Se eller gense alle de udsendte nyhedsbreve her.
Siden skal lige hente den alle sammen, så giv den lige tid til dette, da der er mange sider som skal indlæses.


Kære medlemmer i foreningen 

Så fik vi overstået den sidste generalforsamling der skulle til for at vi kan komme i gang med vores vandledning projekt i foreningen. Bestyrelsen ( Thor og Jimmie) har endelig møde tirsdag med Entreprenøren som vandt udbuddet og skal stå for projektet. Som mange allerede ved, så er det sammen firma som også udfører kloakering og dræn projektet i foreningen for vores udlejer Naturstyrelsen. 

I den forbindelse er vi blevet bedt om at udsende en mail med informationer omkring det arbejde som nu for alvor skal i gang i vores forening og som skal stå på de næste 11 måneder ca. Derefter skal vi påbegynde næste etape, som er selve tilslutningerne inden i hver enkelt have. Dette kommer vi tilbage med når tiden nærmere sig.

Der vil blive udsendt samt sat op i vores info tavle ved kontoret en oversigt over hvor og hvornår de arbejder på de enkelte stier og veje, så i kan forberede jer på det, få klaret de ting i skal inde vejen bliver lukket af i en periode. Så snart denne plan er endeligt godkendt af alle parter, vil den være tilgængelig for alle jer medlemmer.

Vi har fået en skrivelse fra Entreprenøren om om nogle ting som i medlemmer skal gøre for at gøre deres arbejde så gnidningsfrit som muligt. Her er lidt informationer for projektet.

“Fælles for alle tre have foreninger:

Have-lejerne må meget gerne få klippet deres hække mm. Helt ind til skel.
Have-lejerne må meget gerne få klippet træer mm. Så langt ind på egen grund som muligt.

Generelt skal det pointeres, at mens gravearbejdet forestår, vil vores gravemaskiner være nødt til at svinge gravearmen / skovlen, ind over grundene. Der vil være steder hvor lidt jord bliver tabt i forhaven, dette vil vi selvfølgelig fjerne.
Der vil over den kommende tid blive afsat pinde i forhaver, der indikerer projekt planlagt placering af skelbrønde. Dette vil ved Vej-møder blive gennemgået med entreprenøren. Der kommer løbende indkaldelse til dette.
Den 2. juni bliver de fire stk pumpebrønde leveret. Der vil blive lagt to pumpebrønde på parkeringsarealer langs med Brovej.
Vi har brug for mere plads til at komme af med jord og lægge materialer, derfor er der aftalt med bestyrelsen af vi kommer til at gøre plads til dette via siderne på brovej. 

Arbejdet på Veststien er godt i gang. Det lille parkeringsareal er igen muligt at benytte, udenfor arbejdstid mellem 6.30 og 17.00. Det skal indskærpes at den lille bro fra Veststien og over mod Åmosevej, ikke er beregnet til personbiler.”

Affaldspladsen
Det går stadig ikke rigtig godt. Vi oplever desværre dagligt at der bliver smidt ting enten de forkerte steder, eller helt bevist prøves at skjule det bag ting. Det er simpelthen under al kritik og det skal stop NU! Der er masser af muligheder for at gøre det rigtig, der er skilte med tekst og billeder, man kan finde alle informationer inde på vores hjemmesiden, og der er også mulighed for at spørge et medlem eller kontakte bestyrelsen hvis man er i tvivl. Bare at smide det og tror det nok skal gå er slut nu. I kan prøve at tage rundt i andre foreninger og se hvad de har af faciliteter, så kunne det være i værdsatte jeres egne en del mere.

Vi er i gang med at lave nogle ændringer oppe på pladsen, bl.a nye containere til haveaffald m.m. Dette arbejde er er i samarbejde med Rødovre kommune, og vi afventer lige nogle ting fra dem inden vi kan komme videre. Den store blå container til småt brændbart vil derfor ikke komme på plads, men må gerne bruges, og står på vores fællesområde.

Præmiehaver
Bestyrelsen er lige ved at have de sidste ting klar så der kan sendes ud til at der skal vælge 12 kandidater til årets præmiehaver. Vi beklager at det er kommer ud noget senere end vi havde planlagt, men som i jo alle ved er der nok at se til i foreningen. Vi regner med at dem der skal rundt og nominere haverne får besked her i de kommende dage.

Fællesskab og arrangementer.
Vi vil gerne lige takke alle dem som har deltaget, arrangeret og været med til at afholde en masse gode arrangementer i vores foreningen indtil videre i sæsonen. Der har været godt gang i Fedtboden stort set hver weekend, fælleshuset har været brugt til banko og fodbold aften, hvor der var stor fremmøde. Det er dejligt at se at der bliver taget godt imod de tiltag der tages i foreningen, så tak for det og fortsæt endelig med dette. Banko er fast den første i hver måned, så det kan man lige skrive ind i kalenderen. Fedtboden kan man også melde sig til ved at kontakte bestyrelsen, så sørger vi for alt og du skal bare åbne lågerne kl. 10:30 om lørdagen.

Fællesområde og fællesarbejde
Vi har fået at vide at der er stor fremmøde til fællesarbejde og der blive gået godt til hånde. Det er dejligt at se at der er en fælles interesse om at holde vores område fint og flot. Dem der meldte sig til generalforsamlingen om at hjælpe med at se på hvad der skal gøres i foreningen, har deres første møde inden længe, hvor der vil blive kigget på bl.a. palmehaven som der blev vedtaget skulle forskønnes så det igen kan bruges til hvad det var i gamle dage. Dette arbejde bliver spændende at komme i gang med.

Letbanen og ringvejen
Vi arbejder stadig på at få lukket vores forening af ud mod ringvejen, det er noget at et bureaukratisk råd, men vi giver ikke op og vi forventer at snarest at kunne afslutte dette projekt, så de har overholdt deres forpligtelser.

Opdateringer på hjemmesiden
Opdateret vedtægter m.m i forbindelse med de nye ændringer der er blevet vedtaget, vil blive opdateret i løbet af den næste tid og lagt ind under dokumenter på vores hjemmeside. Det sammen gælder den kollektive brandforsikring som vi vil gå videre med og få sat i værk. Dertil kommer som nævnt muligheden for at tilvælge indbo og bygnings kaskoforsikring nemt via vores hjemmesiden. Dette vil vi informere om, så snart vi er helt klar med den del.

Hussalg og overdragelse
Vi er ved at være så langt at vi kan få de første huse til salg her i løbet af næste uge. pt har vi en 14-17 huset som enten skal sælges eller overdrages til familie, så der er travlt på den front og Cathrine knokler for at få alt ud til tiden og hjælpe med at det hele kører så gnidningsfrit som muligt for vores medlemmer.

Byggesager.
Husk at inden i påbegynder byggeri, ombyg, tilbyg eller andet, så skal i ansøge om det via hjemmesiden og skal godkendes af kredsen. Intet byggeri må begynde inden der foreligger en godkendt ansøgning. Ser vi der er påbegyndt byggeri uden en godkendelse, så bliver i bedt om at stoppe, rive det ned og vente på det er godkendt. Læs reglerne, er man i tvivl kontakt bestyrelsen eller kredsen direkte. Vi har mange sager vi skal tage stilling til, så lad os gøre det rigtig fra begyndelse.

Parkering  – Brovej og fællesområdet
Vi oplever desværre at der parkeres uhensigtsmæssigt i forbind til færdsel på Brovej. Det er forbudt at holde på det asfalterede område, også selv om det bare lige er et halvt hjul. I skal parkere helt inde på siden. Hvis ikke i mener i kan være der fordi bilen bliver ridset at grenen eller andet, så må i finde et andet sted at parkere. Vi har enorme udfordringer med at renovation og andre større køretøjer kan komme forbi. Sidste uge havde vi en ambulance ude i foreningen, og de skal altså kunne komme frem.

Der er åbenbart lidt tvivl om hvor man må og ikke må parkere på fællespladsen. Det er ret simpelt.. du må ikke parkere på asfalteret og flisebelagt områder, da det faktisk er en vej. Dvs. alt parkering foran den gamle købmand, kontoret og palmehaven er FORBUDT! Ligeledes langs fælleshuset, det er en sti ikke en parkeringsplads. og der skal være mulighed for at kunne køre ind og ud den vej.

Havevandring 
Bestyrelen vil tage en tur rundt i foreninen og se hvordan det står til. Dette vil ske indefor den kommende uger.

Restance
Der er stadig en del udeståeende med foreningen, men vi kan informere om at vi siden vi startede med at inddrive, er ved at runde de første 100.000 kr., samt at der er mere på vej.

Afdlutningsvis vil vi bare sige tak for en god start på sæsonen, og vi håber at se jer alle sammen til de mange arrangementer der ligger i fremtiden.. Banko, Loppemarked, Fisketur, fedtboden, TV-klubben og meget mere. Det blev et længere skriv end ventet, men nogle gange er der så meget at fortælle 🙂 

God dag derude og pas på hinanden. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Afdeling A.Kære medlemmer

Sæsonen 2022 er godt igang og der sker rigtig meget i vores forening i denne tid.
Bestyrelsen har lige et par praktiske informationer som vi lige tænkte at informere jer om.

Affaldspladsen: Det går meget godt vi har stadig nogle enkelte som ikke kan eller vil læse eller spørge inden de bare dumper en masse ting på pladsen. Det skal vi selvfølgelig have stoppet. Så husk lige at læs vores regler en gang til. https://afdelinga.dk/affald/


Den sidste plads vi havde ved siden af stor elektronik og jern er blevet nedlagt og alt der tidligere skulle derind skal nu i småt brændbart også kendt som den store blå container.

Have Affaldsområdet er der måske nogen der har lagt mærke til for tiden er lukket og der er åbnet et midlertidigt område med skiltning om haveaffald op. Det skyldes at vi endeligt har fået lavet en aftale med Rødovre kommune om at få 2-3 store containere ind på pladsen hvor man i fremtiden kan komme af med haveaffald. Dette er vi nu gået igang med at etablere området til. Vi forventer indenfor en 14 dage at pladsen igen kan åbnes og det nye anlæg tages i brug.

Hække og træer: Din hæk skal klippes til så den overholder foreningens regler samt ikke er til gene for andre. Hæk omkring de enkelte havelodder samt i skel mod nabomatrikler (parcelhusområderne) og de offentlige veje etableres som levende hegn, der i lod skel ikke må overstige 1,80 m. i lod skel mod stier/veje i foreningen dog ikke over 1,50 meter.

Din hæk skal flugte lygtepælene på lige husnumre

Hækken må ikke være bredere end at vejen fra lygtepæl til hæk på modsatte side er mindre end 3,50 meter.
Trægrene må ikke hænge ud over vejen og skal klippes ind så de flugter hækken, medmindre de hænger højere end 4 meter over vejen.

Det er yderst afgørende for at vores forening kan fungere i hverdagen og ikke mindst i forbindelse med vores igangværende kloakeringsprojekt at disse mål og regler overholdes. Maskinerne kan ikke færdes på stierne og de ender med at rive jeres hække op da de ikke kan komme rundt. Så ALLE, det betyder ALLE stier, ALLE havelod, ALLE medlemmer i afdeling A. bedes om at få bragt ALLE deres hække og træer i orden, så de overholder vores regler. Bestyrelsen vil om 14 dage lave en gennemgang af alle stier og ALLE steder hvor vi ikke kan godkende afstand, højde m.m. er overholdt vil der blive sat eksterne gartnere på på egen regning for det havelod. Der er ingen undskyldninger, ingen jamen min hæk har altid været sådan.. Der er en grund til at den afstand er krav i vores dekleration, så den skal bare overholdes.

Ligeledes SKAL ALLE  i forbindelse med placering af deres samlebrønd til kloak og dræn som skal stå ½ -1 meter fra en hæk inde på jeres havelod sørge for at hækken ikke er højere end max 1,5 m minimum 1 meter til hver side af brønd placeringen. Dette skyldes at der ellers skal bruges flere timer end afsat fra entreprenøren side for at kunne placere og grave og det ender ud med større udgifter til jer hver især i sidste ende. Så sørg for de har gode arbejdsforhold. Alternativt så graver de et stykke af hækken væk og i må selv reetablere senere.

Vejene: Vi regner med at der vil blive bestilt lidt mere grus til vejene så de største huller kan lappes, men ellers anbefaler vi at når Jan har kørt en runde med ploven/riven at man lige rive det løse grus ned i huller og ujævnheder. Alt hjælper. Vi lover de veje bliver betydeligt bedre i fremtiden når vi har afsluttet kloakering m.m.

Til sidst vil vi bare lige sige at i morgen 17:30 skal der stemmes omkring finansiering og om vi skal have lagt vand ned m,m. Afdeling B og C har stemt deres gennem. C her til aften med 143 deltagende havelod og alle stemte for. B havde også tæt på 100 % deltagere til deres XGF. Vi håber selvfølgeligt at slå C, men vi skal op på 170 havelod der er repræsenteret, før vi kan stemme det igennem. Så vi håber at se jer alle sammen i morgen kl. 17:30 i foreningens fælleshus.

I henhold til vedtægternes § 9 indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling torsdag den  19. maj kl. 17:30 i fælleshuset afd. A

 

Med følgende

D A G S O R D E N:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmeudvalg
  3. Endelig godkendelse af forslag/vedtægtsændringer fra bestyrelsen
  4. Orientering om finansiering af vand projekt del 1 og 2
  5. Bestyrelsen søger om mandat til at optage lån på kr. 30.000,- pr. havelod i forbindelse med etablering af vandledning – del 1
  6. Bestyrelsen søger om mandat til at optage lån på kr. 27.500,- pr. havelod i forbindelse med tilslutning af kloak og vand – del 2 
  7. Eventuelt

Det den ekstraordinære generalforsamling skal stemme om, er punkt 5 og 6. For at få vedtaget de 2 punkter, kræves at mindst ⅔ af medlemmerne har givet fremmøde og ⅔ af de afgivne stemmer går ind herfor. Sker dette ikke indkaldes hermed til endnu en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31.05.2022 kl. 17.30, hvor der stemmes om punkt 5 og 6. 

Det er derfor vigtigt, at alle medlemmer møder op!
Hvis punkt 3 vedtages den 19.05.2022, kan der stemmes med fuldmagt eller via brevstemme den 31.05.2022

 

bestyrelsen@afdelinga.dk
Bestyrelsen afdeling A

I N D K A L D E L S E:
Kopi kan hentes ved kontoret i den rød postkasse!

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 19. maj kl. 17_30-4


Så er den desværre gal igen.

Afhentning af vores affald er dags dato blevet indstillet fra Rødovre kommune.

Som i kan læse i vedhæftet dokument, så er den gal med træer der går ud over jeres have samt hække som skal klippes helt ind.

Reglerne er som følgende.

Træ Grene må ikke hænge ud over vejen og skal klippes ind så de flugter hækken, medmindre de er højere end 4 meter.

Din hæk skal klippes til så den overholder foreningens regler samt ikke er til gene for andre.

Hæk omkring de enkelte havelodder samt i skel mod nabomatrikler (parcelhusområderne) og de offentlige veje etableres som levende hegn, der i lod skel ikke må overstige 1,80 m. i lod skel mod stier/veje i foreningen dog ikke over 1,50 meter.

Din hæk skal flugte lygtepælene på lige husnumre

Hækken må ikke være bredere end at vejen fra lygtepæl til hæk på modsatte side er mindre end 3,50 meter.


Det vil sige at i nu har 1 uge til at få bragt dette i orden, og derefter bliver der sat gartnere på på jeres regning. Huller i vejen skal også laves, der er grus på pladsen samt masser af materiale i kan rive ud i hullerne. Vi gjort det for jer sidste gang, det er hårdt, det er kedeligt, men det skal gøres.

Der kommer ikke afhentning får vejen er godkendt fra Rødovre kommune.

Unavngivet dokument-14

Så er der langt om længe kommet nyt fra Naturstyrelsen.
Vi vil kort lige tage det op på GF i morgen.

Nyhedsbrev nr. 5 - kloakering Rødovre vF

Tillæg:

Ift. vejmøder og tidsplan er hensigten helt klart, at der afholdes vejmøder inden der laves noget/graves på de enkelte veje, så beboerne kan få afklaret evt. spørgsmål irt. ændringer i ”hverdagsadfærd” inden arbejdet går i gang.

Den gravning der kommer til at foregå i starten af næste uge, indbefatter kun gravning af nogle huller til lokalisering af eksisterende ledninger. Hullerne dækkes til igen. Det forventes ikke, at påvirke beboerne i væsentlig grad – i hvert fald ikke før efter vejmødet.

Mht. timing af vejmøder og markering af skelbrønde bemærkes, at vejmøderne er tiltænkt generel information for den enkelte vej og ikke konkrete forhold omkring enkelte lodder.. Desuden kan entreprenøren ikke nå at afsætte placering til de første vejmøder i næste uge… Beboere som måtte have ønsker til ændret placering opfordres til at kontakte entreprenøren på dennes kontor, fremfor at bringe emnet op under vejmøderne.

Mht. navn og nummer på entreprenøren, så blev det så vidt jeg forstår aftalt på opstartsmødet med entreprenøren, at det ikke ville blive oplyst generelt/i nyhedsbrevet. Beboere er velkomne til at kontakte entreprenøren på kontoret.

Med venlig hilsen
Birgitte Lønne Bloch
Teamleder | Chefkonsulent | Jura – Naturstyrelsen.

Kære medlem,.

Lige nogle hurtige informationer.

Vi havde møde med Rødovre kommune, og de bad os om at informere jer om at i skal klippe jeres hække og træer ud til stierne, da de ellers ikke kommer at hente affald. Det er et tilbagevendende problem, og vi kunne godt tænke os at folk tog det mere seriøst. mange gør det, men det er stadig nogen der ikke mener det er vigtigt.

Vi har også aftalt med dem at de kører ind og ud på Højdestien, da den vej blev lavet i weekenden af frivillige fra og uden for bestyrelsen. Det betyder også at der vil blive afspærret et område på fællespladsen hvor de kan vende og hvor der forbudt at parkere.

Vi har også haft møde omkring kloakering og gennemgang af projektet og forventer snarest at kunne komme med yderligere oplysninger hertil.

Nye ordensregler. Vi vil gerne opfordre alle om at læse de opdaterede ordensregler som i finder inde på hjemmesiden under dokumenter, bl.a er der ikke tilladt at have campingvogn stående i haven m.m.

Fedtboden åbner på lørdag kl. 10:00  med en masse dejlige præmier, tag og kig forbi til en øl eller vand og prøv lykken i årets tombola.

Det var det, rigtig god dag og kommende weekend og nyd vejret.

Kære Sommerhuskolonien afd. A

Efter påske bliver den sydlige hank mellem Slotsherrensvej og Nordre Ringvej lukket permanent for biltrafik. Vi omdeler i dag et brev til de nærmeste naboer, men vi tænker, at trafikændringen muligvis også kan påvirke en del af jeres haveejeres normale rute, når de kører til og fra området. I er derfor meget velkomne til at dele det vedhæftede varslingsbrev via jeres interne kanaler.

Derudover kan jeg oplyse, at Veststien er blevet spærret for trafik, hvilket ikke er blevet varslet. Det beklager vi mange gange og det er noget, som vi følger op på internt.

Da vi skal have placeret en skurvogns park i forbindelse med kloakering samt anvende pladsen på veststien til andre ting har vi bedt om at få en dato for hvornår der igen er åben. Vi kan konstatere at man har valgt at åbne op over broen, så indtil videre så er det indkørsel mulighed fra den side.

Vi lukker hanken til Slotsherrensvej og udfører anlægsarbejde april 2022