jun
06

Nyhedsbrev juni 2022


Kære medlemmer i foreningen 

Så fik vi overstået den sidste generalforsamling der skulle til for at vi kan komme i gang med vores vandledning projekt i foreningen. Bestyrelsen ( Thor og Jimmie) har endelig møde tirsdag med Entreprenøren som vandt udbuddet og skal stå for projektet. Som mange allerede ved, så er det sammen firma som også udfører kloakering og dræn projektet i foreningen for vores udlejer Naturstyrelsen. 

I den forbindelse er vi blevet bedt om at udsende en mail med informationer omkring det arbejde som nu for alvor skal i gang i vores forening og som skal stå på de næste 11 måneder ca. Derefter skal vi påbegynde næste etape, som er selve tilslutningerne inden i hver enkelt have. Dette kommer vi tilbage med når tiden nærmere sig.

Der vil blive udsendt samt sat op i vores info tavle ved kontoret en oversigt over hvor og hvornår de arbejder på de enkelte stier og veje, så i kan forberede jer på det, få klaret de ting i skal inde vejen bliver lukket af i en periode. Så snart denne plan er endeligt godkendt af alle parter, vil den være tilgængelig for alle jer medlemmer.

Vi har fået en skrivelse fra Entreprenøren om om nogle ting som i medlemmer skal gøre for at gøre deres arbejde så gnidningsfrit som muligt. Her er lidt informationer for projektet.

“Fælles for alle tre have foreninger:

Have-lejerne må meget gerne få klippet deres hække mm. Helt ind til skel.
Have-lejerne må meget gerne få klippet træer mm. Så langt ind på egen grund som muligt.

Generelt skal det pointeres, at mens gravearbejdet forestår, vil vores gravemaskiner være nødt til at svinge gravearmen / skovlen, ind over grundene. Der vil være steder hvor lidt jord bliver tabt i forhaven, dette vil vi selvfølgelig fjerne.
Der vil over den kommende tid blive afsat pinde i forhaver, der indikerer projekt planlagt placering af skelbrønde. Dette vil ved Vej-møder blive gennemgået med entreprenøren. Der kommer løbende indkaldelse til dette.
Den 2. juni bliver de fire stk pumpebrønde leveret. Der vil blive lagt to pumpebrønde på parkeringsarealer langs med Brovej.
Vi har brug for mere plads til at komme af med jord og lægge materialer, derfor er der aftalt med bestyrelsen af vi kommer til at gøre plads til dette via siderne på brovej. 

Arbejdet på Veststien er godt i gang. Det lille parkeringsareal er igen muligt at benytte, udenfor arbejdstid mellem 6.30 og 17.00. Det skal indskærpes at den lille bro fra Veststien og over mod Åmosevej, ikke er beregnet til personbiler.”

Affaldspladsen
Det går stadig ikke rigtig godt. Vi oplever desværre dagligt at der bliver smidt ting enten de forkerte steder, eller helt bevist prøves at skjule det bag ting. Det er simpelthen under al kritik og det skal stop NU! Der er masser af muligheder for at gøre det rigtig, der er skilte med tekst og billeder, man kan finde alle informationer inde på vores hjemmesiden, og der er også mulighed for at spørge et medlem eller kontakte bestyrelsen hvis man er i tvivl. Bare at smide det og tror det nok skal gå er slut nu. I kan prøve at tage rundt i andre foreninger og se hvad de har af faciliteter, så kunne det være i værdsatte jeres egne en del mere.

Vi er i gang med at lave nogle ændringer oppe på pladsen, bl.a nye containere til haveaffald m.m. Dette arbejde er er i samarbejde med Rødovre kommune, og vi afventer lige nogle ting fra dem inden vi kan komme videre. Den store blå container til småt brændbart vil derfor ikke komme på plads, men må gerne bruges, og står på vores fællesområde.

Præmiehaver
Bestyrelsen er lige ved at have de sidste ting klar så der kan sendes ud til at der skal vælge 12 kandidater til årets præmiehaver. Vi beklager at det er kommer ud noget senere end vi havde planlagt, men som i jo alle ved er der nok at se til i foreningen. Vi regner med at dem der skal rundt og nominere haverne får besked her i de kommende dage.

Fællesskab og arrangementer.
Vi vil gerne lige takke alle dem som har deltaget, arrangeret og været med til at afholde en masse gode arrangementer i vores foreningen indtil videre i sæsonen. Der har været godt gang i Fedtboden stort set hver weekend, fælleshuset har været brugt til banko og fodbold aften, hvor der var stor fremmøde. Det er dejligt at se at der bliver taget godt imod de tiltag der tages i foreningen, så tak for det og fortsæt endelig med dette. Banko er fast den første i hver måned, så det kan man lige skrive ind i kalenderen. Fedtboden kan man også melde sig til ved at kontakte bestyrelsen, så sørger vi for alt og du skal bare åbne lågerne kl. 10:30 om lørdagen.

Fællesområde og fællesarbejde
Vi har fået at vide at der er stor fremmøde til fællesarbejde og der blive gået godt til hånde. Det er dejligt at se at der er en fælles interesse om at holde vores område fint og flot. Dem der meldte sig til generalforsamlingen om at hjælpe med at se på hvad der skal gøres i foreningen, har deres første møde inden længe, hvor der vil blive kigget på bl.a. palmehaven som der blev vedtaget skulle forskønnes så det igen kan bruges til hvad det var i gamle dage. Dette arbejde bliver spændende at komme i gang med.

Letbanen og ringvejen
Vi arbejder stadig på at få lukket vores forening af ud mod ringvejen, det er noget at et bureaukratisk råd, men vi giver ikke op og vi forventer at snarest at kunne afslutte dette projekt, så de har overholdt deres forpligtelser.

Opdateringer på hjemmesiden
Opdateret vedtægter m.m i forbindelse med de nye ændringer der er blevet vedtaget, vil blive opdateret i løbet af den næste tid og lagt ind under dokumenter på vores hjemmeside. Det sammen gælder den kollektive brandforsikring som vi vil gå videre med og få sat i værk. Dertil kommer som nævnt muligheden for at tilvælge indbo og bygnings kaskoforsikring nemt via vores hjemmesiden. Dette vil vi informere om, så snart vi er helt klar med den del.

Hussalg og overdragelse
Vi er ved at være så langt at vi kan få de første huse til salg her i løbet af næste uge. pt har vi en 14-17 huset som enten skal sælges eller overdrages til familie, så der er travlt på den front og Cathrine knokler for at få alt ud til tiden og hjælpe med at det hele kører så gnidningsfrit som muligt for vores medlemmer.

Byggesager.
Husk at inden i påbegynder byggeri, ombyg, tilbyg eller andet, så skal i ansøge om det via hjemmesiden og skal godkendes af kredsen. Intet byggeri må begynde inden der foreligger en godkendt ansøgning. Ser vi der er påbegyndt byggeri uden en godkendelse, så bliver i bedt om at stoppe, rive det ned og vente på det er godkendt. Læs reglerne, er man i tvivl kontakt bestyrelsen eller kredsen direkte. Vi har mange sager vi skal tage stilling til, så lad os gøre det rigtig fra begyndelse.

Parkering  – Brovej og fællesområdet
Vi oplever desværre at der parkeres uhensigtsmæssigt i forbind til færdsel på Brovej. Det er forbudt at holde på det asfalterede område, også selv om det bare lige er et halvt hjul. I skal parkere helt inde på siden. Hvis ikke i mener i kan være der fordi bilen bliver ridset at grenen eller andet, så må i finde et andet sted at parkere. Vi har enorme udfordringer med at renovation og andre større køretøjer kan komme forbi. Sidste uge havde vi en ambulance ude i foreningen, og de skal altså kunne komme frem.

Der er åbenbart lidt tvivl om hvor man må og ikke må parkere på fællespladsen. Det er ret simpelt.. du må ikke parkere på asfalteret og flisebelagt områder, da det faktisk er en vej. Dvs. alt parkering foran den gamle købmand, kontoret og palmehaven er FORBUDT! Ligeledes langs fælleshuset, det er en sti ikke en parkeringsplads. og der skal være mulighed for at kunne køre ind og ud den vej.

Havevandring 
Bestyrelen vil tage en tur rundt i foreninen og se hvordan det står til. Dette vil ske indefor den kommende uger.

Restance
Der er stadig en del udeståeende med foreningen, men vi kan informere om at vi siden vi startede med at inddrive, er ved at runde de første 100.000 kr., samt at der er mere på vej.

Afdlutningsvis vil vi bare sige tak for en god start på sæsonen, og vi håber at se jer alle sammen til de mange arrangementer der ligger i fremtiden.. Banko, Loppemarked, Fisketur, fedtboden, TV-klubben og meget mere. Det blev et længere skriv end ventet, men nogle gange er der så meget at fortælle 🙂 

God dag derude og pas på hinanden. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Afdeling A.