Her kan du følge med i vores kloakering, vand og dræn projekt i foreningen.

Det er en byggeplads!

Det er en byggeplads og folk skal overholde de regler, skilte og afspærringer der er sat op i perioderne.
Det samme gælder retningsændringerne på vejene.

Det er ligeledes ikke tilladt at åbne brønde, fjerne materialer eller andet fra byggepladsen. Det er absolut no go at tømme ting ud i de brønde der allerede er etableret. Det har vi desværre allerede oplevet. Ser vi det ske, medfører det direkte opsigelse uden yderligere varsel i foreningen og man har derefter 14 dage til at fjerne sit hus på grunden ellers sælger bestyrelsen det via ventelisten.

Sådan læser du skemaet

  • Blå er vand
  • Orange er dræn
  • Gul er brønde

Resten af farverne er aflevering, del aflevering, udbedringer og andet.
Ved at kigge på jeres sti og havenummer kan i se hvornår det forventes at man graver og arbejder på jeres vej og kan derfor sørge for at der er tømt tank og andet praktisk da der i disse perioder ikke garanteres for færsel med bil eller cykel m.m.

Tidsplan kloakering (IKKE OPDATERET)

Tidsplan ny vandledning

VEJMØDE

Til højre kan du se en liste med dato og tidspunkt hvor der er vej møde.
Det er yderst vigtig at man deltager i disse, eller sender en repræsentant ud.

På disse møder vil LOC gennemgå nogle vigtige detaljer for de stik der skal ind i haverne, deres placering mm.

Det er også her i har mulighed for at stille nogle spørgsmål.

  • Kort gennemgang
  • Hjælp til placering af stik brønd
  • Svare spørgsmål
  • Rådgive omkring vand og kloak.

Datoer, sted og husnummer

22/9 – Bakkestien Vest 31- 54 kl. 14:30

29/9 – Nordstien Øst 2 – 24 kl. 14:30

03/10 – Åstien Øst og Vest 2 – 50 kl. 14:30

10/10 – Bakkestien Øst 1 – 29 k. 14:30

13/10 – Højdestien Vest 21 – 58 kl. 14:30

17/10 – Højdestien Øst 1 -20 kl. 14:30

17/10 – Solstien Øst 1- 16 kl. 14:30

20/10 – Solstien Vest 17 – 57 kl. 14:30

24/10 – Nordstien Vest 25 – 53 kl. 14:30

Vejmøde starter altid med en kort information hvor Entrepenøren (LOC) vil uddybe hvad opgaven i dag går ud på. Alle bedes samles i enden ned mod Veststien. f.eks. Bakkestien Vest 31-54 mødes ved nr 54 på Bakkestien og Bakkestien Øst 1-29 mødes ved Bakkestien nr 29. Når infomødet er ovre, går alle retur til deres haver og afventer at Entrepenøren (LOC) kommer ind og hjælper med placeringen.

Der er afsat  5-7 minutter pr have ud fra tidligere erfaringer, de skal besøge 20-30 haver på dagen, så der kan tage op til 3,5 time inden de kommer forbi alt efter hvor på strækningen man har have.  Husk på at vi er mange de skal rundt til på dagen, så vær konkret og forberedt og undlad at spilde deres tid på urelevante spørgsmål samt overhold den afsatte tid, så andre ikke skal vente unødigt på deres gennemgang og placering.

På besøget vil i også blive informeret om der kommer et drænstik. Dette skyldes at man via et kort har konstateret meget vand på grunden. Du ved bedst selv om du har udfordringer med vand i haven eller ej og hvis ikke du mener at du har behov for et drænstik så meddel det til Entrepenøren (LOC).

Entrepenøren (LOC) skurbyen/kontor er placeret i afdelingen C på fællespladsen ved købmanden. Bestyrelsen i A, hjælper kun ejeren/Naturstyrelsen med at udsende informationer på kloakprojektet, så tidsplaner og planlagte af vejmøder er vi desværre ikke herre over.

OBS: Bo fra Entrepenøren (LOC) har love bestyrelsen at komme og hjælpe vores medlemmer, med at planlægge af placering af skelbrønd til kloak og målerbrønd til vand, hvis der var haver der ikke havde mulighed for at deltage på vejmøde. Kontakt derfor Bo og aftale et tidspunkt for besigtigelse. Entrepenøren (LOC) skurbyen/kontor er placeret i afdelingen C på fællespladsen ved købmanden og her kan man træffe Bo hver dag omkring kl. 12:00.

DETTE SKAL DU VÆRE OBS PÅ

hækken mod vej

Hæk ud mod vejen skal skæres ned til 1, 5 m inden LOC kommer og graver stikledning ind på din grund.

Skilte

Parkering-forbudt skilte skal respekteres, sker dette ikke, vil køretøjet blive bortskaffet på egen regning

Ringvejen

Fodgænger må ikke krydse byggepladsen for ringvejen

skilteplan

vandledningsplan

Information naturstyrelsen