Se eller gense alle de udsendte nyhedsbreve her.
Siden skal lige hente den alle sammen, så giv den lige tid til dette, da der er mange sider som skal indlæses.

Kære medlemmer

Sæsonen 2022 er godt igang og der sker rigtig meget i vores forening i denne tid.
Bestyrelsen har lige et par praktiske informationer som vi lige tænkte at informere jer om.

Affaldspladsen: Det går meget godt vi har stadig nogle enkelte som ikke kan eller vil læse eller spørge inden de bare dumper en masse ting på pladsen. Det skal vi selvfølgelig have stoppet. Så husk lige at læs vores regler en gang til. https://afdelinga.dk/affald/


Den sidste plads vi havde ved siden af stor elektronik og jern er blevet nedlagt og alt der tidligere skulle derind skal nu i småt brændbart også kendt som den store blå container.

Have Affaldsområdet er der måske nogen der har lagt mærke til for tiden er lukket og der er åbnet et midlertidigt område med skiltning om haveaffald op. Det skyldes at vi endeligt har fået lavet en aftale med Rødovre kommune om at få 2-3 store containere ind på pladsen hvor man i fremtiden kan komme af med haveaffald. Dette er vi nu gået igang med at etablere området til. Vi forventer indenfor en 14 dage at pladsen igen kan åbnes og det nye anlæg tages i brug.

Hække og træer: Din hæk skal klippes til så den overholder foreningens regler samt ikke er til gene for andre. Hæk omkring de enkelte havelodder samt i skel mod nabomatrikler (parcelhusområderne) og de offentlige veje etableres som levende hegn, der i lod skel ikke må overstige 1,80 m. i lod skel mod stier/veje i foreningen dog ikke over 1,50 meter.

Din hæk skal flugte lygtepælene på lige husnumre

Hækken må ikke være bredere end at vejen fra lygtepæl til hæk på modsatte side er mindre end 3,50 meter.
Trægrene må ikke hænge ud over vejen og skal klippes ind så de flugter hækken, medmindre de hænger højere end 4 meter over vejen.

Det er yderst afgørende for at vores forening kan fungere i hverdagen og ikke mindst i forbindelse med vores igangværende kloakeringsprojekt at disse mål og regler overholdes. Maskinerne kan ikke færdes på stierne og de ender med at rive jeres hække op da de ikke kan komme rundt. Så ALLE, det betyder ALLE stier, ALLE havelod, ALLE medlemmer i afdeling A. bedes om at få bragt ALLE deres hække og træer i orden, så de overholder vores regler. Bestyrelsen vil om 14 dage lave en gennemgang af alle stier og ALLE steder hvor vi ikke kan godkende afstand, højde m.m. er overholdt vil der blive sat eksterne gartnere på på egen regning for det havelod. Der er ingen undskyldninger, ingen jamen min hæk har altid været sådan.. Der er en grund til at den afstand er krav i vores dekleration, så den skal bare overholdes.

Ligeledes SKAL ALLE  i forbindelse med placering af deres samlebrønd til kloak og dræn som skal stå ½ -1 meter fra en hæk inde på jeres havelod sørge for at hækken ikke er højere end max 1,5 m minimum 1 meter til hver side af brønd placeringen. Dette skyldes at der ellers skal bruges flere timer end afsat fra entreprenøren side for at kunne placere og grave og det ender ud med større udgifter til jer hver især i sidste ende. Så sørg for de har gode arbejdsforhold. Alternativt så graver de et stykke af hækken væk og i må selv reetablere senere.

Vejene: Vi regner med at der vil blive bestilt lidt mere grus til vejene så de største huller kan lappes, men ellers anbefaler vi at når Jan har kørt en runde med ploven/riven at man lige rive det løse grus ned i huller og ujævnheder. Alt hjælper. Vi lover de veje bliver betydeligt bedre i fremtiden når vi har afsluttet kloakering m.m.

Til sidst vil vi bare lige sige at i morgen 17:30 skal der stemmes omkring finansiering og om vi skal have lagt vand ned m,m. Afdeling B og C har stemt deres gennem. C her til aften med 143 deltagende havelod og alle stemte for. B havde også tæt på 100 % deltagere til deres XGF. Vi håber selvfølgeligt at slå C, men vi skal op på 170 havelod der er repræsenteret, før vi kan stemme det igennem. Så vi håber at se jer alle sammen i morgen kl. 17:30 i foreningens fælleshus.

I henhold til vedtægternes § 9 indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling torsdag den  19. maj kl. 17:30 i fælleshuset afd. A

 

Med følgende

D A G S O R D E N:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmeudvalg
  3. Endelig godkendelse af forslag/vedtægtsændringer fra bestyrelsen
  4. Orientering om finansiering af vand projekt del 1 og 2
  5. Bestyrelsen søger om mandat til at optage lån på kr. 30.000,- pr. havelod i forbindelse med etablering af vandledning – del 1
  6. Bestyrelsen søger om mandat til at optage lån på kr. 27.500,- pr. havelod i forbindelse med tilslutning af kloak og vand – del 2 
  7. Eventuelt

Det den ekstraordinære generalforsamling skal stemme om, er punkt 5 og 6. For at få vedtaget de 2 punkter, kræves at mindst ⅔ af medlemmerne har givet fremmøde og ⅔ af de afgivne stemmer går ind herfor. Sker dette ikke indkaldes hermed til endnu en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31.05.2022 kl. 17.30, hvor der stemmes om punkt 5 og 6. 

Det er derfor vigtigt, at alle medlemmer møder op!
Hvis punkt 3 vedtages den 19.05.2022, kan der stemmes med fuldmagt eller via brevstemme den 31.05.2022

 

bestyrelsen@afdelinga.dk
Bestyrelsen afdeling A

I N D K A L D E L S E:
Kopi kan hentes ved kontoret i den rød postkasse!

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 19. maj kl. 17_30-4


Så er den desværre gal igen.

Afhentning af vores affald er dags dato blevet indstillet fra Rødovre kommune.

Som i kan læse i vedhæftet dokument, så er den gal med træer der går ud over jeres have samt hække som skal klippes helt ind.

Reglerne er som følgende.

Træ Grene må ikke hænge ud over vejen og skal klippes ind så de flugter hækken, medmindre de er højere end 4 meter.

Din hæk skal klippes til så den overholder foreningens regler samt ikke er til gene for andre.

Hæk omkring de enkelte havelodder samt i skel mod nabomatrikler (parcelhusområderne) og de offentlige veje etableres som levende hegn, der i lod skel ikke må overstige 1,80 m. i lod skel mod stier/veje i foreningen dog ikke over 1,50 meter.

Din hæk skal flugte lygtepælene på lige husnumre

Hækken må ikke være bredere end at vejen fra lygtepæl til hæk på modsatte side er mindre end 3,50 meter.


Det vil sige at i nu har 1 uge til at få bragt dette i orden, og derefter bliver der sat gartnere på på jeres regning. Huller i vejen skal også laves, der er grus på pladsen samt masser af materiale i kan rive ud i hullerne. Vi gjort det for jer sidste gang, det er hårdt, det er kedeligt, men det skal gøres.

Der kommer ikke afhentning får vejen er godkendt fra Rødovre kommune.

Unavngivet dokument-14

Så er der langt om længe kommet nyt fra Naturstyrelsen.
Vi vil kort lige tage det op på GF i morgen.

Nyhedsbrev nr. 5 - kloakering Rødovre vF

Tillæg:

Ift. vejmøder og tidsplan er hensigten helt klart, at der afholdes vejmøder inden der laves noget/graves på de enkelte veje, så beboerne kan få afklaret evt. spørgsmål irt. ændringer i ”hverdagsadfærd” inden arbejdet går i gang.

Den gravning der kommer til at foregå i starten af næste uge, indbefatter kun gravning af nogle huller til lokalisering af eksisterende ledninger. Hullerne dækkes til igen. Det forventes ikke, at påvirke beboerne i væsentlig grad – i hvert fald ikke før efter vejmødet.

Mht. timing af vejmøder og markering af skelbrønde bemærkes, at vejmøderne er tiltænkt generel information for den enkelte vej og ikke konkrete forhold omkring enkelte lodder.. Desuden kan entreprenøren ikke nå at afsætte placering til de første vejmøder i næste uge… Beboere som måtte have ønsker til ændret placering opfordres til at kontakte entreprenøren på dennes kontor, fremfor at bringe emnet op under vejmøderne.

Mht. navn og nummer på entreprenøren, så blev det så vidt jeg forstår aftalt på opstartsmødet med entreprenøren, at det ikke ville blive oplyst generelt/i nyhedsbrevet. Beboere er velkomne til at kontakte entreprenøren på kontoret.

Med venlig hilsen
Birgitte Lønne Bloch
Teamleder | Chefkonsulent | Jura – Naturstyrelsen.

Kære medlem,.

Lige nogle hurtige informationer.

Vi havde møde med Rødovre kommune, og de bad os om at informere jer om at i skal klippe jeres hække og træer ud til stierne, da de ellers ikke kommer at hente affald. Det er et tilbagevendende problem, og vi kunne godt tænke os at folk tog det mere seriøst. mange gør det, men det er stadig nogen der ikke mener det er vigtigt.

Vi har også aftalt med dem at de kører ind og ud på Højdestien, da den vej blev lavet i weekenden af frivillige fra og uden for bestyrelsen. Det betyder også at der vil blive afspærret et område på fællespladsen hvor de kan vende og hvor der forbudt at parkere.

Vi har også haft møde omkring kloakering og gennemgang af projektet og forventer snarest at kunne komme med yderligere oplysninger hertil.

Nye ordensregler. Vi vil gerne opfordre alle om at læse de opdaterede ordensregler som i finder inde på hjemmesiden under dokumenter, bl.a er der ikke tilladt at have campingvogn stående i haven m.m.

Fedtboden åbner på lørdag kl. 10:00  med en masse dejlige præmier, tag og kig forbi til en øl eller vand og prøv lykken i årets tombola.

Det var det, rigtig god dag og kommende weekend og nyd vejret.

Kære Sommerhuskolonien afd. A

Efter påske bliver den sydlige hank mellem Slotsherrensvej og Nordre Ringvej lukket permanent for biltrafik. Vi omdeler i dag et brev til de nærmeste naboer, men vi tænker, at trafikændringen muligvis også kan påvirke en del af jeres haveejeres normale rute, når de kører til og fra området. I er derfor meget velkomne til at dele det vedhæftede varslingsbrev via jeres interne kanaler.

Derudover kan jeg oplyse, at Veststien er blevet spærret for trafik, hvilket ikke er blevet varslet. Det beklager vi mange gange og det er noget, som vi følger op på internt.

Da vi skal have placeret en skurvogns park i forbindelse med kloakering samt anvende pladsen på veststien til andre ting har vi bedt om at få en dato for hvornår der igen er åben. Vi kan konstatere at man har valgt at åbne op over broen, så indtil videre så er det indkørsel mulighed fra den side.

Vi lukker hanken til Slotsherrensvej og udfører anlægsarbejde april 2022

Lige en lille opdatering i vores nyhedsbrev april 2022.

Vi fik åbnet for vandet, og så kom frosten 🙁
Det skabte en del udfordringer med frostsprængninger i foreningen. Igen i år var der rigtig mange haver hvor medlemmerne ikke var til stede under åbningen af vandet. Det er simpelthen ikke i orden. Det koster foreningen mange penge hvert år på vandspild og skader, samt at bestyrelsen altså ikke syntes det er specielt fedt at bruge flere dage på at rekvirere VVS, ringen rundt til medlemmer og stå til knæ i vand i fritiden. Så husk nu at møde op.

Affaldsordningen kommer ikke mere og henter affald, så længe at vores veje ikke er farbare. Vi har jo ventet lidt med at lave den helt store reparationer fordi vi skulle i gang med at grave det hele op. Jan kører en runde med traktoren her i de kommende dage, så i må meget gerne alle komme ud i haven og rive grus med i huller uden fra siden. Er man en god nabo så gør man det lige hvis man kan se der ikke er nogen der. Så må der være en kold ØL eller sodavand i banken. Det ville også være god stil at man lige tog sin rive med ned på Højde og bakkestien, da det er der de skal kunne køre. bestyrelsen skal nok sælge for lidt grus til at fylde på der hvor der mangler.

Husk Generalforsamling d. 30 april kl. 10, samt at indsende forslag til bestyrslen inden deadlinen. Der er stadig nogle der ikke har åbnet deres mail trods gensending til mere end ⅕ del af medlemmerne der ikke havde åbent første gang. Så husk lige at tjekke mails, eventuelt i spam eller andet, det er vigtig info der sendes ud.

Kloakering, Det sker, om lidt, det bliver helt vildt, og spændende.

Vandledning er sendt i udbud og så snart vi har nogle priser m.m indkalder vi til en XGF, hvor vi vil præsentere budget, finansiering, planen m.m.

Vi har fået lidt henvendelser omkring vores forslag til den kollektive forsikring, og vi har deror løbende opdateret infosiden inden på hjemmesiden. Vi venter lige på at få den helt sidste opdaterede police, hvor det er de rigtige havenumre der er på. Det er stort set det der skal ændres, vilkår og andet er det samme. Se mere her https://afdelinga.dk/kollektiv-forsikring-i-foreningen/

Fedtboden bliver lidt anderledes i år end det har været det andre år. Dels i håb om at flere vil tage en lørdag i boden, dels for at gøre tingene nemmere og mere “overskueligt”
Så bestyrelsen har via diverse auktioner købe præmier og vil supplere dem med ØL, vin, Spiritus og chokolade, så man ikke skal tænke på at bruge dage på at handle ind til tombolaen. Ligeledes vil bestyrelsen sørge for at der er drikkevarer til salg, ØL, vin, vand, spiritus m.m. Vi snakkede også om man skulle købe ind til en irish-kaffe, men det må vi se om giver mening og er stemning for 🙂

MobilePay i foreningen. Fra i år kan man betale med MobilePay i Fedtboden, i foreningshuset, leje af huset, venteliste m.m. Der vil blive sat skilte med info op.

Hjemmesiden er opdateret til den nye sæson, ser man noget de rmangler ikke er rettet, så giv os endelig besked. Vi kan jo overse noget 🙂

HUSK: Søndag D. 10. 4 i Afdeling C tager vi grillen ud og griller frankfurter og medister og store røde knækker eller kogte pris 25 kr. M / brød vi spiser kl. ca 12 god dag

Det var det, vi ses i haven og ellers senest til GF 2022, d. 30 april kl. 10:00 på Islev Skole.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Sæsonen starter nu!

Kære Have Medlemmer, så sker det vi alle har ventet på hele vinteren. Sæson 2022 starter den lørdag d. 26 marts 2022 kl. 10:00 hvor vi åbner for vandet som vi altid gør som det første.

Vi vil derfor bede jer alle om at være til stede ude i jeres haver og tjekke stophaner, hovedledningen ved jeres havelod m.m om der skulle være brud eller andre udfordringer.

Inde på vores hjemmeside, har Næstformand Henning, lavet en udførlig guide til hvordan man åbner for vand og hvad man skal være OBS på i den forbindelse.

VAND I AFDELING A

Skulle man være så uheldig at have et brud grundet frost eller anden, så skal i

Kontakte bestyrelsen på telefon

Næstformand Henning: 40 16 66 90

Formand Jimmie: 20 650 950

Vi vil så komme ned og besigtige, samt vurdere om det er en omkostning man selv skal dække eller om det er foreningens ansvar. ( som udgangspunkt er hovedledning foreningens ansvar indtil stophanen, og fra stophanen ind til huset er det have lejers ansvar.

Vi tager billeder og kontakter en VVS mand, som kan komme og udbedre skaden og alt efter hvilken part der skal bekoste reparationen, så fremsender vi en faktura.

Er stophanen ikke direkte tilgængeligt, er det have lejers ansvar at grave den frem, og ellers vil dette ske fra VVS firma på have lejers regning.

Hvis man ikke har mulighed for at være til stede, så SKAL man sende en stedfortræder i stedet. Finder vi ud af at der er et brud og det ikke bliver rapporteret, eller at stophanen ikke har været lukket, vil der blive opkrævet 500 kr. for vandspild.

Alt dette fremgår også på informationssiden inden på vores hjemmesiden. VAND I AFDELING A

Når i er ude i haven når vi åbner for vand, må i meget gerne bruge 10-15 min lige at rive grus ude fra kanten og ind på vejen foran jeres lavelod. Jan har været rundt med traktoren og rive lidt.

I år er der igen folk der har meldt sig til Hverv i foreningen og de vil blive kontaktet at Henning om at komme på kontoret og skrive under på kontrakt og eventuelt få udleveret nøgler m.m, og kan starte deres hverv fra Lørdag d. 26 marts 2022. hvor vi også åbner skraldepladsen m.m. Læs reglerne herom her!

Vi glæder os til at se jer alle sammen, og i er naturligvis velkommen til at tage fat i bestyrelsens medlemmer hvis der skulle være nogle spørgsmål, bare ikke omkring kloakering, dette kommer vi til 🙂

Bedste hilsner
Bestyrelsen i Sommerhuskolonien Afdeling A.