maj
09

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 19. maj kl. 17:30 i fælleshuset afd. A

I henhold til vedtægternes § 9 indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling torsdag den  19. maj kl. 17:30 i fælleshuset afd. A

 

Med følgende

D A G S O R D E N:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmeudvalg
  3. Endelig godkendelse af forslag/vedtægtsændringer fra bestyrelsen
  4. Orientering om finansiering af vand projekt del 1 og 2
  5. Bestyrelsen søger om mandat til at optage lån på kr. 30.000,- pr. havelod i forbindelse med etablering af vandledning – del 1
  6. Bestyrelsen søger om mandat til at optage lån på kr. 27.500,- pr. havelod i forbindelse med tilslutning af kloak og vand – del 2 
  7. Eventuelt

Det den ekstraordinære generalforsamling skal stemme om, er punkt 5 og 6. For at få vedtaget de 2 punkter, kræves at mindst ⅔ af medlemmerne har givet fremmøde og ⅔ af de afgivne stemmer går ind herfor. Sker dette ikke indkaldes hermed til endnu en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31.05.2022 kl. 17.30, hvor der stemmes om punkt 5 og 6. 

Det er derfor vigtigt, at alle medlemmer møder op!
Hvis punkt 3 vedtages den 19.05.2022, kan der stemmes med fuldmagt eller via brevstemme den 31.05.2022

 

bestyrelsen@afdelinga.dk
Bestyrelsen afdeling A

I N D K A L D E L S E:
Kopi kan hentes ved kontoret i den rød postkasse!

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 19. maj kl. 17_30-4