Se eller gense alle de udsendte nyhedsbreve her.
Siden skal lige hente den alle sammen, så giv den lige tid til dette, da der er mange sider som skal indlæses.

Kære havemedlem.

Her kommer lige en hurtig opdatering fra bestyrelsen inden vi, Grethe, Henning og Jimmie går på sommerferie.

KONTORTID
Kontoret er lukket i juli måned og næste kontortid bliver d. Tirsdag d. 03 august 2021 kl. 18:00 – 19:00

FERIELUKKET
Mails vil i ferien fortsat blive besvaret, dog ikke dagligt. De sager som er under behandling vil ligeledes viderebehandles, såsom byggetilladelser, ibrugtagnings godkendelser, klager, tvister, salg af huse m.m. KTS formand Anni Skyum, har meddelt resten af bestyrelsen af hun har valgt ikke at holde ferie, og vil derfor være til rådighed i hele perioden, men de kontakttider der tidligere er sendt ud. Ønsker hun også at have åben kontortid i perioden, antager vi at hun melde dette ud til jer.

GENERALFORSAMLING 2021
Vi har fået booket Islev skole lørdag d. 14 august fra 08-15:00, og der vil snarest blive udsendt en indkaldelse til GF fra 10:00 – 14:00 via vores mail system til dem der er tilmeldt denne. De få der ikke har en mailadresse vil modtage indkaldelsen pr brev. Jer der modtager via mail vil få tilsendt et link og en kode som skal bruges inde på vores hjemmeside, hvorfra man kan tilgå alt information, bilag og materiale m.m. GENERALFORSAMLING 2021

* Forslag og andet relevant til GF skal være bestyrelsen i hænde senest 01. august 2021 kl. 12:00 enten via mail eller i postkassen ved kontoret.

PRÆMIEHAVER
Præmiehaver, Den ansvarlige i bestyrelsen har desværre ikke fået udført opgaven og har heller ikke lavet en aflevering til andre i bestyrelsen, og da resten af bestyrelsen ikke kender statussen trods gentagne forespørgsler, kan vi ikke komme nærmere ind på det. Næstformanden venter fortsat på at modtage informationer om receptionen, præmieuddelingen m.m som skal sendes ud via nyhedsbrev, samt sættes op i infotavlerne rundt i foreningen.

AFFALDSPLADSEN
Det er kommet bestyrelsen for øre at der er blevet lavet en fejlinformering på en social medie som ikke anvendes til officielle informationer fra bestyrelsen om at pladsen/erne igen igen skulle være åben uden nogen faste åbningstider.

Det beklager vi, men det er ikke korrekt. Bestyrelsen har drøftet mulighederne om at åbne pladsen/erne op igen inden for kort tid, men har stadig nogle udfordringer som vi endnu ikke er helt i mål med. Bl.a. har vi aftalt med Rødovre kommunes renovation om at de vil komme ud og montere låse beslag, så containere på  Veststien ikke kan benyttes af ikke have medlemmer, som derimod vil få et nøgleskab med nogle til alle låse. Denne del er endnu ikke helt på plads, bl.a. grundet ferie, samt at der lige skal undersøges hvilke og hvor mange låsebeslag vi skal bruge samt hvornår de kan komme fra kommunen og montere dem. Vi beklager misforståelsen.

BYGGEANSØGNINGER
Der kommer mange ansøgninger ind, hvilket er rigtig godt, så vi kan styr på de fejl og hængepartier der har været, MEN, det er super vigtigt at i læser vilkår og reglerne, da jeres ansøgning ellers ikke bliver godkendt.. VI er igang med at lave et eksempel på hvordan en korrekt ansøgning skal se ud, hvilke bilag der skal med og hvad de skal indeholde m.m., det er meget mangelfulde mange af dem får og de kan ikke blive godkendt fra kredsens side.

SALG AF HUSE
Vi har fået henvendelser fra 10-13 som ønsker at sælge, overdrage eller på anden vis afstå deres kolonihavehus, men vi mangler stadig at folk ansøger via vores online system, samt at når man gør dette at man læser regler og vilkår og vedlægger ALLE de bilag og informationer der efterspørges, da det ellers ikke han gå videre i processen. Vi registrerer først en anmodning når vi har alle de dokumenter vi skal bruge. Så det er vigtigt at læse og forstå inden man ansøger.

LOPPEMARKED
Der har været henvendelser omkring vores årlige loppemarked samt hvor og hvordan det skal afholdes. Igen her er der meldt ud af det er bestyrelsen som gerne vil stå for det, hvilket heller ikke er korrekt. Bestyrelsen har endnu ikke taget endeligt stilling til det, men er ikke afvisende at det igen bliver udført at medlemmer i foreningen. Om det skal afholdes i de enkelte haver eller oppe på fællesområdet er der heller ikke taget endelig beslutning om, da bestyrelsen har sat det som et punkt til GF, da vi gerne vil høre folks meninger omkring dette tilbagevendelse årlige event i foreningen.

Det tror jeg var ordene for denne gang, vi ser frem til den kommende GF, samt resten af sæsonen. Rigtig god ferie alle sammen.

På vegne af bestyrelsen
Grethe, Henning og Jimmie
Kasserer, Medlem og Næstformand.

 

Kære Allesammen,

Så er der endeligt nyt omkring kloakeringsprojektet som står lige for døren.

Vi har været i dialog og være til møde med afdeling B og C samt været ude hos Forbundet og afholdt møde med Natyrstyrelsen.
Vi har aftalt at alle 3 foreningen aftalt at vi venter med at sende noget ud til medlemmerne før det officielt kommer fra Naturstyrelsen, så det også er den sammen information alle medlemmer og haver får.

Så se vedhæftet fil her.

Nyhedsbrev nr. 1 - kloakering Rødovre

Bedste hilsner

Bestyrelsen
H/F Sommerhuskolonien afdeling A.
Bestyrelsen@afdelinga.dk

Hej Alle sammen,

Først en gang vil vi gerne takke for den hurtige reaktion ved sidste skrivelse om at klippe jeres hække ind. Det er der rigtig mange som har fået gjort og det er super dejligt og se. Der mangler stadig nogle stykker og det ser vi gerne blive bragt i orden hurtigst muligt, da vi ellers må sætte eksterne på og i vil derefter få en opkrævning omkring dette.

3,5 meter Det er så brede vores stier skal være. Vi ved godt at det nogle steder er umulige medmindre man flytter hækken og da må i så bare klippe dem så meget ind som i overhoved kan, de skal nok overleve det. Hvis ikke det er muligt, må i rykke dem ind så de flugter med lygtepælene på lige numre og 3,5 meter til modsatte side. REGLER OG RETNINGSLINJER

Desværre har vi modtaget endnu en mail fra Rødovre kommune Teknisk forvaltning, denne gang drejer det sig om huller på vores stier. 

Som i kan læse i mailen er det særdeleshed problemer på Bakkestien men også Højdestien er et problem, da det er der der er mest trafik og derfor også der vejene er mest belastede. Men generelt kunne alle vores veje godt trænge til en omgang med riven.Derfor opfordrer vi ALLE om at tage en rive og gå ud på stien og rive så meget materiale sammen som muligt ude i kanterne og på stien og bruge det materiale til at fylde hullerne.
Der er rigeligt at kradse af, og hvis vi bare fortsætter med at fylde nyt på, bygger vi dæmninger som stopper grundvandet i at løbe ned til åen.

Så på med arbejdshandskerne. Igen hvis ikke vejene er fremkommelige, så kan renovatio ikke hente vores affald og storskrald.

PS: husk lige jer der endnu ikke har svaret på vores spørgeskema om lige at bruge 5 min på at hjælpe os med at finde ud af hvad folk tænker og drømmer om ude i vores forening. SPØRGESKEMA

Bedste hilsner

Bestyrelsen
H/F Sommerhuskolonien afdeling A.
Bestyrelsen@afdelinga.dk


Kære medlemmer

Så skal vi lige bede om jeres hjælp.

Vi har modtaget en mail fra Rødovre kommune omkring at renovation ikke længere kan passere vores veje og hente vores affald.

Derfor opfordres i alle inden mandag d. 14 juni 2021 kl. 07:00 at få få klippet jeres hæk, træer og buske ind, så det overholder de retningslinjer som vi har ude i foreningen. Du kan lige får oprisket reglerne ved at kigge under FIND SVAR – HÆK KLIPNING

Brever fra kommunen kan i læse her.


Denne skrivelse er specifik til havelejere på Højdestien og Bakkestien, men vi opforder med denne skrivelse at ALLE lige får kigget og får klippet deres und hvis ikke de overholder væres regler. mac højde ud mod havestierne er 1,5 m og 1,8 mellem nabo og ud mod villa krvarter og ringvejen. FIND SVAR – HÆK KLIPNING

Husk affaldspladen ved fællespladsen har åben i dag mellem 18:00 og 19:00, Veststien bliver tømt i morgen og derefter låst af indtil nærmere info sendes ud.

Vi har stadig brug for en masse flere der deltager i vores lille undersøgelse.
SPØRGESKEMA 

Beste hilsner

Bestyrelsen
H/F Sommerhuskolonien Afdeling A.

Så skete det endeligt.

Jeg har længe gået med en drøm om at optimere og digitalisere samt automatisere vores processer ude i foreningen. Dels for at spare tid som kan bruges andre steder, dels for at sikre en hurtig, sikker, process, hvor man eliminerer fejl og at en sag falder mellem to stole.

Der er altid muligt at forbedre ting og i skal også se dette som en process, hvor viden og erfaring samt feedback er en vigtig del for at komme i mål.

Jeg har involveret og spurgt om hjælp fra gode kræfter ude i foreningen hos bl.a. tidligere bestyrelsesmedlemmer, vurderingsudvalg, kredsen, nuværende bestyrelse samt forbundet for at få så meget viden omkring processen og hvad der var relevant og vigtigt at få med.

Og det er der så kommet dette SALG og VURDERINGS modul ud af. Hvor man i fremtiden kan ansøge om at få sit hus vurderet, sat til salg eller få det overdraget til et medlem i familien.

Der er stadig mange ting som jeg gerne så også blev digitaliseret så som løsøre listen, opsigelsen, ejer erklæringen mf. Men som man siger så blev Rom heller ikke bygget på en dag og derfor starter vi her.

Processen er “simpel” man udfylder skemaet, indsætter de dokumenter som man skal sende med, så som opsigelse, ejererklæring, el attest, billeder til salgs annoncen, løsøre liste, samt andet som er relevant i forbindelse med sin ansøgning.

Du finder alle relevante dokumenter inde på siden i bunden, som du printer ud, udfylder og uploader sammen med formularen, hvor det hele så sendes i en samlet mail til bestyrelsen til behandling.

Næste skridt er så at bestyrelsen kommer ned og besigtiger om huset er lovligt samt andre bygninger overholder de krav der er, og når alt er i orden, bestilles der en vurdering.

Vurderingsudvalget aftaler så en dag og et tidspunkt hvor de kommer ned en 2-3 mand og laver den endelige vurderingsrapport. når denne er klar, vil der blive oprette en salgsannonce inde på vores hjemmeside under HUSSALG og de bliver sendt en mail til vores venteliste og de har nu 10 dage til at reagere og melde ind på huset/husene.

Derefter tjekker vi ventelisten og de 2-3 øverste på listen får i korrekt rækkefølge mulighed for at byde på huset. Når der er fundet en køber vil sælger blive informeret og endelig salg kan sættes igang.

Betalingen sker til foreningen, vi beregner endelig udbetalingsbeløb ud fra om der er restance i haveleje eller andet forfaldent betaling og trækker det fra og udbetaler resten til sælger og køber skriver kontrakt og er nu medlem i foreningen og kan nyde det nyerhvervede hus.

 

Så hvis du står og skal sælge eller overdrage dit hus, så skal du starte med at læse

VEJLEDNING OG KRAV 

og derefter begynde at indhente og udfylde alle de dokumenter som du skal bruge, hvorefter du kan starte din ansøgning. 

Håber i synes den er god, overskueligt og ikke mindst gør hele processen mere tilgængeligt.

OBS: har man brug for hjælp, kan man sende en mail til salg@afdelinga.dk og jeg vil gøre mit ypperste for at hjælpe dig, det er også muligt at aftale en tid på kontoret, hvor vi sammen kan udfylde og oprette en ansøgning.


Bedste hilsner

Jimmie Steinbeck
Næstformand og IT ansvarlig
H/F Sommerhuskolonien Afdeling A.

 

 

Kære medlemmer,

Bestyrelsen har i går måtte træffe en beslutning som vi egentligt gerne ville havde udgået, da vi ved at det er et lille antal personer som desværre ikke kan finde ud af af sortere og placere affald og storskrald i de korrekte båse eller containere.

Et lille skriv fra kommunen.

“Til bestyrelsen i afdeling A

Vi har i mandags haft en chauffør ude og tømme restaffald i afdelingen. I en af beholderne (660 liter restaffald) var der tømt et latrin, og beholderen var fuld af afføring. Det resultater i, at det sprøjter ud over chaufførerne, når komprimatoren på skraldebilen aktiveres. Vi står derfor med en skraldebil fuld af lort – og som skal til vask og chauffører der skal hjem i bad.

Det er helt og aldeles uacceptabelt, at der smides afføring i beholderne. Det vil jeg bede jer om at meddele ALLE haveejere. Hvis vi konstaterer det igen, kan vi ikke tømme beholderne.

Venlig hilsen
Lene Sehested
Affald og Genbrug
Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre
Dir.tel.: 36377224, mobil: 30767224
www.rk.dk/affald

Vi er dødtrætte af at bruge så meget tid op råde rundt i skraldespande og containere fordi få er for dovne til at læse på de opsatte skilte eller bruge lidt tid på at læse om regler inde på vores hjemmeside. https://afdelinga.dk/affald/. Der går ikke en dag hvor vi ikke finder noget som vi enten ikke tager imod overhoved. En ting er at noget måske ikke lige havner det rette sted, det kan ske, men at der nærmest dagligt smides bildæk, farlig-affald, plast møbler, vinduer, byggeaffald, sanitet og fyldte camping toiletter m.m. det er simpelthen bare ikke i orden.

Dette kommer til at gå ud over rigtig mange som godt kan finde ud af det, men lige så godt et demokrati og fællesskab kan være, lige så surt kan det være, da indskrænkninger grundet få, går ud over alle i en solidarisk princip.

Derfor lukker pladser på Veststien helt. I første omgang indtil vi får informationer om at letbane arbejdet er afsluttet og der igen åbnes på fra ringvejen så renovation kan komme ind og tømme.

Men overvejelserne går også på om der overhoved i fremtiden skal være en affaldsplads i den ende af vores forening, da det vi har set på det sidste er fuldstændig uacceptabelt og enormt respektløst overfor de andre medlemmer, vores skraldemand samt bestyrelsen.

Den store plads ved fælleshuset lukket også og får faste åbningstider som er følgende.

Tirsdag kl. 18:00 – 19:00

Torsdag kl. 18:00 – 19:00

Søndag kl. 10:00 – 12:00

Vi beklager at måtte indskrænke åbningstiderne og gøre det mere besværligt for jer at at komme af med jeres daglige affald og storskrald.

PS: husk lige at udfylde skemaet hvis ikke du allerede har gjort det:)

https://afdelinga.dk/spoergeskema-2021

Bedrøvede hilsner

Bestyrelsen Afdeling A


Vi har udviklet et spørgeskema for at få mere information og viden omkring vores havemedlemmer.

Hvad går du og tænker og hvad drømmer du om ude i haven, eller har du ideer til nye tiltag og andet som kan forbedre forhold og livsglæden ude i vores forening.?

Brug 5 min på at svare på dette og hjælp os med at blive endnu bedre til vores opgave og hjælp os med at gøre vores forening endnu stærkere, bedre og skabe et trygt og hyggeligt fælleskab i det bedste rammer vi overhoved kan forestille os.

SVAR PÅ SKEMAET HER

 

Kære have medlemmer,

Så skete det!

Vi fik afsluttet de sidste test på vores nye online byggeansøgnings system, som i fremtiden gerne skulle gøre det endnu nemmere for jer at ansøge, men også for hjælpe bestyrelsen og kredsen med  at behandle og godkende ansøgninger hurtigt og effektivt. Vi håber at processen og behandlingstiden kan reduceres betydeligt, samt gøre hele processen mere strømlinet.

Det betyder også at ALLE, der har bygget et hovedhus, skur, tilbygning, træterrasse, udestue eller overdækning på deres havelod siden 2018 og ikke har fået en godkendelse fra kredsen og foreningen skal sende og udfylde en byggeansøgning igen.

De der ikke har afleveret en byggeansøgning endnu skal gøre det sammen. Har man allerede betalt for en ansøgning ( 1.500,00 kr, ) skal man naturligvis ikke betale igen, men bare vedhæfte en kvittering i ansøgningen.

Hvorfor det? Jo det er sådan at man ikke må anvende og ibrugtage sit byggeri førend at der foreligger en endelig godkendelse, en såkaldt “færdigmeldes” som gives fra kredsen ifølge deres retningslinjer. om ansøgning af en byggetilladelse §9 Men også fordi du som havedmedlem derved sikrer at dine bygninger er godkendt og ved en kontrol eller salg kan fremvise en godkendelse som kan bruges i vurdering af dit havelod, samt at der ikke er nogen tvivl om det er et lovligt eller ulovligt byggeri på grunden.

I forbindelse med vores nye deklaration samt de mange nye byggeregler der er kommet er der kommet en del mere skærpet opsyn med foreninger, derudover ser vi også at flere og flere kolonihaveforeninger bliver “lovliggjorte” vores inklusiv, men med en meget afgørende forskel. Vi skal lovliggøre efterhånden som gamle huse og havelod bliver solgt, men det betyder også at alt nybyg, tilbyg og ombyg SKAL overholde alle de gældende regler, og skal derfor ansøges om og godkendes inden anvendelse og ibrugtagning. Denne undtagelse kan meget hurtigt blive til en konkret lovliggørelse hvor alle bygninger lovliggøres og godkendes uden undtalelser eller dispensationer, såfremt vi ikke overholder de gældende regler vi har, og dette vil vi nødigt skulle udsætte vores mange ældre havelejere som har haft haver herude i årtier.

Derfor vil bestyrelsen, kredsen og vurderingsudvalget gøre en betydeligt større indsats i år og årene frem og sørge for at vi overholder de regler der er udstykket for os i foreningen. Der bygges på livet løs ude i haverne og der kommer hele tiden nye til. Så bare fordi man ikke lige har tænkt sig at sælge i morgen, giver det ikke carte blanche til bare at bygge som man syntes. Dette arbjede med at kontakte havelejer er gået i gang.

Har du ikke en godkendelse på dit nye byggeri opført efter den nye deklaration, så vil bestyrelsen unden yderligere varsler bede om at lave en byggeansøgning, afvente en godkendelse fra kredsen, eller bede dig om at fjerne det ulovlige byggeri.

 

Nu til det mere sjove og praktiske når du skal ansøge om en byggetilladelse.

Det sker via vores byggeansøgnings modul/ formular via vores hjemmeside BYGGEANSØGNING men inde du springer direkte til ansøgningen, skal du lige læse lidt om vores byggeregler du kan med fordel også læse vores Servitut eller deklaration hvor du vil finde alle relevante informationer omkring byggeri.

Ansøgningen er ganske simpelt, du udfylder alle felter, vedhæfter alle dokumenter beskrevet i vejledning og krav, overfører 1500 kr. som går ubeskåret til kredsen for behandling af ansøgningen. Du modtager en bekræftelse på mail om at bestyrelsen har modtaget din ansøgning, og vil når endeligt godkendelse er klar modtaget en underskrevet godkendelse på mail og kan derefter gå i gang med at bygge. Lige nu er behandlingstiden + 1 måned fra kredsens side, men vi håber at dette kan reduceres betragteligt.

Drivhus, legehus er ikke omfattet byggereglerne andet end af et legehus maksimalt må være 4 m2 og maksimalt 1,8 m i højden, legehus skal anbringes min 2,5 meter fra en skellinje. Drivhus i glas, plastik og metal har ingen min afstand til skellinje men må maksimalt være 10 m2. En træterrasse skal der også søges om, da der er regler for skellinje, højde m.m. 

Håber i tager godt imod vores nye system og finder det lige så nemt og gerne skulle gøre en lidt langhåret proces mere simpelt.

Har du spørgsmål er du naturligvis altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail bestyrelsen@afdelinga.dk eller komme fordi til kontortid hver anden tirsdag oppe på kontoret.

Beste hilsner

Bestyrelsen
H/F Sommerhuskolonien Afdeling A.

Kære havemedlemmer, nye som gamle, unge som ældre.

Endelig åbnede liberal erhverv op igen, så vi alle sammen kunne få bestilt en tiltrængt tur hos frisøren, hvilket jo er fantastisk, og i den forbindelse skal vi også have kigget på vores hække og træer, veje og stier og se om ikke også de kunne trænge til en lille opfrisker eller studsning. Vejret i weekenden skulle i øvrigt blive rigtig godt til netop dette.

Vi skal opfordre alle om at få bragt afstanden på de store stier op på de min 3 meter og 50 centimeter som er min krav for at udrykningskøretøjer og renovation kan komme frem og igennem. Du finder reglerne her HÆK KLIPNING Dette betyder også at skulle man have træer i skel eller udhæng ud over kørebanen skal flugter hækken hvis ikke det er mere end 4 meter fra jorden.

Skulle man eventuelt mangle en hækklipper, kan man høre vores dejlige fællesudvalg om ikke det er muligt at låne en af foreningens klippere. Fang eventuelt Michael, Flemming, Pauli eller Jan som kan hjælpe jer med dette. Alternativ kan man høre sin nabo om ikke de har en der kan lånes.

Jan vores pladsmand oppe ved affaldsorteringen har været rundt og skrabe lidt på vores veje og i bedes derfor tage en rive og rive oversydende materiale som ligger langs kanten af jeres havelod ud i eventuelle huller eller kørebane. Bestyrelsen er ved at bestille grus, samt kigge på forskellige løsninger med eventuelt at genoprette vores tidligere vejlaug der består af 3 frivillige som passer vores veje i foreningen. alternativt skal der hentes hjælp udefra.

I må meget gerne også bruge det sidste som ligger oppe på fællespladsen og ellers ligger der noget inde på affaldspladsen.
Så prøv lige at hjælp hinanden og kan i se at en mangler lidt grus så tag lige en skovlfuld med.

Lige til sidst, der er kommet et nyt menu inde på hjemmesiden, Bestyrelsen, denne kan i ikke bruge til så meget, da den kun kan tilgås med en kode og kun er beregnet til bestyrelsesarbejde.

Grethe og Jimmie vil tage en tur rundt de kommende uger og se hvordan det skrider frem.

Rigtig god dag alle sammen

Bestyrelsen
H/F Sommerhuskolonien afdeling A.