Se eller gense alle de udsendte nyhedsbreve her.
Siden skal lige hente den alle sammen, så giv den lige tid til dette, da der er mange sider som skal indlæses.

Sommerfest 2024

Betalingsdetaljer:

Tilmelding sker via MobilePay 627314
* Børn under 12 år spiser til halv pris. 65kr senest d. 28 juli 2024. hvis du bestiller inden d. 17. juli 2024 er prisen 130 kr. derefter kan du bestille til og med d. 28 juli til en pris af 169 kr. pr. kuvert.
Tirsdag + onsdag d. 16+17 juli kl. 18:00 til 18:15 er det muligt at betale kontant i bestyrelseslokalet.Det er ved at være lidt tid siden, at I har hørt fra jeres formand i et nyhedsbrev.

Lad os starte hårdt ud. Fester, dem har vi generelt alt for lidt ude i foreningen……. Nej det må vi lige komme tilbage til da dette her er sket.

Forbundet og foreningsservice økonomi.
Vi har modtaget en skrivelse fra forbundets Sekretariatschef, Dan Frimark som skriver følgende

“Kære foreninger og kredse der benytter sig af foreningsservice økonomi

Til jeres orientering har hovedbestyrelsen tidligere i år truffet beslutning om at foreningsservice økonomi skal lukkes ned ved årets udgang pr. 31. december 2024. Forretningsudvalget har senere truffet beslutningen om, hvordan processen for afviklingen skal foregå. Dette betyder at Kolonihaveforbundet ikke længere vil kunne tilbyde denne service fra d. 1. januar 2025. Vi vælger at skrive ud til jer nu vedrørende dette, så I forhåbentlig har mulighed for at finde en løsning fremadrettet.

Vi ved at mange foreninger har været rigtig glade for denne service, og derfor er vi selvfølgelig også kede af fremadrettet ikke at kunne tilbyde dette til jer. Ydermere kan vi orientere om, at de pågældende medarbejdere i foreningsservice økonomi er blevet orienteret om ovenstående beslutning.”

Bestyrelsen har endnu ikke haft lejlighed til at drøfte dette internt endnu, men som formand er jeg ganske rystet over den udmelding og den beslutning hovedbestyrelsen har truffet. især uden at fortælle hvad deres bevæggrund var, dette måtte vi selv prøve at finde ud af, og Dan har svaret følgende efter at også Formanden i afdeling C har reageret på denne skrivelse. 

“Hovedbestyrelsens beslutning om afvikling af FSØ er begrundet i det underskud som FSØ har genereret gennem flere år. Hovedbestyrelsen har ikke fundet det rimeligt, at øvrige foreninger via deres kontingent skal betale for denne service, som godt 7,5 % af foreningerne benytter sig af via særskilt betaling. “Det har igennem en længere periode været diskuteret på hovedbestyrelsesmøderne, og ved seneste møde besluttede hovedbestyrelsen, at det ikke længere var acceptabelt med dette underskud.”

Hvad så nu? godt spørgsmål. Vi synes situationen er yderst kritisabelt og det vil medføre enormt stort administrativt arbejde at flytte alle de aftaler vi langt om længe havde fået styr på skulle sendes til og betales af forbundet. Men hvad værre er at services ophører d. 31 december i år, og vores regnskab er tvivlsomt klar d. 01 januar 2025. Så det kræver nok at vi finder en anden løsning og da det er en omkostning som overstiger bestyrelsens rådighedsbeløb samt at det er en økonomisk beslutning der påvirker alle medlemmer, så kræver det at det bliver godkendt på generalforsamlingen. Så vi kommer nok ikke udenom en XGF i 2024 eller starten af 2025 inden vores planlagte GF i marts 2025. 

Det er efterhånden svært at få øje på hvilke fordele det egentlig har at være en del af kolonihaveforbundet kredsen og restsen af gøjleriet. De kan ikke rigtig hjælpe med noget som helst relevant som kloakeringsprojektet, letbanen, lejeaftalen, eller juridiske tvister og alt hvad de er involveret i sejler og gør tingene 10 x mere besværligt. Personligt er jeg ikke bare skuffet, men direkte bekymret for hvad der bliver besluttet på vores vegne samt de begrænsninger vi ligger under fordi vi er en del af organisationen.

Lad os komme tilbage med det med festerne 🙂
Jeg kan huske da jeg blev medlem herude, var der vejfester, sommerfester, fisketure, cykelture, loppemarked liv og glade dage i fedtboden, i palmehaven og generelt meget mere liv i foreningen. Det skal vi have gang i igen, så her er lige et par datoer som man kan notere i kalenderen.


Fedtboden hver anden lørdag 11:00 – 16:00
Mad i lige uger og ellers efter behov uden mad. Har hørt at der næste gang vil blive lavet sandwiches med roastbeef og hele pivtøjet. (Se opslag på opslagstavlen og på facebook)
Datoerne er: 06/07, 27/07, 10/08, 24/08, 07/09 og 21/09
Husk der er altid gratis is til ungerne, så tag jeres forældre med op, så de kan få lidt godt til halsen.

Palmehaven om torsdagen kl 16:00 til slut.
Et par frivillige disker op med lidt hygge om torsdagen i palmehaven, hvor man kan nyde medbragte drikkevarer. Det plejer at møde en god håndfuld og hygge sammen nogle timer. Prøv det, de bider ikke.

Sommerfest lørdag d.10. August på fællespladsen og fælleshuset
(Der kommer mere information ud senere)
Men hvis der er nogle der vil give bestyrelsen en hånd med, så må i gerne allerede nu kontakte bestyrelsen herom.

Loppemarked lørdag d. 31
. August på fællespladsen
(Der kommer mere information ud senere)
Men hvis der er nogle der vil give bestyrelsen en hånd med, så må i gerne allerede nu kontakte bestyrelsen herom.

Fodbold med TV-klubben i fælleshuset
(Se opslag på opslagstavlen og på facebook)
– næste runde bliver d. 25. juni kl. 19:00, Øl, vand, vin og irish coffee sælges til sædvanlige priser.

Sæsonafslutning fra TV-klubben
Her vil der blive serveret oksehaler på den gammeldags måde.
17-20 oktober (endelig dato senere)
(Se opslag på opslagstavlen og på facebook)

Hjertestarteren er endelig kommet og blevet sat op ved forsamlingshuset. Ja, så har vi også fået en. Vi håber ikke at der bliver brug for den, men det er altid rart at være på forkant med tingene.

Præmie: Haverne er aflyst igen i år.

Affaldspladsen
Vi opfordrer endnu engang at alle sætte sig ind i hvad der smides ud på affaldspladsen, det spiller ikke helt som vi gerne kunne ønske os, og vi kan se at det er ren og skær dovenskab og ligegyldighed der skyldes at vi fortsat ser ting placeres forkert eller ting som vi ikke kan tage imod. Så se og få læst reglerne igen igen.

Havevandring
Det er igen ved at være den tid på året, hvor bestyrelsen tager rundt på stierne og ser hvordan det står til.  Husk at få klippet hæk, træer og andet ind, samt ordne sin have. Vi kan se at man er godt i gang rundt om i foreningen.

Ekstra opkrævninger
Flere medlemmer har modtaget ekstra opkrævninger her i den seneste tid. Dette skyldes enten VVS regninger efter åbning af vand, eller sidste års havevandring der har medført at der er kommet ekstern gartner på. Det er en pengepligtig ydelse og betales den ikke rettidigt så vil man modtage et påbud der i værste fald kan medføre opsigelse og eksplusion. Det er noget vi tager meget alvorligt i bestyrelsen. Vi kan fortælle at en gartner hurtigt kan løbe op i både 3,000-5.000-10.000 og 15.000 kr. så sørg for at holde jeres haver.

Katte Projektet er stadigvæk ved at blive udarbejdet og der mangler stadig lige et par småting omkring processer mm. 

Hussalg er godt igang og vi får løbende sendt huse ud. Pt har vi mere end 15 huse vi ved af skal sælges, det er derfor også at det er yderst vigtigt at sætte sig ind i hvad der kræves ved et salg.
Bestyrelsen bruger ualmindeligt meget tid på at skrive frem og tilbage med manglende dokumenter, manglende klargøring m.m. Det er derfor også blevet besluttet at de ansvarlige der sidder med salget, at vi vil forhøje de administrative omkostninger ved et salg til 3.000,00 kr. Det skyldes først og fremmest, at den nuværende takst ikke svarer til de generelle stigninger, der er sket hen over årene, samt at der er kommet en del mere arbejde generelt på det område. 

Kontortiden i år er som nævnt i beretningen blevet ændret til 1 gang månedligt, og på trods af det, har vi ikke oplevet at der er mere efterspørgsel eller behov for at mødes med bestyrelsen fysisk. Der er et opslag på døren med tider, og hvem der sidder på hvilke dage. Samt man kan finde informationer om hvem i bestyrelsen der laver hvad under kontakt os

Byggeansøgningen koster 2.000,00 kr. Det er kredsen der har besluttet det og meddelt os om dette, det vil sige at nye ansøgninger skal betale 2.000,00 kr. frem for tidligere 1.500,00 kr.


Det var ordene for denne gang, rigtig god sommer derude. 

Venlig hilsen
Formanden. Kære alle medkolonister.

Vi havde håbet at der ville være en repræsentant til stede fra Naturstyrelsen i forbindelse med vores årlig GF her på søndag, men det lader ikke til at de er interesseret i at be eller afkræfte det, så vi antager der ikke kommer nogen.

Vi vil her komme med en kort status på entreprisearbejderne i H/F Sommerhuskolonien Afd. A, B og C

Vandprojekt
Som tidligere udmeldt, er der opstået uenigheder med entreprenøren om bl.a. forsinkelsen.

Af eksempler på uenigheder kan nævnes:
– Entreprenøren mener sig berettiget til ekstrabetaling vedrørende forsinkelsen.
Vores advokat mener ikke entreprenøren har ret til ekstrabetaling, da forsinkelsen skyldes entreprenørs forhold.
– Vores advokat er nervøs for, om flere af de kontroller, vi betaler entreprenøren for at udføre, overhovedet er blevet udført.

For at sikre, at alt foregår efter de gældende regler og aftaler, har vi hyret juridisk bistand i form af en advokat, som gennem et stykke tid har varetaget vores interesser i sagen.

Der arbejdes fortsat på at finde en mindelig løsning med entreprenøren, så de måske opstarter deres arbejde igen. Der er dog efterhånden en stor risiko for, at sagen skal afgøres i retten, hvis der ikke findes en mindelig løsning med entreprenøren.

Kloak- og drænprojekt
Vi har gennem mange måneder forsøgt at få nogle svar fra Naturstyrelsen og vi har gennem lang tid forsøgt at få et møde i stand med dem, så vi kan få svar på alle de spørgsmål vi har.

Eksempler på vores mange spørgsmål er:
Holder tidsplanen fortsat?

I Nyhedsbrev fra Entreprenøren december 2023 fremgår, at de forventede at være tæt på afslutning af projektet start april 2024. Det mener vi er urealistisk og er særdeles nysgerrige på, hvornår de så, realistisk, forventer at være færdige.

Holder økonomien?

  • Vil vores veje og stier være farbare i 2024 sæsonen, for alle – og ikke kun dem med god ekstraordinær balanceevne og waders?
  • Vi tvivler stærkt på, at vores veje og stier alle vil være farbare, sådan som det ser ud derude nu.

Ovenstående er blot for at nævne nogle af de mange spørgsmål vi har til Naturstyrelsen.

Vi har holdt møde med kolonihaveforbundet, for at få dem til at hjælpe med at presse på overfor Naturstyrelsen.

Det lader til, at vi nu måske skal holde et møde med Naturstyrelsen og Kolonihaveforbundet d. 5. eller 10. april 2024, men den endelige mødedato er ikke bekræftet, da mange mennesker skal have deres kalender til at gå op. Vi har forsøgt at få mødet i stand tidligere, så vi kunne have nogle svar klar til generalforsamlingerne, men det har desværre ikke været muligt.

Når vi ved noget mere relevant og konkret, vil vi naturligvis vende retur herom.

Kære medlemmer i Afdeling A.

Så er det ikke længe til, at sæson 2024 åbner.

Det betyder også, at vi skal til at forberede os på den kommende generalforsamling, som årligt afholdes på Islev Skole. Det sker i år søndag d. 24. marts 2024 kl. 10:00 – 13:00.

Som altid er der meget, der skal tages stilling til, så vi håber at se så mange som muligt, så vi ikke skal ud i flere møder for at få afklaret og godkendt de tiltag, forslag m.m., der er og kommer på dagsordenen i år.

Har man ikke mulighed for at deltage grundet ferie eller andet, opfordrer bestyrelsen på det kraftigste til at man anvender de to alternative muligheder, der tidligere er blevet vedtaget: brevstemme og stemme ved fuldmagt. Brevstemmer samt fuldmagt skal senest afleveres på dagen for generalforsamlingen.

Har man som medlem nogle ideer eller forslag, som man gerne vil have, at generalforsamlingen skal tage stilling til, bedes de være bestyrelsen i hænde ikke senere end mandag d. 19. februar 2024. Det kan ske via mail på bestyrelsen@afdelinga.dk eller i foreningens postkasse ved kontoret.

Lidt praktiske detaljer.

Kloakering, dræn og vand. Som flere nok har bemærket, så er kloakeringsprojektet og foreningernes vandprojekt stadig ikke afsluttet, og det skal vi heller ikke regne med sker lige foreløbigt. De tre bestyrelser har over en længere periode været i forhandlinger med både entreprenør samt rådgiver og senest også Naturstyrelsen. Vi vil meget gerne fortælle noget konkret, men det har og er endnu ikke muligt. Der er fortsat en del variabler, som skal afklares, inden vi kan komme med en endelig redegørelse og status, desværre. Der skal dog lige siges, at vores mål er, at projektet overholder de økonomiske rammer, som der er lagt op til ved indgåelse af diverse aftaler. Forhandlingerne er stadig i gang, men det tegner til, at der er lys for enden af tunnelen. Vandprojektet står fortsat stille, men også her forventer vi en snarlig afgørelse og en status, så vi også her kan få færdiggjort projektet. Foreningens område, veje, stier m.m. er lige i weekenden blevet besigtiget, og der er lavet en rapport, som vil blive forelagt rådgiver og Naturstyrelsen. Dette indebærer også de mange oversvømmede grunde m.m., vi desværre har i foreningerne pt.

Forsikring. Der er stadig mange, som ikke har gjort brug af vores kollektive forsikringstilbud på indbo og bygningskasko. Vi opfordrer alle til at få tjekket jeres forsikringer og sikre, at I er dækket over, og eventuelt få tilmeldt jer vores fælles forsikring, der både kan dække bedre og være billigere.

Ventelisten. Fristen for at betale er 28. februar. Alle, der ikke har betalt, vil blive fjernet. Listen åbner 1. april kl. 10:00, såfremt der er ledige pladser.

Havevandingen i sidste sæson blev grundet flere årsager noget forsinket; det vil vi rette op på i kommende sæson. Der var rigtig mange, der på trods af mere tid stadig ikke formåede at holde deres have i forhold til vores regler i foreningen. De vil modtage en opkrævning.

Åbning af vand. Der kan forventes en del flere frosts skader end de seneste år, da vi har haft nogle ret kolde perioder. Så det er vigtigt, at man er til stede ved åbningen af vand. Det koster 500 kr. + vandforbrug, samt den omkostning, der bliver opkrævet fra den VVS-firma, der er knyttet til dagen, hvis ikke man er til stede, og man er skyld i vandspild. Så spar de penge og bestyrelsens tid ved at være i haven, når vi åbner for vandet om lørdag d. 30. marts kl. 10:00.

Resten vil komme i bestyrelsens beretning, som kommer sammen med indkaldelsen til den kommende generalforsamling.

Vi ses til sæson 24.

Venlig hilsen Bestyrelsen, Afdeling A