket kan byggeriet erklæres ulovligt opført og havelejer skal for egen regning nedrive og forbedre byggeriet så det opfylder gældende bygge regler.

På den enkelte havelod må opføres bebyggelse på *maksimalt 60 m2

Se den udvidet oversigt over byggeregler og find svar på det her BYGGEREGLER

Før man går igang med at etablere et toilet med tank, skal bestyrelsen orienteres. Når Rødovre kommune har godkendt tanken, skal havelejeren meddele kommunens godkendelse i en tro- og loveerklæring til bestyrelsen. Erklæringen lægges på sagen. Septiktanke og lignende er efter gældende miljøkrav forbudt. Spildevand må ikke udledes eller nedsives. (Deklarationen § 6)

Lovlige anlæg etableret efter Rødovre kommunes anvisninger skal efter etablering af fælles kloak tilsluttes denne. (Deklarationen § 6)

Se den udvidet oversigt over byggeregler og find svar på det her BYGGEREGLER

Grus, fliser, gødning, jord m.m. må ikke henligge i gangene og må i intet tilfælde spærre for gennemkørsel.

Byggematerialer leveret ved havelod skal fjernes straks. Er dette ikke muligt, skal det leveres på fællesarealer og skal fjernes indenfor 24 timer. Materialerne må ikke være en hindring for brand- og redningskøretøjer. (Deklarationen §16)

Se den udvidet oversigt over byggeregler og find svar på det her BYGGEREGLER

FÆLLESHUS

Du booker online via vores BOOKING SYSTEM, og kan hente nøglerne når vi har registeret din betaling.

900 kr for en weekend.
300 kr for en hverdag.
900 kr i depositum (Depositum og leje betales når du lejer lokalet.)

BOOK HER

VAND

Sæsonen er slut og vi skal lukke ned, det betyder også at du skal gøre nogle ting i forbindelse med at vandet lukkes i foreningen.

Vandet lukker den sidste dag i sæsonen, se endelig dato i KALENDER

Sluk din vandvarmer
Tøm din vandvarmer
Afmonter alle filtre på dine haner
Åben alle haner inde og ude
Tøm hele systemet for vand, eventuelt med lufttryk.
Lad hovedhanen stå åben.

Nu står den dejlige sommertid igen for døren, så vi skal have åbnet for vandet.

Har jeg nu husket at lukke for stophanen, så vandet ikke fosser ud inde i huset og i haven, når der åbnes for vandet?

Vandet åbner: Lørdag i marts måned, den weekend hvor vi går over til sommertid. Se dato i KALENDEREN

Vi begynder at åbne for vandet kl. 10:00, vi regner med at være færdige omkring Kl. 13:00.

Når du åbner for vandet på din hovedstophane i skel, skal du åbne for alle vandhaner, og lade vandet løbe i et par minutter, så ved du at der er friskt vand i alle rørene, husk ikke at tænde for vandvarmeren før der er kommet friskt vand ud af hanen, på den måde undgår du, at det ikke er et ½ år gammelt vand du bruger i starten, med dårlig mave til følge.

Hvis du har frost sprængte rør fra hovedstophanen og ind i huset skal hovedstophanen lukkes med det samme, hvis du ikke selv kan udbedre skaden, så skal du kontakte en VVS mand. 

Hvis det er hovedstophanen, i skel, der er frost sprængt skal du kontakte bestyrelsen eller dem der går og åbner for vandet, med det samme, så vandet kan blive lukket indtil hanen er repareret eller skiftet ud.

 

Kloakering

update 20/05-2020
Fristen for gennemførelse af kloakering af de ovenfor nævnte matrikler forlænges til 30. juni 2023.
denne frist arbejdes der på at nedsætte, men indtil videre er det den fastsatte frist. 

Dette sker i forbindelse med at forbundet har fået medhold i en tokning af hvem der skal påføres udgifter til kloakering, helt ind til husene på de enkelte havelod.
Vi kan bekræftet at dette medhold betyder at det er ejerne og derved naturstyrelen som skal dække disse omkstninger og vi derved undgår at komme ud i en egen betaling af stiklednings ophaven fra hovedleding til hus.

Læs hele afgøredlsen og skirv fra forbundet her:

Fristudsættelse og ophævelse af afgørelse om præcisering af påbud om kloakering af Kolonihavern 1

Notat om fortolkning af mbl § 28 og bkg § 12 - kolonih aver-1

Udbud af totalrådgivning i forbindelse med kloakering af kolonihaver er pt udsat.
Vi har ikke yderligere info på nuværende tidspunkt, men skulle der komme nyt i sagen kan du finde vigtige links og informationer her.

UDBUD

Fristforlængelse til 1. juli 2020
Naturstyrelsen har bedt Rødovre Kommune om fristforlængelse til 1. juli 2020 med hensyn til kloakering af Sommerhuskolonien afd. A, B og C.

FAKTA OM UDBUD

EU-nr
2020/S 034-080717
Offentliggjort
18.02.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder
Naturstyrelsen

KØB & salg

Overdragelse af havelod Ved overdragelse af en havelod med bebyggelse skal bebyggelsen være i overensstemmelse med deklarationens indhold eller med en evt. dispensation fra kommunen.

Hvis det konstateres, at byggeriet ikke er i overensstemmelse med deklarationen eller en evt. dispensation, kan der søges om tilladelse til at afvige deklarationen efter bestemmelsen

Giver kommunen ikke denne tilladelse, skal bestyrelsen påse, at bebyggelsen er bragt i overensstemmelse med deklarationen, inden overdragelse finder sted. Overdragelse af havelod og bebyggelse skal ske efter reglerne i Kolonihaveforbundets til enhver tid gældende vurderingsregler.

Rødovre Kommune kan give tilladelse til afvigelser fra deklarationen, hvis de er af mindre betydning.
Ansøgning herom fra haveforeningens medlemmer skal sendes af kredsen til Rødovre Kommune med foreningens og kredsens indstilling.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KLUBBER

Klubberne optager udelukkende medlemmer af Sommerhuskolonien Afdeling A og disse medlemmers børn.

Klubbens aktiviteter skal have til formål at styrke sammenholdet og det sociale liv blandt haveforeningens medlemmer. Enhver havelejer kan tage initiativ til at oprette en klub. En klub skal ikke nødvendigvis generere overskud, men klubberne må ikke påføre foreningen underskud.

Alle havelejere kan frit låne haveforeningens fællesfaciliteter til enkeltstående arrangementer uden for klubregi, når arrangementet er i haveforeningens og dens medlemmers interesse og åbent for alle havelejere. Det er dog en betingelse, at ingen privatpersoner får økonomisk gevinst af at afholde arrangementerne. Disse arrangementer aftales og koordineres med bestyrelsen.

Overskud fra klubberne går til ubeskåret til foreningen.

Klubber kan benytte fælleshuset og de dertil knyttede fællesarealer til normale aktiviteter i sæsonen 1 gang ugentligt på hverdage (mandag til torsdag) i tidsrummet 18.00-21.30. Forberedelse til arrangementer foregår samme dag, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen. Fælleshuset skal forlades efter endt oprydning senest kl 22 på hverdage. Fedtboden holder åbent lørdage i sæsonen kl. 10-15. Øvrige åbningstider og særlige arrangementer kan aftales med bestyrelsen.

Klubberne udpeger en fælles klubkasserer, der har ansvaret for regnskabet i alle klubber. Den enkelte klub afregner efter hvert arrangement til klubkassereren. Klubkassereren indsætter klubbernes overskud på foreningens konto den 1. i hver måned i sæsonen. Der afleveres årsregnskab for klubberne til bestyrelsen ved sæsonens afslutning.

Klubbernes frivillige medhjælpere spiser gratis til de arrangementer, hvor de hjælper til. Drikkevarer betales af egen lomme.

Der bliver holdt en gratis, årlig fest for klubbernes medhjælpere. Festen, kaldet  finansieres via klubbernes overskud. Budget og regnskab for dette arrangement afleveres til bestyrelsen.

Bestyrelsen fordeler de forskellige klubbers adgang til at benytte de relevante arealer, herunder nøgler til foreningens bygninger. Nøglerne skal tilbageleveres ved sæsonens afslutning. Foreningens fællesbygninger aflåses uden for sæsonen.

Den klub, der genererer det største overskud, får 300,- pr. mand til en middag på en restaurant efter eget valg.

Det påhviler bestyrelsen at træffe afgørelse i eventuelle tvister mellem klubber, der har deres virke jævnfør ovenstående og mellem klubber over for andre medlemmer.

Såvel den enkelte klub som haveforeningens bestyrelse kan indbringe tvivlsspørgsmål og tvister for såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger jævnfør gældende regler.

 

Ovenstående erstatter alle tidligere bestemmelser og afgørelser vedrørende klubber i Sommerhuskolonien Afdeling A.