maj
18

NYHEDSBREV MAJ 2022

Kære medlemmer

Sæsonen 2022 er godt igang og der sker rigtig meget i vores forening i denne tid.
Bestyrelsen har lige et par praktiske informationer som vi lige tænkte at informere jer om.

Affaldspladsen: Det går meget godt vi har stadig nogle enkelte som ikke kan eller vil læse eller spørge inden de bare dumper en masse ting på pladsen. Det skal vi selvfølgelig have stoppet. Så husk lige at læs vores regler en gang til. https://afdelinga.dk/affald/


Den sidste plads vi havde ved siden af stor elektronik og jern er blevet nedlagt og alt der tidligere skulle derind skal nu i småt brændbart også kendt som den store blå container.

Have Affaldsområdet er der måske nogen der har lagt mærke til for tiden er lukket og der er åbnet et midlertidigt område med skiltning om haveaffald op. Det skyldes at vi endeligt har fået lavet en aftale med Rødovre kommune om at få 2-3 store containere ind på pladsen hvor man i fremtiden kan komme af med haveaffald. Dette er vi nu gået igang med at etablere området til. Vi forventer indenfor en 14 dage at pladsen igen kan åbnes og det nye anlæg tages i brug.

Hække og træer: Din hæk skal klippes til så den overholder foreningens regler samt ikke er til gene for andre. Hæk omkring de enkelte havelodder samt i skel mod nabomatrikler (parcelhusområderne) og de offentlige veje etableres som levende hegn, der i lod skel ikke må overstige 1,80 m. i lod skel mod stier/veje i foreningen dog ikke over 1,50 meter.

Din hæk skal flugte lygtepælene på lige husnumre

Hækken må ikke være bredere end at vejen fra lygtepæl til hæk på modsatte side er mindre end 3,50 meter.
Trægrene må ikke hænge ud over vejen og skal klippes ind så de flugter hækken, medmindre de hænger højere end 4 meter over vejen.

Det er yderst afgørende for at vores forening kan fungere i hverdagen og ikke mindst i forbindelse med vores igangværende kloakeringsprojekt at disse mål og regler overholdes. Maskinerne kan ikke færdes på stierne og de ender med at rive jeres hække op da de ikke kan komme rundt. Så ALLE, det betyder ALLE stier, ALLE havelod, ALLE medlemmer i afdeling A. bedes om at få bragt ALLE deres hække og træer i orden, så de overholder vores regler. Bestyrelsen vil om 14 dage lave en gennemgang af alle stier og ALLE steder hvor vi ikke kan godkende afstand, højde m.m. er overholdt vil der blive sat eksterne gartnere på på egen regning for det havelod. Der er ingen undskyldninger, ingen jamen min hæk har altid været sådan.. Der er en grund til at den afstand er krav i vores dekleration, så den skal bare overholdes.

Ligeledes SKAL ALLE  i forbindelse med placering af deres samlebrønd til kloak og dræn som skal stå ½ -1 meter fra en hæk inde på jeres havelod sørge for at hækken ikke er højere end max 1,5 m minimum 1 meter til hver side af brønd placeringen. Dette skyldes at der ellers skal bruges flere timer end afsat fra entreprenøren side for at kunne placere og grave og det ender ud med større udgifter til jer hver især i sidste ende. Så sørg for de har gode arbejdsforhold. Alternativt så graver de et stykke af hækken væk og i må selv reetablere senere.

Vejene: Vi regner med at der vil blive bestilt lidt mere grus til vejene så de største huller kan lappes, men ellers anbefaler vi at når Jan har kørt en runde med ploven/riven at man lige rive det løse grus ned i huller og ujævnheder. Alt hjælper. Vi lover de veje bliver betydeligt bedre i fremtiden når vi har afsluttet kloakering m.m.

Til sidst vil vi bare lige sige at i morgen 17:30 skal der stemmes omkring finansiering og om vi skal have lagt vand ned m,m. Afdeling B og C har stemt deres gennem. C her til aften med 143 deltagende havelod og alle stemte for. B havde også tæt på 100 % deltagere til deres XGF. Vi håber selvfølgeligt at slå C, men vi skal op på 170 havelod der er repræsenteret, før vi kan stemme det igennem. Så vi håber at se jer alle sammen i morgen kl. 17:30 i foreningens fælleshus.