Se eller gense alle de udsendte nyhedsbreve her.
Siden skal lige hente den alle sammen, så giv den lige tid til dette, da der er mange sider som skal indlæses.

Så er den desværre gal igen.

Afhentning af vores affald er dags dato blevet indstillet fra Rødovre kommune.

Som i kan læse i vedhæftet dokument, så er den gal med træer der går ud over jeres have samt hække som skal klippes helt ind.

Reglerne er som følgende.

Træ Grene må ikke hænge ud over vejen og skal klippes ind så de flugter hækken, medmindre de er højere end 4 meter.

Din hæk skal klippes til så den overholder foreningens regler samt ikke er til gene for andre.

Hæk omkring de enkelte havelodder samt i skel mod nabomatrikler (parcelhusområderne) og de offentlige veje etableres som levende hegn, der i lod skel ikke må overstige 1,80 m. i lod skel mod stier/veje i foreningen dog ikke over 1,50 meter.

Din hæk skal flugte lygtepælene på lige husnumre

Hækken må ikke være bredere end at vejen fra lygtepæl til hæk på modsatte side er mindre end 3,50 meter.


Det vil sige at i nu har 1 uge til at få bragt dette i orden, og derefter bliver der sat gartnere på på jeres regning. Huller i vejen skal også laves, der er grus på pladsen samt masser af materiale i kan rive ud i hullerne. Vi gjort det for jer sidste gang, det er hårdt, det er kedeligt, men det skal gøres.

Der kommer ikke afhentning får vejen er godkendt fra Rødovre kommune.

Unavngivet dokument-14

Så er der langt om længe kommet nyt fra Naturstyrelsen.
Vi vil kort lige tage det op på GF i morgen.

Nyhedsbrev nr. 5 - kloakering Rødovre vF

Tillæg:

Ift. vejmøder og tidsplan er hensigten helt klart, at der afholdes vejmøder inden der laves noget/graves på de enkelte veje, så beboerne kan få afklaret evt. spørgsmål irt. ændringer i ”hverdagsadfærd” inden arbejdet går i gang.

Den gravning der kommer til at foregå i starten af næste uge, indbefatter kun gravning af nogle huller til lokalisering af eksisterende ledninger. Hullerne dækkes til igen. Det forventes ikke, at påvirke beboerne i væsentlig grad – i hvert fald ikke før efter vejmødet.

Mht. timing af vejmøder og markering af skelbrønde bemærkes, at vejmøderne er tiltænkt generel information for den enkelte vej og ikke konkrete forhold omkring enkelte lodder.. Desuden kan entreprenøren ikke nå at afsætte placering til de første vejmøder i næste uge… Beboere som måtte have ønsker til ændret placering opfordres til at kontakte entreprenøren på dennes kontor, fremfor at bringe emnet op under vejmøderne.

Mht. navn og nummer på entreprenøren, så blev det så vidt jeg forstår aftalt på opstartsmødet med entreprenøren, at det ikke ville blive oplyst generelt/i nyhedsbrevet. Beboere er velkomne til at kontakte entreprenøren på kontoret.

Med venlig hilsen
Birgitte Lønne Bloch
Teamleder | Chefkonsulent | Jura – Naturstyrelsen.

Kære medlem,.

Lige nogle hurtige informationer.

Vi havde møde med Rødovre kommune, og de bad os om at informere jer om at i skal klippe jeres hække og træer ud til stierne, da de ellers ikke kommer at hente affald. Det er et tilbagevendende problem, og vi kunne godt tænke os at folk tog det mere seriøst. mange gør det, men det er stadig nogen der ikke mener det er vigtigt.

Vi har også aftalt med dem at de kører ind og ud på Højdestien, da den vej blev lavet i weekenden af frivillige fra og uden for bestyrelsen. Det betyder også at der vil blive afspærret et område på fællespladsen hvor de kan vende og hvor der forbudt at parkere.

Vi har også haft møde omkring kloakering og gennemgang af projektet og forventer snarest at kunne komme med yderligere oplysninger hertil.

Nye ordensregler. Vi vil gerne opfordre alle om at læse de opdaterede ordensregler som i finder inde på hjemmesiden under dokumenter, bl.a er der ikke tilladt at have campingvogn stående i haven m.m.

Fedtboden åbner på lørdag kl. 10:00  med en masse dejlige præmier, tag og kig forbi til en øl eller vand og prøv lykken i årets tombola.

Det var det, rigtig god dag og kommende weekend og nyd vejret.

Kære Sommerhuskolonien afd. A

Efter påske bliver den sydlige hank mellem Slotsherrensvej og Nordre Ringvej lukket permanent for biltrafik. Vi omdeler i dag et brev til de nærmeste naboer, men vi tænker, at trafikændringen muligvis også kan påvirke en del af jeres haveejeres normale rute, når de kører til og fra området. I er derfor meget velkomne til at dele det vedhæftede varslingsbrev via jeres interne kanaler.

Derudover kan jeg oplyse, at Veststien er blevet spærret for trafik, hvilket ikke er blevet varslet. Det beklager vi mange gange og det er noget, som vi følger op på internt.

Da vi skal have placeret en skurvogns park i forbindelse med kloakering samt anvende pladsen på veststien til andre ting har vi bedt om at få en dato for hvornår der igen er åben. Vi kan konstatere at man har valgt at åbne op over broen, så indtil videre så er det indkørsel mulighed fra den side.

Vi lukker hanken til Slotsherrensvej og udfører anlægsarbejde april 2022

Lige en lille opdatering i vores nyhedsbrev april 2022.

Vi fik åbnet for vandet, og så kom frosten 🙁
Det skabte en del udfordringer med frostsprængninger i foreningen. Igen i år var der rigtig mange haver hvor medlemmerne ikke var til stede under åbningen af vandet. Det er simpelthen ikke i orden. Det koster foreningen mange penge hvert år på vandspild og skader, samt at bestyrelsen altså ikke syntes det er specielt fedt at bruge flere dage på at rekvirere VVS, ringen rundt til medlemmer og stå til knæ i vand i fritiden. Så husk nu at møde op.

Affaldsordningen kommer ikke mere og henter affald, så længe at vores veje ikke er farbare. Vi har jo ventet lidt med at lave den helt store reparationer fordi vi skulle i gang med at grave det hele op. Jan kører en runde med traktoren her i de kommende dage, så i må meget gerne alle komme ud i haven og rive grus med i huller uden fra siden. Er man en god nabo så gør man det lige hvis man kan se der ikke er nogen der. Så må der være en kold ØL eller sodavand i banken. Det ville også være god stil at man lige tog sin rive med ned på Højde og bakkestien, da det er der de skal kunne køre. bestyrelsen skal nok sælge for lidt grus til at fylde på der hvor der mangler.

Husk Generalforsamling d. 30 april kl. 10, samt at indsende forslag til bestyrslen inden deadlinen. Der er stadig nogle der ikke har åbnet deres mail trods gensending til mere end ⅕ del af medlemmerne der ikke havde åbent første gang. Så husk lige at tjekke mails, eventuelt i spam eller andet, det er vigtig info der sendes ud.

Kloakering, Det sker, om lidt, det bliver helt vildt, og spændende.

Vandledning er sendt i udbud og så snart vi har nogle priser m.m indkalder vi til en XGF, hvor vi vil præsentere budget, finansiering, planen m.m.

Vi har fået lidt henvendelser omkring vores forslag til den kollektive forsikring, og vi har deror løbende opdateret infosiden inden på hjemmesiden. Vi venter lige på at få den helt sidste opdaterede police, hvor det er de rigtige havenumre der er på. Det er stort set det der skal ændres, vilkår og andet er det samme. Se mere her https://afdelinga.dk/kollektiv-forsikring-i-foreningen/

Fedtboden bliver lidt anderledes i år end det har været det andre år. Dels i håb om at flere vil tage en lørdag i boden, dels for at gøre tingene nemmere og mere “overskueligt”
Så bestyrelsen har via diverse auktioner købe præmier og vil supplere dem med ØL, vin, Spiritus og chokolade, så man ikke skal tænke på at bruge dage på at handle ind til tombolaen. Ligeledes vil bestyrelsen sørge for at der er drikkevarer til salg, ØL, vin, vand, spiritus m.m. Vi snakkede også om man skulle købe ind til en irish-kaffe, men det må vi se om giver mening og er stemning for 🙂

MobilePay i foreningen. Fra i år kan man betale med MobilePay i Fedtboden, i foreningshuset, leje af huset, venteliste m.m. Der vil blive sat skilte med info op.

Hjemmesiden er opdateret til den nye sæson, ser man noget de rmangler ikke er rettet, så giv os endelig besked. Vi kan jo overse noget 🙂

HUSK: Søndag D. 10. 4 i Afdeling C tager vi grillen ud og griller frankfurter og medister og store røde knækker eller kogte pris 25 kr. M / brød vi spiser kl. ca 12 god dag

Det var det, vi ses i haven og ellers senest til GF 2022, d. 30 april kl. 10:00 på Islev Skole.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Sæsonen starter nu!

Kære Have Medlemmer, så sker det vi alle har ventet på hele vinteren. Sæson 2022 starter den lørdag d. 26 marts 2022 kl. 10:00 hvor vi åbner for vandet som vi altid gør som det første.

Vi vil derfor bede jer alle om at være til stede ude i jeres haver og tjekke stophaner, hovedledningen ved jeres havelod m.m om der skulle være brud eller andre udfordringer.

Inde på vores hjemmeside, har Næstformand Henning, lavet en udførlig guide til hvordan man åbner for vand og hvad man skal være OBS på i den forbindelse.

VAND I AFDELING A

Skulle man være så uheldig at have et brud grundet frost eller anden, så skal i

Kontakte bestyrelsen på telefon

Næstformand Henning: 40 16 66 90

Formand Jimmie: 20 650 950

Vi vil så komme ned og besigtige, samt vurdere om det er en omkostning man selv skal dække eller om det er foreningens ansvar. ( som udgangspunkt er hovedledning foreningens ansvar indtil stophanen, og fra stophanen ind til huset er det have lejers ansvar.

Vi tager billeder og kontakter en VVS mand, som kan komme og udbedre skaden og alt efter hvilken part der skal bekoste reparationen, så fremsender vi en faktura.

Er stophanen ikke direkte tilgængeligt, er det have lejers ansvar at grave den frem, og ellers vil dette ske fra VVS firma på have lejers regning.

Hvis man ikke har mulighed for at være til stede, så SKAL man sende en stedfortræder i stedet. Finder vi ud af at der er et brud og det ikke bliver rapporteret, eller at stophanen ikke har været lukket, vil der blive opkrævet 500 kr. for vandspild.

Alt dette fremgår også på informationssiden inden på vores hjemmesiden. VAND I AFDELING A

Når i er ude i haven når vi åbner for vand, må i meget gerne bruge 10-15 min lige at rive grus ude fra kanten og ind på vejen foran jeres lavelod. Jan har været rundt med traktoren og rive lidt.

I år er der igen folk der har meldt sig til Hverv i foreningen og de vil blive kontaktet at Henning om at komme på kontoret og skrive under på kontrakt og eventuelt få udleveret nøgler m.m, og kan starte deres hverv fra Lørdag d. 26 marts 2022. hvor vi også åbner skraldepladsen m.m. Læs reglerne herom her!

Vi glæder os til at se jer alle sammen, og i er naturligvis velkommen til at tage fat i bestyrelsens medlemmer hvis der skulle være nogle spørgsmål, bare ikke omkring kloakering, dette kommer vi til 🙂

Bedste hilsner
Bestyrelsen i Sommerhuskolonien Afdeling A.

Kære alle medkolonister

Vi er i en situation, hvor vi allerhelst ville kunne give jer en eksakt viden om økonomi/tidsplan mv. Det har vi desværre ikke mulighed for, da den entreprenør der var valgt af Naturstyrelsen til opgaven, ikke har kunne opfylde sine forpligtigelser overfor Naturstyrelsen. Så inden samarbejdet for alvor kunne gå i gang, nåede det altså at ophøre.

Det er sådan, at der nu skal udarbejdes et opdateret udbudsmateriale, der herefter skal sendes i udbud, så entreprenørerne kan afgive deres tilbud.
Først når tilbud foreligger, og Naturstyrelsen eventuelt har godkendt dette, kan vi oplyse noget mere omkring økonomi og tidsplan.

Naturstyrelsen arbejder på en fristforlængelse af påbuddet fra Rødovre Kommunen. Vi er for nuværende ikke bekendt med, hvor lang frist Naturstyrelsen har forespurgt Rødovre Kommune om. Vi håber meget Rødovre Kommune vil se velvilligt på en fristforlængelse, så vi får de bedste forudsætninger for en god løsning

Vi spilder naturligvis ikke tiden, og vi bruger tiden på at indhente tilbud på vandprojektet og finansieringsforslag fra banker til de omkostninger vi selv skal afholde.
Men hvilke muligheder der er, og hvor meget man som lejer selv skal finansiere, kan vi desværre ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Ovenstående gør også, at vi desværre ikke kan foretage afstemning på ordinær generalforsamling om de ting vi selv skal står for og finansiere mv. Der vil derfor blive afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor vi skal tage stilling til den del. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling vil således ikke indeholde et særligt punkt om de ting vi selv skal stå for, da vi simpelthen har for lidt konkret information til andet end gisninger.

Når vi kender alle præmisserne, vil vi straks vende retur med noget konkret som I kan forholde jer til, herunder indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Vi arbejder på, at Naturstyrelsen sender et nyhedsbrev ud, forventeligt, indenfor de næste 2 uger.

Med venlig hilsen
Sommerhuskolonien, Afd. A, B & C.

Så måtte vi igen sige tak og farvel til endnu et år i vores vidunderlige kolonihaveforening. 

Sikke et år, men udfordringer på kryds og tværs af foreningen. Vi har nået rigtig meget og vi mangler stadig en del. Men bestyrelsen er ved god mod og kampklar. Vi har brugt den sidste del af sæsonen og kommer til at bruge vinteren over på at få så meget på plads og afviklet som muligt. Det er stadig udfordringer med at få kørt alle ind i deres positioner og arbejdsområder, men sådan er det jo når en ny bestyrelse dannes og hver person skal finde sin plads. 

Regnskab og bogføring, Grethe og undertegnede ( formanden, Jimmie) har fået lavet nogle processer omkring regnskab, bilag, betalinger, udlæg og andet relevant på denne front og det begynder så småt at være ret godt styr på hele den del. Endeligt og efter meget besvær har jeg nu også fået adgang til vores konti så vi selv uden brug af forbundet kan betale regninger og refundere udlæg m.m. 

Hussalg er Cathrine og Mia ansvarlig for sammen med mig og håndterer hussalgs delen efter at huset er sat til salg og der er fundet købere m.m. og den process har Vi sammen fået ret godt styr på og fået forenklet mange processer og lagt det meste online så der ikke er så meget email og samtaler under processen. Vi har i den forbindelse afsluttet 5 salg på under 1 måned eksklusiv fortrydelses frister og weekender, bankdage m.m. Så det tegner til at vi i den nye sæson kan få afviklet de indtil videre 8-9 hussalg som vi ved kommer, hurtigt og effektivt. 

Fælleshuset, har stort set været lejet ud hver weekend i sæsonen og der har været stor efterspørgsel på at benytte huset. Det tyder det også til det bliver i den kommende sæson med de bookinger der allerede er løbet ind. I skal lige være OBS på at vi jo starter kloakering i den kommende sæson og vi endnu ikke helt ved hvor meget adgang der bliver til foreningen i perioder. Men det kommer der mere info om. Vi lavede et nyt system med en nøgleboks og det ser ud til at virke meget godt. Aflevering og rengøring har haltet lidt, og vi er ved at kigge på en ny process omkring dette. 

Køkkenet er også en af de områder vi gerne i den nye sæson vil lave nogle opgraderinger, og gøre det mere brugbart i fremtiden. Planer er der mange af og det skal selvfølgelig op til på kommende GF i 2022. Vi har dog været så heldige at falde over en auktion fra et konkursbo hvor vi har erhvervet os industriudstyr i form a ovn, køleskabe, fryser, frituremaskine, pålægsskærer, stålborde og andet udstyr til det kommende projekt. Det er også blevet til en vaskemaskine til rengøring så de kan vaske klude og andet til rengøring af vores toiletter m.m.

Udestående med foreningen er stadig en udfordring og vi kommer til hen over vinteren af gå meget mere aktiv ind i at få inddrive, afskrevet og bogført på den front. Vi har stadig rigtig meget udestående på papiret og det skal vi have en afklaring på om det er reelt skyld til foreningen eller om det er fejl bogføring. Så mange vil modtage et skriv, nogle vil blive forarget, andre vil være undrende og enkelte vil nok blive bange eller påvirket af skrivelsen. Det er ikke ment som et angreb eller en trussel, men vi har brug for jeres hjælp til at finde hoved og hale i det hele. Vores udgangspunkt er at står det som restance så er det restance indtil andet er dokumenteret med bilag, udskrifter eller andet. Det betyder ikke at det er sort og hvidt, vi behandler hver sag individuelt. Vores mål er bare at komme til bunds i de mange sager og starte på en frisk uden store tilgodehavende som år efter år bliver godskrevet foreningens egenkapital uden reelt at vide med sikkerhed om eller hvornår de kommer ind. 

Kloakering og vandledning er noget som kommer til at fylde meget i den kommende sæson og sæsoner. Vi afventer pt snart på udbud og hvem der skal stå for projektet, vi skal have koordineret et info møde med rådgiverne m.m. og vi skal have afholdt et XGF omkring vandlednings projektet når vi har nogle mere detaljerede informationer på det område. Thor, og undertegnede har meget godt styr på hele processen og er løbende i dialog med rådgiverne, de 2 andre afdelinger, naturstyrelsen og hvem der ellers er involveret i projektet. Så snart vi får nyt info til uddeling fra naturstyrelsen, så bliver i informeret. 

Klager, tvister og ulovligheder har vi Tina, Cathrine, Mia som vores ansvarlige, det vil sige at det er dem der holder styr på de sager der er, dialogen der skal tages og ligeledes beslutninger og løsninger. De har alle andre fra bestyrelsen som de kan trække på når det involverer de ansvarsområder man har. Thor og Jimmie byggeri, regler og alt omkring dette, Grethe regnskab, udeståender, haveleje, bod og andet, og Henning, vand, nøgler, ordensregler og deklaration m.m. Vi kommer også her til at være en del mer aktivt og det vil have følger og konsekvenser for nogen, da der er sidste ende er regler vi alle skal overholde og gør vi ikke det, så må vi rette ind. Vi har inddelt det i kategorier og givet dem en form for rangordning, det betyder at f.eks. ting der strider mod vores ordensregler og deklaration, såsom byggeri, havens tilstand, skelafstand og beplantninger m.m. ligger højt, hvorimod en hund der gør lidt meget i perioder eller en højttaler der lige spillede lidt for højt til en fest ligger lavere rangeret. 

Nøgler, låger, porte og hegn, er som udgangspunkt Hennings område og der har været lidt forvirring og manglede information omkring de nye låse og hvordan man få en nøgle m.m., det beklager vi, troede der var styr på den del. Der vil komme et særskilt nyhedsbrev omkring dette som Henning har lavet, og her vil der være informationer og kontaktinfo m.m. 

hegnet ved ringvejen er stadig en udfordring, vi har nu fået godkendelsen på plads med Rødovre kommune om at vi må sætte et permanent trådhegn op. Vi er stadig i dialog med letbanen om hvem de skal betale for hvad da dette ikke er blevet forhandlet af tidligere bestyrelsesmedlemmer, samt at vi stadig intet har hørt tilbage fra CG Jensen om levering af hegnet, trods flere rykkere på vores forespørgsel. Så intet nyt her, men vi arbejder stadig på en løsning. 

Fællesarbejde og dem der står for det vil vi gerne sige tak for indsatsen. Vi ser desværre stadig alt for mange som ikke dukker op og det vil vi gerne endnu engang opfordre folk til at gøre, da det er en god måde at mødes med nye folk fra andre stier i foreningen. Derudover så er det samt op fra 500 til 1.000 kr. pr gang du ikke møder op. Dette fremgår i referat af XGF hvor det blev vedtaget. 

Hvert i foreningen, husk at tilmelde jer som kandidater til vores hverv i foreningen for 2022. I kan finde info m.m. på vores hjemmeside under HVERV, der skal findes 1 helst 2 til rengøring af toiletter, samt er der også 1200 skattefrie kr. at hente på en start rengøring af fælleshuset, samt at vi har en del køkkeninvetar som skal vaskes ned dette kunne måske fritage en fra fællesarbejde med at tage den ophave. Affaldspladsen mangler vi også 1 gerne 2 perosner til samt 1 til flaghejsning. Vejlaug i det nye sæson bliver nok ikke aktuelt grundet kloakering. Så kontkat bestyrslen hvis du er interesseret i en af opgaverne. hvervet an også deles i 2 så en tager første del af sæson og en sidste del. 

Til sidst vil jeg bare lige huske folk på, at det er jeres ansvar at kende reglerne i vores forening, der er i forbindelse med GF og XGF blevet lavet nogle ændringer i vores ordensregler som folk skal kende.. Disse findes under Dokumenter, og de nyeste vil i løbet af vinteren blive opdateret, så de nyeste ligger tilgængeligt til alle. Vi ønsker ikke at være politifolk der skal være efter folk med småting, men vi oplever desværre også at flere ikke rigtig tager højde for at de regler vi har skal overholdes, og hvis ikke det skal være sådan så må vi ændre de regler.. men så længe det er det der er vedtaget, så skal de overholdes. 

Det her bliver så det sidste.. Vi fra bestyrelsen ønsker jer alle en fantastisk jul og et rigtig godt nytår, og vi glæder os alle til en ny sæson med hygge, fester, samvær og alt det der hører til, måske på lidt afstand, det må tiden vise når vi kommer så langt.

Venlig hilsen 

På vegne af hele bestyrelsen i Afdeling A. 

Jimmie Steinbeck – Formand