Se eller gense alle de udsendte nyhedsbreve her.
Siden skal lige hente den alle sammen, så giv den lige tid til dette, da der er mange sider som skal indlæses.

 

Låse på låger og porte på Vest stien og Nordre Ringvej er skiftet ud så de passer til Kolonihaveforeningen ABC afdeling A’s låsesystem.

De gamle låse på lågerne var der kun få der havde nøgler til, og bestyrelsen havde ingen nøgler der passede til de låse på låger og porte. Derfor blev det besluttet at skifte alle låsene ud så der kom styr på hvem der havde nøgler til låsene.

Bestyrelsen beder de have lejere der ønsker at få en eller flere nøgler til lågerne om at skrive til bestyrelsens mail bestyrelsen@afdelinga.dk og melde at de ønsker en eller flere nøgler.

Når vi ved hvor mange nøgler der skal bruges bliver der skrevet til alle at de kan møde op på kontoret på Højdestien 27 på en nærmere specificeret dato, og hente deres nøgle/nøgler.

En nøgle koster 170 Kr. som skal betales ved udleveringen af nøglen, Dette kan ske via  Mobilepay nummer: 627314 eller via QR-kode du finder her, Tekste skal være, have og nummer samt nøgle f.eks. Solstien32 nøgle
De 170 Kr. får man tilbage når nøglen leveres tilbage til Bestyrelsen ved et havesalg.

Efter alle nøglerne er udleveret vil alle porte og låger blive låst så det kun er dem der har en nøgle der kan komme ind og ud, da det ikke er en smæklås der sidder på lågerne skal man huske at låse lågen igen.
På porten og lågen til ”de 21” er det hængelåse der skal bruges indtil porten og lågen er repareret.

Den eneste låge der ikke bliver låst er den låge der er imellem Solstien og Nordstien, den bliver først låst efter der er sat et trådhegn op uden på hækken ud til Nordre Ringvej, det er for at undgå at hækken bliver ødelagt fordi ”nogen” går igennem den nyplantede hæk og ikke den dertil opsatte låge.

Med venlig hilsen
Henning Solvang Jensen / Næstformand
Mobil: 40 16 66 90

Vi åbner affaldspladerne op i den sidste uge af sæsonen.

Det betyder at der vil være åben i dagstimerne ( vi lukker den store plads når solen er fået ned, da det ikke er lys inde på pladsen og man derfor ikke kan se have man laver eller om man støder ind i noget.

Så i kan fra mandag d. 25 oktober og frem til søndag d. 31 oktober komme af med alt det som vi modtager oppe på pladsen.

Det gør vi fordi vi gerne vil give folk mulighed for at komme af med haveaffald og andet affald inde vi endeligt lukker for sæson 2021.

Please,  lad være med at udfordre os og aflevere en masse som vi ikke tager imod. I finder vores guide inde på hjemmesiden.

Der vil ikke være nogen til stede på pladen, så vi stoler fuldt ud på jer at i godt kan finde ud af det, og i må meget gerne hjalp hinanden med at gøre det rigtig, så vi igen fra sæson 2022 kan have åben hele tiden, selv om det også har været hyggeligt at møde folk på de åbningstider vi har haft i denne sæson.

Vi får måske nye sorteringsregler i 2022, men vi har endnu ikke fået endeligt besked, så den info kommer når vi ved mere.

Tak fordi i vil være med til at holde vores plads fin og sortere efter de regler vi har samt kun aflevere de ting som vi har en aftale med Rødovre Kommune om.

Se vores affaldssorterings oversigt guide her 

Bedste hilsner
Bestyrelsen Afdeling A. 


Så er det igen tid til at vi skal til at forberede os på at sæsonen er ved at gå til ende.
Vi lukker for vandet lørdag d. 30 oktober kl. 10:00 og alle må gerne være til stede.

Vi har lavet en guide til jer, så i fremadrette kan anvende til at åbne og lukke jeres vand og hus af forsvarligt og sikkert.

GUIDE TIL ÅBNING OG LUKNING AF VAND

Bedste hilsner
Bestyrelsen i Afdeling A.

indkaldelse:

indkaldelse ekstra ordinær generalforsamling 12 oktober kl. 17:00

Kære medlem i Afdeling A, hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling omking vandledingsprojket i forbindelse med kloakering i 2022.

Projektet skal med i udbud i novenber 2021, derfor skal vi hurtigst muligt have besluttet hvad vi gør.

Dato: 12. oktober 2021
Tid: 17:00
Sted: fælleshuset i afdeling A.

indkaldelse ekstra ordinær genralforsamling 12 oktober kl. 17

Nyhedsbrev september 2021

Kære medlemmer,
Så er der tid til et “lille” nyhedsbrev igen om hvad der sker ude i foreningen, i bestyrelsen, samt de mange projekter vi er i gang med.

Den nye bestyrelse
Vi har nu afholdt de første bestyrelsesmøder hvor vi fik konstitueret resten af bestyrelsen. Henning blev valgt som Næstformand, Mia og Tina tog begge sekretær jobbet, da vi mener at det ville være godt med 2, da der er kommet en del mere arbejde på den post.

Jimmie og Grethe blev jo som bekendt valgt til henholdsvis Formand og Kasserer. Udover de nævnte så er de sidste medlemmer Cathrine og Thor, som ligesom Henning, Mia og Tina vil få tildelt opgaver og områder som de enten alene eller sammen med andre i bestyrelsen vil påtage sig og stå for. Der vil også komme en opdatering inde på hjemmesiden under kontakt, hvor man kan se de enkelte områder de forskellige bestyrelsesmedlemmer har og kan dermed også målrette sine henvendelser. Kasserer kommer som titel beskriver til at stå for alt der vedrører det område og Formanden vil assistere på alle områder samt også have egne områder som han tager sig af. Mottoet er samarbejde. Men det er en proces og selv om vi nu er 7 i bestyrelsen, så er der ikke 7 mand der er på fra start, da alle lige skal finde sin plads og komme i gang. Det forventer vi at have sat i system til sæsonstart i 2022. 

Salg af huse.
Vi har pt en liste med 12 huse som vi afventer at modtage komplet ansøgning, så vurdering kan komme i gang, og vi kan få sat husene til salg. Vi regner med at sætte en 3-5 huse til salg i den kommende uge.

Desværre har det vist sig at flere at husene ikke har en godkendt byggetilladelse og det har derfor forlænget salgsprocessen betragteligt. Det skal også lige siges at der er fortsat for nogle medlemmer har udfordringer med at indsende alle de bilag og informationer som bestyrelsen skal bruge for at kunne sætte et salg igang. VI beklager at det tager tid, men der er regler og processer som vi skal følge, og man er meget velkommen til at aftale en tid med bestyrelsen hvis man har brug for hjælp, vi hjælper gerne.

Byggesager
Vi har pt en liste med 19 byggesager, hvoraf en mindre del er færdigbehandlet fra Kredsen side. Desværre mange vi fortsat en del informationer og korrekt ansøgning i form af tegninger m.m. så det er vi ved at kigge på hvordan vi bedst muligt kan hjælpe med de medlemmer som har udfordringer med dette. Formanden er også blevet inviteret af Kredsen til at komme og præsentere vores nye byggemodul, da de har haft det op på kredsmøde og er meget interesseret i at implementere det i andre foreninger, da det gør processen nemmere og behandlingen hurtigere. så det ser vi frem til at snakke med dem om, samt påvirke dem positivt til en fremtidig nemt og hurtigt proces omkring byggesager. Status er pt. 6 godkendte, 6 afventer og og 7 vi endnu ikke har fået materiale på til at sende ind.

Godkendt byggetilladelse
Vi vil gerne for jeres egen skyld kraftigt opfordre jer alle sammen der ikke har en godkendt byggetilladelse om at få ansøgt om en. Det er ikke alene med til at sikre jer i fremtiden. Reglen om: var det lovligt ved byggeri, er det lovligt ved salg, er gældende og det kræver man kan dokumentere det med en godkendelse, dispensation eller andet fra bestyrelsen, når i skal sælge, eller bygge om/til. Har man en godkendt byggetilladelse med dato m.m. s kan man altid uanset deklaration henvise til denne, problemet er bare det har stort set ingen herude, og det viser sig at der igen er ændringer på vej i forhold til vores deklaration. Så for jeres egen skyld, ansøg nu om det. Så står i meget bedre i en hvilken som helst situation og bestyrelsen behøver heller ikke lege “politimand” som vi er blevet beskyldt for i flere tilfælde alene fordi vi har informere eller gjort medlemmer opmærksomme på det. Vi ønsker ikke at være politimand, men vi ønsker heller ikke at det bliver et sted hvor folk bare gør som de vil. Det vil derfor også blive strammet gevaldigt op på i den kommende tid. Vi er i dialog med jura i forbundet og kigger på nogle ting som måske kan være en hjælp i fremtiden.

Nyt online system for bestyrelsen – Trello
Det er bestyrelsens nye sagsbehandling bord som er en online platform hvor alle medlemmer i bestyrelsen har adgang og hvor vi kan hjælpe hinanden med at behandle de sager der kommer ind, og derved sikre at intet falder mellem 2 stole eller at et medlem kører fast i en opgave eller sag. Det skal også være med til at vi alle kan arbejde hjemmefra eller hvor vi nu befinder os og er den del af formandens plan omkring digitalisering.

Det vil naturligvis tage lidt tid at komme ind i processen, men formanden kan berette om at det er nogle kompetente medlemmer som i har valgt ind i bestyrelsen, så mange tak for det og tak til de medlemmer der stillede op.

Havevanding og kig over hækken
Bestyrelsen der nu tæller 7 faste og 3 ikke aktive suppleanter ( Flemming, Pauli og Thomas) vil flere gange i sæsonen fremadrettet gå rundt og se hvordan det står til i vores forening og ude i haverne. Dette kan være en kærkommen lejlighed for at spørge bestyrelsen hvis man er hjemme de dage vi er rundt.

Planen er egentlig meget nemt, vi gør det da vi på den måde løbende kan få et indblik i forholdene ude i foreningen og i stedet for det gule og røde kort som vi afskaffede tilbage i 2019 og i stedet tog rundt og snakkede med folk, er det også meget nemmere lige at informere eller gøre medlemmer opmærksomme på at der lige skal strammes op nogle steder eller at det byggeri ikke er ansøgt om m.m. så se det som en positiv udvikling frem for en snagen i medlemmers gøren og laden. 

Skal vi have adgang til en have i forhold til en sag, henvendelse eller andet vil bestyrelsen digitat informere medlemmen om det 3 dage inden vi kommer forbi. Ved havevandlingen bliver det sendt ud i nyhedsbrev om hvilken dag vi kommer rundt samt sat en seddel op ved kontoret. Sidste havevandring var i sidste lørdags hvor vi tog notater at forskellige problemer og udfordringer, samt kiggede på sager vi har fået henvendelser fra medlemmer om. 

Nøgleboks
Fremadrettet kan man hive en nøgle oppe ved kontoret i forbindelse med leje, lån eller afholdes af trailer, fælleshuset eller fedtboden. Det kommer til at være sådan at man kontakte bestyrelsen via mail om at man skal bruge en nøgle. Fælleshus, sker via hjemmesiden og booking af huset og man modtager en mail med kode dagen inden. Fedtboden sker via henvendelse til bestyrelsen på mail, og det sammen gælder traileren.

Den udleverede kode må ikke videregives, nøgler må ikke lånes ud til andre, du har det fulde ansvar at nægen returneres i postkassen efter brug, hvorefter koden ændres i nøgleboksen. Bortkommer en nøgle i din varetægt, hæfter du for udskiftning af nøglesystem.

Ekstraordinær Generalforsamling
Vi fik afholdt og godkendt og vedtaget en del nye ting. Referat er lige blevet færdig og skal lige tjekkes og endelig godkendes af referent, formand og dirigent, hvorefter det vil blive sendt ud til jer alle sammen på mail. De der ikke har mail kan som aftalt få en kopi som skulle blive delt ud fra nogle frivillige medlemmer. Opdateret vedtæger, ordensregler, og økonomi regler vil ligeledes blive opdatret og lagt ud på vores hjemmeside.

Letbanen
Vi har været til møde med letbanen og lavet en gennemgang af hele strækningen omkring de udfordringer der er opstået, fejl og mangler m.m. og er i dialog med jura i forbundet omkring vores muligheder.

Vi kigger på bl.a. at få sat et trådhegn op som skal stå i 5-6 år inden den plantede hæk er vokset op og igen lukker af for udefrakommende, og vi tænker også at det ville give mening at lade hegnet stå permanent og blive en del af hækken så vi indgår i fremtiden at medlemmer laver huller. Som udgangspunkt vil letbanen ikke bekostes af dette og det er op til foreningen at anskaffe og etablere dette. ( et medlem har informeret Formanden om at der eventuelt kan skaffes noget hegn, Formanden kan ikke lige huske medlems navn, så vedkommende må gerne lige kontakte bestyrelsen på mailen.

Vi skal have et møde med forbundet om at se hvilke muligheder vi har, men må også konstatere at den tidligere bestyrelse ikke har været skarp nok og at det virker til at man har regnet med at forbundet var inde over forhandlinger, hvilket de ikke har været og først nu her er blevet klar over de udfordringer vi står med. Så det er noget af en udfordringer, men vi vil gøre vores bedste for at løse alle de problemer der er opstået. 

Fedtboden sæson 2022
Ønsker man at have fedtboden en lørdag, skriver man til bestyrelsen og aftaler dette. Bestyrelsen vil så bestille drikkevarer samt sørge for at der er 1000 kr. i byttepenge ( mobilepay kommer også) og så laver man en opgørelse når man lukker. tæller hvad der er brugt og skriver det på det udleverede ark samt opgør kassen og skriver på hvad man har i kassen. alt afleveres i postkassen i den tilhørende mappe.

Du skal selv stå for indkøb af gaver, hvor du får et aconto beløb via mobilepay fra bestyrelsens kasserer. Alle bilag og kvitteringer afleveres ligeledes i den tilhørende mappe.

Booking af Fedtboden skal ske min 4 dage inden afholdelse. Alt pant m.m. afhentes af nemilg.com som også er der vi bestiller alle drikkevarer fra.

Kloakering
Vi har været til møde, og der er meget nyt i sagen. Naturstyrelsen kommer med en skrivelse inden længe, hvor der bliver fastlagt nogle perioder og tider hvor de sender i udbud, påbegynder arbejdet, forventer at være færdig med hovedledninger m.m., så det venter vi på at modtage så vi kan sende det ud til jer.

Bestyrelsen vil benytte nogle af de penge som i tidligere GF er godkendt til rådgivning på kloakeringsprojekt, det er tale om beregninger, priser og tegninger på placering mm i forbindels med nedgravning af vand, som er en nødvendighed for at vi ikke senere står med store udgifter til udskiftning af målere, samt drift af kloakeringen, pumper m.m. Denne opgave vil blive udført af ENVIDAN som også er dem der skal stå for hele projekteringen af kloakeringsprojekter og vi har aftalt at de også laver en plan omkring vand for afdeling A, B og C efter en fordelingsnøgle. Vi har ikke en pris på opgaven, men det kommer ikke i nærheden af de 500.000 kr. der er godkendt til rådgivning i en tidligere GF i foreningen. 

Det var det for nu, der kommer info ud om lukning af vand m.m. i en anden mail.

Bedste hilsner
Bestyrelsen Afdeling A.

 

 

 


Cathrine fik skrevet referat af vores GF 2021 d. 14 august 2021 kl. 10:00 på Islev skole, og vi alle underskrifter samlet ind.

Vi havde meget på programmet den dag og indkalder derfor til ekstraordinært GF inden længe, så vi kan få endelig vedtaget de ting vi stemte om, samt gennemgå de resterende forslag, ændringer m.m.

Referat GF 2021 - 14-08-2021 page 1-sammenflettet

Flere har også efterspurgt referat fra ekstraordinær GF 2019, så den har vi fundet frem, fået støvet af, underskrevet af alle parter og nu sendes den ud til jer. Beklager dette ikke er sket tidligere 🙁

Referat ekstraordinær GF 2019 1-sammenflettet

Bedste hilsner bestyrelsen afdeling A.
Mia Jensen, Thor Gosbjørn, Tina Holst, Cathrine Hallager, Henning Solvang Jensen, Grethe Dehn, Jimmie Steinbeck

Kære havemedlem.

Her kommer lige en hurtig opdatering fra bestyrelsen inden vi, Grethe, Henning og Jimmie går på sommerferie.

KONTORTID
Kontoret er lukket i juli måned og næste kontortid bliver d. Tirsdag d. 03 august 2021 kl. 18:00 – 19:00

FERIELUKKET
Mails vil i ferien fortsat blive besvaret, dog ikke dagligt. De sager som er under behandling vil ligeledes viderebehandles, såsom byggetilladelser, ibrugtagnings godkendelser, klager, tvister, salg af huse m.m. KTS formand Anni Skyum, har meddelt resten af bestyrelsen af hun har valgt ikke at holde ferie, og vil derfor være til rådighed i hele perioden, men de kontakttider der tidligere er sendt ud. Ønsker hun også at have åben kontortid i perioden, antager vi at hun melde dette ud til jer.

GENERALFORSAMLING 2021
Vi har fået booket Islev skole lørdag d. 14 august fra 08-15:00, og der vil snarest blive udsendt en indkaldelse til GF fra 10:00 – 14:00 via vores mail system til dem der er tilmeldt denne. De få der ikke har en mailadresse vil modtage indkaldelsen pr brev. Jer der modtager via mail vil få tilsendt et link og en kode som skal bruges inde på vores hjemmeside, hvorfra man kan tilgå alt information, bilag og materiale m.m. GENERALFORSAMLING 2021

* Forslag og andet relevant til GF skal være bestyrelsen i hænde senest 01. august 2021 kl. 12:00 enten via mail eller i postkassen ved kontoret.

PRÆMIEHAVER
Præmiehaver, Den ansvarlige i bestyrelsen har desværre ikke fået udført opgaven og har heller ikke lavet en aflevering til andre i bestyrelsen, og da resten af bestyrelsen ikke kender statussen trods gentagne forespørgsler, kan vi ikke komme nærmere ind på det. Næstformanden venter fortsat på at modtage informationer om receptionen, præmieuddelingen m.m som skal sendes ud via nyhedsbrev, samt sættes op i infotavlerne rundt i foreningen.

AFFALDSPLADSEN
Det er kommet bestyrelsen for øre at der er blevet lavet en fejlinformering på en social medie som ikke anvendes til officielle informationer fra bestyrelsen om at pladsen/erne igen igen skulle være åben uden nogen faste åbningstider.

Det beklager vi, men det er ikke korrekt. Bestyrelsen har drøftet mulighederne om at åbne pladsen/erne op igen inden for kort tid, men har stadig nogle udfordringer som vi endnu ikke er helt i mål med. Bl.a. har vi aftalt med Rødovre kommunes renovation om at de vil komme ud og montere låse beslag, så containere på  Veststien ikke kan benyttes af ikke have medlemmer, som derimod vil få et nøgleskab med nogle til alle låse. Denne del er endnu ikke helt på plads, bl.a. grundet ferie, samt at der lige skal undersøges hvilke og hvor mange låsebeslag vi skal bruge samt hvornår de kan komme fra kommunen og montere dem. Vi beklager misforståelsen.

BYGGEANSØGNINGER
Der kommer mange ansøgninger ind, hvilket er rigtig godt, så vi kan styr på de fejl og hængepartier der har været, MEN, det er super vigtigt at i læser vilkår og reglerne, da jeres ansøgning ellers ikke bliver godkendt.. VI er igang med at lave et eksempel på hvordan en korrekt ansøgning skal se ud, hvilke bilag der skal med og hvad de skal indeholde m.m., det er meget mangelfulde mange af dem får og de kan ikke blive godkendt fra kredsens side.

SALG AF HUSE
Vi har fået henvendelser fra 10-13 som ønsker at sælge, overdrage eller på anden vis afstå deres kolonihavehus, men vi mangler stadig at folk ansøger via vores online system, samt at når man gør dette at man læser regler og vilkår og vedlægger ALLE de bilag og informationer der efterspørges, da det ellers ikke han gå videre i processen. Vi registrerer først en anmodning når vi har alle de dokumenter vi skal bruge. Så det er vigtigt at læse og forstå inden man ansøger.

LOPPEMARKED
Der har været henvendelser omkring vores årlige loppemarked samt hvor og hvordan det skal afholdes. Igen her er der meldt ud af det er bestyrelsen som gerne vil stå for det, hvilket heller ikke er korrekt. Bestyrelsen har endnu ikke taget endeligt stilling til det, men er ikke afvisende at det igen bliver udført at medlemmer i foreningen. Om det skal afholdes i de enkelte haver eller oppe på fællesområdet er der heller ikke taget endelig beslutning om, da bestyrelsen har sat det som et punkt til GF, da vi gerne vil høre folks meninger omkring dette tilbagevendelse årlige event i foreningen.

Det tror jeg var ordene for denne gang, vi ser frem til den kommende GF, samt resten af sæsonen. Rigtig god ferie alle sammen.

På vegne af bestyrelsen
Grethe, Henning og Jimmie
Kasserer, Medlem og Næstformand.