Se eller gense alle de udsendte nyhedsbreve her.
Siden skal lige hente den alle sammen, så giv den lige tid til dette, da der er mange sider som skal indlæses.

Kære medlemmer,

Vi oplever i øjeblikket enorme mængder vand fra oven og det har resulteret i at vores grund er mættet af de vandmængder vi har fået den seneste tid. Bestyrelsen har sat alle foreningens pumper op, samt flere medlemmer har også selv installeret pumper i deres haver. LOC, har også alle deres pumper kørende og knokler med at løse problemet, men pt kan vi ikke pumpe det hurtigt nok værk.

Formanden har været i dialog med flere instanser, Beredskabsstyrelsen, Rødovre beredskab, 112, Rødovre kommune teknik og miljø, men desværre er svaret den sammen hele vejen rundt. “det er ikke vores bord, vi kan ikke hjælpe her”. Naturstyrelsen som vi lejer grunden af er også informeret og de er på sagen. Vi har bedt dem om at anskaffe større og flere pumper, så vi kan få styr på mandmængderne.

VI anbefaler at man tager ud og tjekker sin grund og skulle man opleve oversvømmelser af sådan karakter at det kan eller allerede har medført vandskader, så skal i kontakte jeres forsikringsselskab og høre hvad i skal foretage jer.

Vi gør alt hvad der står i vores mangt for at afhjælpe situationen.

De bedste hilsner
Bestyrelsen, Afdeling A.

Kort opdatering vedrørende kloak og vandprojekterne

Vedrørende kloakprojektet

Mange efterspørger information om udviklingen/ fremdriften – det gælder også de tre foreningers bestyrelser.

Vi har i månedsvis efterspurgt et nyhedsbrev fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har senest meddelt, at de afventer enighed med entreprenøren om en opdateret tidsplan, førend Nyhedsbrev udkommer.
Kloakprojektet indbefattet også arbejde med vejene, så vi er naturligvis alle, også af den grund, meget interesseret i at kende tidsplanen.
Ønsker et medlem oplysninger om kloakprojektets fremdrift eller ønsker et medlem at drøfte situationen omkring stiernes tilstand eller andre forhold i forhold til kloakprojektet, så skal man derfor blot kontakte bygherre:
Naturstyrelsen, Jesper Hymøller, telefon 2477 2180, email jehym@nst.dk 

Continue reading ..

 

Havevandring

Bestyrelsen går på havevandring i sidste uge i august samt første uge i September,
Der bliver bl.a. kigget efter:

  • Klipning af hæk (for bred eller høj)
  • Spøgelseshaver (bruger du ikke din have)
  • Campingvogn på grunden
  • Beskæring af træer i skel
  • Opbevaringsplads på grunden
  • Affald i haven

Dvs at du skal sørge for at disse ting er i orden inden vi kommer rundt.
Der vil ikke blive udsendt nogle yderligere advarsler, der vil heller ikke blive uddelt røde, gule sedler.
Bestyrelsen vil i de 14 dage, de er rundt, notere de haver, hvor der enten skal bestilles gartner eller andet ekstern service.
Arbejdet vil herefter blive udført og der vil blive udsendt en regning til de haver, hvor der har været behov for ekstern service.

Har du en campingvogn i din have, så få den fjernet inden eller hvis du har en god grund til den står der, så kontakt bestyrelsen herom.

Hvis du er i tvivl om reglerne, så kan du finde dem alle inde på vores hjemmesiden.

Kontortiden ændres.
Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde besluttet at ændre kontortiderne fra en gang hver anden uge, til en gang månedligt. Dette skyldes, at vi ikke oplever, at der er et reelt behov for at have åben så ofte.

Vi har i gennemsnit haft 1-2 besøgende i den time, vi har åben hver anden tirsdag og mener derfor at en gang månedligt, vores fysiske tilstedeværelse i foreningen samt mulighed for at sende en mail eller ringe, dækker behovet indtil videre.
Det betyder, at den næste kontor tid er den 05 september, hvor Thor og Jimmie vil være til stede og igen d. 03 oktober, hvor Thomas og Mia vil være at finde på kontoret. Kontoret vil ligeledes være åbent på dagen, hvor vi lukker for vandet og lukker sæsonen ned.

Restance til foreningen
Bestyrelsen bruger desværre fortsat en del tid på at få inddrevet udestående fra medlemmer. Den sætning vi hører oftest er: “Hov den troede jeg da var betalt og den var sat til PBS”.
Fremadrettet vil der på opkrævninger være påmindelse, der kan betragtes som første advarsel. Herefter vil der komme yderligere en varsling med et rykker gebyr på 500 kr. 10 hverdage efter gentages det med en rykker og et gebyr. Betales det udestående stadig ikke, vil man modtage man en skriftlig opsigelse fra bestyrelsen og man er dermed opsagt som medlem og må flytte. I øvrigt anses alt udestående som pengepligtig ydelse og manglede vilje til at betale kan medføre opsigelse i foreningen.

Loppemarked til foreningen
Der bliver afholdt loppemarked i foreningen i en weekend i september. Bestyrelsen vil indhente flere oplysninger herom og så kommer det til at fremgå inde på foreningens hjemmeside kalender.

NY overvågning på affaldspladsen
Bestyrelsen har indkøbt nyt udstyr til overvågning af affaldspladsen og dette vil blive monteret lørdag.
Fremadrettet kan bestyrelsen via telefon og andre enheder, tjekke overvågningen og orientere sig, når der er sket noget på pladsen. Bestyrelsen opfordrer endnu engang til, at man sætter sig ordentligt ind i reglerne for aflevering af affald. Det hele er godt skiltet og alt info findes inde på foreningens hjemmesiden.

Fedtboden har åben i dag lørdag. 
Den åbner kl. 11:00, hvor der er mulighed for at købe øl, vin og vand.
Som altid er der gratis is til ungerne og en masse fine præmier at vinde. Vi håber at se en masse i morgen og at vejret holder.

Bedste hilsner

Bestyrelsen 
H/F Sommerhuskolonien afdeling A.
Bestyrelsen@afdelinga.dk
www.afdelinga.dk

 

Kære medlemmer i afdeling A.
Så er det tid til et opdateret nyhedsbrev med lidt praktiske informationer, samt nogle opfordringer til jer alle sammen. Sæsonen er godt i gang og der er mange ting der skal gøres og tages hånd om. Bestyrelsen arbejder dagligt for at kunne følge med i de mange opgaver der er og som der skal tages stilling til m.m.  Lad os springe ud i det.

Parkering
Som I nok har bemærket, så er der løbende sendt information ud omkring parkeringsmuligheder i afdelingen og foreningernes område. Det er yderst vigtigt at man overholder de midlertidige parkeringsregler i de perioder de er gældende. Det nytter ikke at tænke, “det går nok”, “det er kun lige en halv time” Der er en grund til at vi laver de parkeringsregler, og det er for at få det alle ender til at hænge sammen. Renovationen har desværre flere gange kørt igen, da de ikke kunne komme til grundet en parkeret bil, en trailer eller andet. Så overhold de regler der er lagt ud og sat op. Det er ikke for sjovt, det bliver gjort og det skaber enormt meget ekstra arbejde for os i bestyrelsen.

Afdeling A, fællespladsen:
Parkering forbudt lang hele købmandsbygningen samt foran kontoret. Dette gælder alle ugens dage, også weekenden. 

Parkering forbudt på afmærket område på fællespladsen i hverdagen mellem 07:00-17:00. Vælger man at holde der og flytte afspærringer, så skal de sættes på plads inden det tidsrum parkeringsforbuddet er gældende.
Brovej er der fuld parkeringsforbud i dagtimerne mandag til fredag 07:00 – 17:00 hvis man vælger at parkere på Brovej, så man skal holde ude i siden og ikke parkere helt eller delvist på den asfalterede vej i midten af Brovej. 

Continue reading ..

UPDATE 2Kære Have lejereDer har været flere udfordringer med vandåbning i år, ikke alle problemer er løst endnu men de fleste der mangler bliver løst i starten af kommende uge.

Der er ikke blevet åbnet for vandet på toiletterne og udslagsvasken på fællespladsen grundet varslet frost i kommende uge, derfor sker dette først i slutningen af næste uge.
Vores Vvs’er har været rundt til alle dem der har henvendt sig til bestyrelsen og oplyst hvilke problemer de havde. Pt er der 9 have lejere der har haft brud grundet frost.

Højdestien lige nr. samt Solstien ulige nr. Der er blevet lukket for vandet igen på denne hoved string.

Årsag: Er en stophane der er frostsprængt og derfor skal skiftes men det kræver flere timers gravearbejde at grave den fri, så det kan først blive Mandag eller Tirsdag. så i må væbne jer med tålmodighed.

Continue reading ..Så åbner vi sæson 2023 på lørdag d. 25/3/2023. Vi starter sæsonen med at åbne for vandet kl.10:00.


Åbning af vand
Vi regner selvfølgelig med at alle medlemmer som minimum er repræsenteret med et medlem pr. have, for at sikre at der ikke er sket frostskader i vinterhalvåret. Der er en guide inde på hjemmsiden omking åbning af vandet, der beskriver hvad man skal gøre med hovedhaner, stophaner, ventiler og andet for at sikre en problemfri åbning. Alle medlemmer har ved lukning af vandet åbnet for alle hovedhaner, disse skal nu lukkes igen, inden vi åbner for vandet.

Hvis man er forhindret i selv at møde op, er det vigtigt at sende en repræsentant ud for at sikre, at alt er, som det skal være. Skulle uheldet være ude og man oplever et brud på hovedledningen, eller hovedhane, kan Henning kontaktes på 4016 6690, og han koordinerer med VVS firmaet om at komme og udbedre skaden.

Continue reading ..


Så blev det endelig tid til et nyhedsbrev igen.
Beklager stilheden den seneste tid, men vi har og har haft rigtig meget at se til inden vi igen åbner den nye sæson her i 2023.

Kloakering, dræn og vandledningsprojketet.
Det går godt. Det går efter planen og indtil videre holder vi også budgettet. Der er stadig meget, der skal laves og L.O.C., vores og Naturstyrelsens entreprenør på projektet arbejder for at hele projektet afleveres til tiden. Dog er der som tidligere skrevet, kommet flere opgaver ind end der var i det oprindelige udbud. Vi forventer derfor at kloakeringen afleveres til tiden, men at dræn samt de nye vejkasser, der skal laves for at vores veje bliver bedre i fremtiden, vil give op til 13 uger forlængelse på afleveringstidspunktet.

Vandledningsprojktet kører sideløbende og forventes af blive afslutttet efter planen og vil holde den tidsplan, der oprindeligt er sat på projektet. Indtil videre har der ikke været uforudsigelige udgifter, så projektet holder budgettet og vi forventer ikke at det vil ændre sig væsentligt.

Når alle 3 projekter er afsluttet skal vi til at kigge på selve tilslutningen fra husene og ud til de 2 brønde, der er blevet installeret på alle grundene. Vi arbejder på at komme med et forslag til forskellige muligheder for at få etableret disse og vi vender tilbage når vi ved nærmere. Tidsplanen for afslutning af projekterne er uge 26.

Continue reading ..

Så blev det igen tid til et nyhedsbrev med lidt informationer omkring hvad der sker her ude i vores haveforeningen. Den er blevet lidt lang 🙂

Lad os starte med det alle snakker om.

Kloakering og vandledning:
Som der nok er flere der har lagt mærke til, så holder det tidsplan skema som der er hængt op ikke rigtig mere. Der har været nogle udfordringer nede i Afdeling C, som har gjort at projektet er blevet lidt forsinket indtil videre. Deadlinen for afsluttet projektet er fortsat den sammen. Der kommer en ny tidsplan op så snart denne er godkendt af alle parter. Ellers er der ikke så meget nyt, projektet skrider frem og vi har god dialog og overblik over projektet og Thor holder dem alle i kort snor og sørger for at det bliver gjort rigtig 🙂

Huller i vejene:
Vi kan stadig se at der flere steder er huller i vejene, og det er jeres ansvar at holde vejen ud mod jeres havelod. dvs at i har den ene halvdel og jeres nabo overfor har den anden. Der er købt rigeligt med grus, så det er bare om at få det hentet og lagt ud. Vi har loppemarked og fest på Lørdag oppe på pladsen, så da ville det være dejligt hvis ikke den store bunke grus blokerer for boder og andet. Hvis vi på vores næste havevanding konstatere at der ikke er vedligeholdt ud for dit område, vil der blive indsat eksternt firma til det på din regning. Så kom i gang.

Præmiehave:
Bestyrelsen har her i dag modtaget listen over de haver som har været nomineret og dem der har vundet. Vi regner med at holde et mindre reception hvor vi kan fejre de heldige vindere og overrække præmier og andet. Måske det bliver lagt sammen med vores kommende sommerfest lørdag d. 27 august, mere om dette senere. På opslagstavlen ved kontoret, kan man se listen på årets vindere, vi siger tillykke herfra.

Sommerfest:
Der er i gang med at blive arrangeret årets sommerfest med mad, drikke og live musik. Der kommer mere omkring dette når vi har alt på plads. men i kan godt sætte kryds i kalenderen til d. 27 august og finde danseskoene frem. Vi arbejder på noget mad bestående af kød, kartofler, brød og salater m.m. Der kommer et nyhedsbrev ud sant bliver der hængt sedler op i foreningerne. Vi ser også gerne folk fra B og C deltage den dag. PS: måske der også kommer en overraskelse til børn og unge, det arbejdes der på.

Palmehaven og foreningens område:
På GF i år blev der belsuttet og vedtaget at der skulle gøres noget ved vores område, og vi ville starte med Palmehaven. Det eneste der er sket indtil videre er at på bestyrelsens opfordring blev fællesudvalget bedt om at rydde og gøre klar, dette er sket for en del uger siden, men der er endnu ikke sket noget. Der blev afsat 50.000 til projektet og vi er ved at runde sidste del af årets sæson, så måske det er på tide at sætte handling bag de mange fine ord og ideer der kom op på GF.

Loppemarked:
På lørdag d. 6 august mellem 10:00 og 16:00 afholdes årets loppemarked oppe på pladsen. Der vil være en masse sjove og spændende ting at købe. drikkevarer, mad og andet lækkert kan købes i fedtboden samt den madbod medlemmerne i foreningen står for i år. Så tag jeres køre under armen og kom en hyggelig komsammen på vores fællesplads. Husk godt med penge. Foreningens fedtbod tager mobilepay og det ved jeg også mange af boderne gør. OSB: fællespladsen skal være ryddet for biler senest torsdag kl. 16:00 da der skal opsættes teste og andet på området.

Parkering på fællesområdet:
Ligesom det ikke er tilladt at parkere med båd, campingvogn, trailer, andet der kan efterspændes en bil med langs Brovej og generelt på stier og veje, så er det ligeledes ikke tilladt at henstille dette på vores fællespladsen. Parkeringen gælder alen og kun for personbiler tilhørende medlemmer eller deres bekendte og familie og det er “midlertidig” parkering og ikke permanent parkering.

Banko:
Der er som altid banko på onsdag d. 3 august oppe i fælleshuset. Det plejer at være godt besøgt fra flere foreninger i området og folk ser glade og tilfredse ud når de går hjem med mere eller mindre fyldte trillebøre. Så hvis man er en hyggelig aften med banko, så er det i morgen onsdag det sker. Der kan som altid købes drikkevarer og en sandwich eller andet lækkert til at stille sulten.

Haverne tilstand:
Bestyrelsen har flere gange været rundt og kigget på folks havelod og vi må sige at vi egentligt er ret tilfredse med størstedelen herude. Men vi har stadig nogle som efter gentagne henvendelser og “rødt kort” endnu ikke har kunne tage sig sammen og få gjort noget ved det. De behøver ikke bekymre sig mere, da vi lige har færdiggjort den første liste som vi sender en gartner forbi, selvfølgelig på deres egen regning.

Salg og overdragelse af huse:
Det gør godt med at få vurderet og solgt huse i foreningen, Vi har pr 19 huset til slag eller overdragelse, og de kommer løbende ud på ventelisten i takt med at de er klar til salg. Vi vil gerne opfordre folk der ønsker at sælge om at læse reglerne for slag inden de kontakter bestyrelsen, da vi eller spilder en masse tid på at vente på at indhente ting og dokumenter mm. Hvis ikke man har klokkeklare dispensationer der f.eks tillader bebyggelse tættere end 2,5 meter fra skel. overbebyggelse eller andet, så kan vi ikke sælge før dette er bragt i lovlig orden. vi ved godt at der tidligere er givet alverdens dispensationer, dette kan man ikke længere bare gøre og alt skal ind via Kreds og Kommune i dag. I sidste ende er det sælgers fulde ansvar at have alt i orden før der sendes en anmodning om salg eller overdragelse.

Byggeansøgninger:
Her gælder samme regler som ved salg, sørg for at have læst tingene igennem, indhente alle de dokumenter der skal bruges og ansøg først når du er helt klar. Intet byggeri må påbegyndes inden der foreligger en godkendt byggegodkendelse fra Kredsen. Bestyrelsen er også gået i gang med at bede folk der åbenlyst har over bebyggelser på deres grunde om at fjerne disse. og ønsker man at bygge til eller om, men ikke har en godkendt byggesag på nuværden bygninger, skal dette ske i sammen ombæring.

Restance og udestående til foreningen:

Bestyrelsen har igennem året arbejde på flere sager for at få foreningens tilgodehavende ind, dette er sket via almindelig henvendelse, men også via tvangssalg og vi har yderligere 2 der ligger klar til at håndteres. Vi har et ansvar om at foreningen får deres indestående ind, og dette arbejde har vi tænkt os at blive ved med. Det kan virke hårdt at man bliver opslag i vores forening, men der er tale om haver der ikke har betalt deres husleje i op til 6 år. Vi mener ikke at foreningens medlemmer kan være tjent med at nogle bor heruden gratis på medlemmernes regning. Indtil videre har vi fået omkring en 100.000 ind via opkrævning af gammel udestående og vi forventer at få ca det sammen ind i år.

Affaldspladsen:
Det går ikke helt godt men den plads, der bliver fortsat smidt ting ud vi ikke modtager, samt smidt ting de forkerte steder. Men det største udfordring vi oplever pt og i længere tid er at væres 3 haveaffalds containere ikke bliver fyldt op fra bunden og op. Samt at når de er fyldte, så mener folk fortsat at det er ok at smide affaldet ved indgangen og på rammerne. Det er ikke i orden og det giver os og skraldemanden enormt meget manuelt arbejde.
Så hvis vi lige kunne blive enige om at når der ikke er mere plads, så må man tage tingene med hjem igen. De bliver tømt ofte, så det går nok lige at skulle vente et par dage. Eventuelt kan man lige gå op og kigge inden.

Fisketuren og fest om aftenen:
Se Linket her: https://afdelinga.dk/fisketur-og-fest-i-faelleshuset-10-sep-2022/
Det er også slået op på Facebook gruppen samt hængt sedler op i de 3 afdelinger.

Fedtboden:
Det er altid mulighed for at tage den en lørdag, bestyrelsen sørger for at der er fyldt op med drikkevarer og præmier. så det eneste du skal er at skrive til bestyrelsen på mail bestyrelsen@afdelinga.dk inden torsdag, så vi kan nå at bestille og så møder du op lørdag og åbner kl. 10:00.

Fodbold på Storskærm:
Søndag d. 7 august vises der fodbold på storskærm i foreningshuset. Det starter kl. 15:00. 

Ris og Ros:
Vi kan kun gøre vores bedste, og vi er altid frisk på positiv kritik og en god dialog omkring hvordan vi alle kan gøre det endnu bedre. Bestyrelsen er godt tilfreds med stemningen i foreningen og de tiltag der tages af forskellige medlemmer omkring sociale events, så bliv endelig ved med dette. Det ser også ud til at vi har en del i kalenderen den kommende tid og vi glæder os til at se jer alle og nyde vores foreninger.


Bedste hilsner
Bestyrelsen i Afdeling A.