Se eller gense alle de udsendte nyhedsbreve her.
Siden skal lige hente den alle sammen, så giv den lige tid til dette, da der er mange sider som skal indlæses.

Så er den desværre gal igen.

Afhentning af vores affald er dags dato blevet indstillet fra Rødovre kommune.

Som i kan læse i vedhæftet dokument, så er den gal med træer der går ud over jeres have samt hække som skal klippes helt ind.

Reglerne er som følgende.

Træ Grene må ikke hænge ud over vejen og skal klippes ind så de flugter hækken, medmindre de er højere end 4 meter.

Din hæk skal klippes til så den overholder foreningens regler samt ikke er til gene for andre.

Hæk omkring de enkelte havelodder samt i skel mod nabomatrikler (parcelhusområderne) og de offentlige veje etableres som levende hegn, der i lod skel ikke må overstige 1,80 m. i lod skel mod stier/veje i foreningen dog ikke over 1,50 meter.

Din hæk skal flugte lygtepælene på lige husnumre

Hækken må ikke være bredere end at vejen fra lygtepæl til hæk på modsatte side er mindre end 3,50 meter.


Det vil sige at i nu har 1 uge til at få bragt dette i orden, og derefter bliver der sat gartnere på på jeres regning. Huller i vejen skal også laves, der er grus på pladsen samt masser af materiale i kan rive ud i hullerne. Vi gjort det for jer sidste gang, det er hårdt, det er kedeligt, men det skal gøres.

Der kommer ikke afhentning får vejen er godkendt fra Rødovre kommune.

Unavngivet dokument-14

Så er der langt om længe kommet nyt fra Naturstyrelsen.
Vi vil kort lige tage det op på GF i morgen.

Nyhedsbrev nr. 5 - kloakering Rødovre vF

Tillæg:

Ift. vejmøder og tidsplan er hensigten helt klart, at der afholdes vejmøder inden der laves noget/graves på de enkelte veje, så beboerne kan få afklaret evt. spørgsmål irt. ændringer i ”hverdagsadfærd” inden arbejdet går i gang.

Den gravning der kommer til at foregå i starten af næste uge, indbefatter kun gravning af nogle huller til lokalisering af eksisterende ledninger. Hullerne dækkes til igen. Det forventes ikke, at påvirke beboerne i væsentlig grad – i hvert fald ikke før efter vejmødet.

Mht. timing af vejmøder og markering af skelbrønde bemærkes, at vejmøderne er tiltænkt generel information for den enkelte vej og ikke konkrete forhold omkring enkelte lodder.. Desuden kan entreprenøren ikke nå at afsætte placering til de første vejmøder i næste uge… Beboere som måtte have ønsker til ændret placering opfordres til at kontakte entreprenøren på dennes kontor, fremfor at bringe emnet op under vejmøderne.

Mht. navn og nummer på entreprenøren, så blev det så vidt jeg forstår aftalt på opstartsmødet med entreprenøren, at det ikke ville blive oplyst generelt/i nyhedsbrevet. Beboere er velkomne til at kontakte entreprenøren på kontoret.

Med venlig hilsen
Birgitte Lønne Bloch
Teamleder | Chefkonsulent | Jura – Naturstyrelsen.

Kære medlem,.

Lige nogle hurtige informationer.

Vi havde møde med Rødovre kommune, og de bad os om at informere jer om at i skal klippe jeres hække og træer ud til stierne, da de ellers ikke kommer at hente affald. Det er et tilbagevendende problem, og vi kunne godt tænke os at folk tog det mere seriøst. mange gør det, men det er stadig nogen der ikke mener det er vigtigt.

Vi har også aftalt med dem at de kører ind og ud på Højdestien, da den vej blev lavet i weekenden af frivillige fra og uden for bestyrelsen. Det betyder også at der vil blive afspærret et område på fællespladsen hvor de kan vende og hvor der forbudt at parkere.

Vi har også haft møde omkring kloakering og gennemgang af projektet og forventer snarest at kunne komme med yderligere oplysninger hertil.

Nye ordensregler. Vi vil gerne opfordre alle om at læse de opdaterede ordensregler som i finder inde på hjemmesiden under dokumenter, bl.a er der ikke tilladt at have campingvogn stående i haven m.m.

Fedtboden åbner på lørdag kl. 10:00  med en masse dejlige præmier, tag og kig forbi til en øl eller vand og prøv lykken i årets tombola.

Det var det, rigtig god dag og kommende weekend og nyd vejret.

Kære Sommerhuskolonien afd. A

Efter påske bliver den sydlige hank mellem Slotsherrensvej og Nordre Ringvej lukket permanent for biltrafik. Vi omdeler i dag et brev til de nærmeste naboer, men vi tænker, at trafikændringen muligvis også kan påvirke en del af jeres haveejeres normale rute, når de kører til og fra området. I er derfor meget velkomne til at dele det vedhæftede varslingsbrev via jeres interne kanaler.

Derudover kan jeg oplyse, at Veststien er blevet spærret for trafik, hvilket ikke er blevet varslet. Det beklager vi mange gange og det er noget, som vi følger op på internt.

Da vi skal have placeret en skurvogns park i forbindelse med kloakering samt anvende pladsen på veststien til andre ting har vi bedt om at få en dato for hvornår der igen er åben. Vi kan konstatere at man har valgt at åbne op over broen, så indtil videre så er det indkørsel mulighed fra den side.

Vi lukker hanken til Slotsherrensvej og udfører anlægsarbejde april 2022

Lige en lille opdatering i vores nyhedsbrev april 2022.

Vi fik åbnet for vandet, og så kom frosten 🙁
Det skabte en del udfordringer med frostsprængninger i foreningen. Igen i år var der rigtig mange haver hvor medlemmerne ikke var til stede under åbningen af vandet. Det er simpelthen ikke i orden. Det koster foreningen mange penge hvert år på vandspild og skader, samt at bestyrelsen altså ikke syntes det er specielt fedt at bruge flere dage på at rekvirere VVS, ringen rundt til medlemmer og stå til knæ i vand i fritiden. Så husk nu at møde op.

Affaldsordningen kommer ikke mere og henter affald, så længe at vores veje ikke er farbare. Vi har jo ventet lidt med at lave den helt store reparationer fordi vi skulle i gang med at grave det hele op. Jan kører en runde med traktoren her i de kommende dage, så i må meget gerne alle komme ud i haven og rive grus med i huller uden fra siden. Er man en god nabo så gør man det lige hvis man kan se der ikke er nogen der. Så må der være en kold ØL eller sodavand i banken. Det ville også være god stil at man lige tog sin rive med ned på Højde og bakkestien, da det er der de skal kunne køre. bestyrelsen skal nok sælge for lidt grus til at fylde på der hvor der mangler.

Husk Generalforsamling d. 30 april kl. 10, samt at indsende forslag til bestyrslen inden deadlinen. Der er stadig nogle der ikke har åbnet deres mail trods gensending til mere end ⅕ del af medlemmerne der ikke havde åbent første gang. Så husk lige at tjekke mails, eventuelt i spam eller andet, det er vigtig info der sendes ud.

Kloakering, Det sker, om lidt, det bliver helt vildt, og spændende.

Vandledning er sendt i udbud og så snart vi har nogle priser m.m indkalder vi til en XGF, hvor vi vil præsentere budget, finansiering, planen m.m.

Vi har fået lidt henvendelser omkring vores forslag til den kollektive forsikring, og vi har deror løbende opdateret infosiden inden på hjemmesiden. Vi venter lige på at få den helt sidste opdaterede police, hvor det er de rigtige havenumre der er på. Det er stort set det der skal ændres, vilkår og andet er det samme. Se mere her https://afdelinga.dk/kollektiv-forsikring-i-foreningen/

Fedtboden bliver lidt anderledes i år end det har været det andre år. Dels i håb om at flere vil tage en lørdag i boden, dels for at gøre tingene nemmere og mere “overskueligt”
Så bestyrelsen har via diverse auktioner købe præmier og vil supplere dem med ØL, vin, Spiritus og chokolade, så man ikke skal tænke på at bruge dage på at handle ind til tombolaen. Ligeledes vil bestyrelsen sørge for at der er drikkevarer til salg, ØL, vin, vand, spiritus m.m. Vi snakkede også om man skulle købe ind til en irish-kaffe, men det må vi se om giver mening og er stemning for 🙂

MobilePay i foreningen. Fra i år kan man betale med MobilePay i Fedtboden, i foreningshuset, leje af huset, venteliste m.m. Der vil blive sat skilte med info op.

Hjemmesiden er opdateret til den nye sæson, ser man noget de rmangler ikke er rettet, så giv os endelig besked. Vi kan jo overse noget 🙂

HUSK: Søndag D. 10. 4 i Afdeling C tager vi grillen ud og griller frankfurter og medister og store røde knækker eller kogte pris 25 kr. M / brød vi spiser kl. ca 12 god dag

Det var det, vi ses i haven og ellers senest til GF 2022, d. 30 april kl. 10:00 på Islev Skole.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Sæsonen starter nu!

Kære Have Medlemmer, så sker det vi alle har ventet på hele vinteren. Sæson 2022 starter den lørdag d. 26 marts 2022 kl. 10:00 hvor vi åbner for vandet som vi altid gør som det første.

Vi vil derfor bede jer alle om at være til stede ude i jeres haver og tjekke stophaner, hovedledningen ved jeres havelod m.m om der skulle være brud eller andre udfordringer.

Inde på vores hjemmeside, har Næstformand Henning, lavet en udførlig guide til hvordan man åbner for vand og hvad man skal være OBS på i den forbindelse.

VAND I AFDELING A

Skulle man være så uheldig at have et brud grundet frost eller anden, så skal i

Kontakte bestyrelsen på telefon

Næstformand Henning: 40 16 66 90

Formand Jimmie: 20 650 950

Vi vil så komme ned og besigtige, samt vurdere om det er en omkostning man selv skal dække eller om det er foreningens ansvar. ( som udgangspunkt er hovedledning foreningens ansvar indtil stophanen, og fra stophanen ind til huset er det have lejers ansvar.

Vi tager billeder og kontakter en VVS mand, som kan komme og udbedre skaden og alt efter hvilken part der skal bekoste reparationen, så fremsender vi en faktura.

Er stophanen ikke direkte tilgængeligt, er det have lejers ansvar at grave den frem, og ellers vil dette ske fra VVS firma på have lejers regning.

Hvis man ikke har mulighed for at være til stede, så SKAL man sende en stedfortræder i stedet. Finder vi ud af at der er et brud og det ikke bliver rapporteret, eller at stophanen ikke har været lukket, vil der blive opkrævet 500 kr. for vandspild.

Alt dette fremgår også på informationssiden inden på vores hjemmesiden. VAND I AFDELING A

Når i er ude i haven når vi åbner for vand, må i meget gerne bruge 10-15 min lige at rive grus ude fra kanten og ind på vejen foran jeres lavelod. Jan har været rundt med traktoren og rive lidt.

I år er der igen folk der har meldt sig til Hverv i foreningen og de vil blive kontaktet at Henning om at komme på kontoret og skrive under på kontrakt og eventuelt få udleveret nøgler m.m, og kan starte deres hverv fra Lørdag d. 26 marts 2022. hvor vi også åbner skraldepladsen m.m. Læs reglerne herom her!

Vi glæder os til at se jer alle sammen, og i er naturligvis velkommen til at tage fat i bestyrelsens medlemmer hvis der skulle være nogle spørgsmål, bare ikke omkring kloakering, dette kommer vi til 🙂

Bedste hilsner
Bestyrelsen i Sommerhuskolonien Afdeling A.

Kære alle medkolonister

Vi er i en situation, hvor vi allerhelst ville kunne give jer en eksakt viden om økonomi/tidsplan mv. Det har vi desværre ikke mulighed for, da den entreprenør der var valgt af Naturstyrelsen til opgaven, ikke har kunne opfylde sine forpligtigelser overfor Naturstyrelsen. Så inden samarbejdet for alvor kunne gå i gang, nåede det altså at ophøre.

Det er sådan, at der nu skal udarbejdes et opdateret udbudsmateriale, der herefter skal sendes i udbud, så entreprenørerne kan afgive deres tilbud.
Først når tilbud foreligger, og Naturstyrelsen eventuelt har godkendt dette, kan vi oplyse noget mere omkring økonomi og tidsplan.

Naturstyrelsen arbejder på en fristforlængelse af påbuddet fra Rødovre Kommunen. Vi er for nuværende ikke bekendt med, hvor lang frist Naturstyrelsen har forespurgt Rødovre Kommune om. Vi håber meget Rødovre Kommune vil se velvilligt på en fristforlængelse, så vi får de bedste forudsætninger for en god løsning

Vi spilder naturligvis ikke tiden, og vi bruger tiden på at indhente tilbud på vandprojektet og finansieringsforslag fra banker til de omkostninger vi selv skal afholde.
Men hvilke muligheder der er, og hvor meget man som lejer selv skal finansiere, kan vi desværre ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Ovenstående gør også, at vi desværre ikke kan foretage afstemning på ordinær generalforsamling om de ting vi selv skal står for og finansiere mv. Der vil derfor blive afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor vi skal tage stilling til den del. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling vil således ikke indeholde et særligt punkt om de ting vi selv skal stå for, da vi simpelthen har for lidt konkret information til andet end gisninger.

Når vi kender alle præmisserne, vil vi straks vende retur med noget konkret som I kan forholde jer til, herunder indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Vi arbejder på, at Naturstyrelsen sender et nyhedsbrev ud, forventeligt, indenfor de næste 2 uger.

Med venlig hilsen
Sommerhuskolonien, Afd. A, B & C.