Her kan du følge med i kloakering, vand og dræn projekt i foreningerne A, B og C.

Det er en byggeplads!

Det er en byggeplads og folk skal overholde de regler, skilte og afspærringer der er sat op i perioderne.
Det samme gælder retningsændringerne på vejene.

Det er ligeledes ikke tilladt at åbne brønde, fjerne materialer eller andet fra byggepladsen. Det er absolut no go at tømme ting ud i de brønde der allerede er etableret. Det har vi desværre allerede oplevet. Som flere nok har bemærket så er vores veje ikke altid tilgængelig med bil og grundet store huller samt køreplader skal man være meget forpasligt med at færdes i bil. Vi opfordrer folk til at man stiller bilen udenfor kolonihave området, samt husk gummistøvler.

hækken mod vej

Hæk ud mod vejen skal skæres ned til 1, 5 m inden LOC kommer og graver stikledning ind på din grund.

Skilte

Parkering-forbudt skilte skal respekteres, sker dette ikke, vil køretøjet blive bortskaffet på egen regning

Ringvejen

Fodgænger må ikke krydse byggepladsen for ringvejen

Sådan læser du skemaet

  • Blå er vand
  • Orange er dræn
  • Gul er brønde

Resten af farverne er aflevering, del aflevering, udbedringer og andet.
Ved at kigge på jeres sti og havenummer kan i se hvornår det forventes at man graver og arbejder på jeres vej og kan derfor sørge for at der er tømt tank og andet praktisk da der i disse perioder ikke garanteres for færsel med bil eller cykel m.m.

Tidsplan

Opdateret 27/02/2024.

UPDATERING PÅ VEJ NÅR VI FÅR NY INFO

UPDATERING PÅ VEJ NÅR VI FÅR NY INFO

skilte og vejplan A, B og C

Her kan du se hvor i området der er spærret af grundet gravearbejde, hvilke veje der kan tilgås med bil og hvilke kun til fod/cykel. Forvente ikke at komme ind med bil, da er er meget trængt med plads og det er store maskiner der er i gang på området. Flere veje er helt lukket for køretøjer grundet deres bæreevne, indtil den endelige “vejkasse er etableret. Opdateret 19/04/2024.

Stade opgørelse

Denne oversigt viser dig hvor der er udført hvad i foreningen. Disse bliver hver 14 dag opdateret til vores byggemøder, hvor entrepreptænøren kortlægger hvad der er lavet siden sidst. herefter går rådgiver med rundt og efterfølgende udsendes en opdateret oversigt. Vi vil så vidt muligt løbende opdatere denne her på siden. Seneste opdateret 27/02/2024..

UPDATERING PÅ VEJ NÅR VI FÅR NY INFO

UPDATERING PÅ VEJ NÅR VI FÅR NY INFO

Information naturstyrelsen og Entreprenøren