Se eller gense alle de udsendte nyhedsbreve her.
Siden skal lige hente den alle sammen, så giv den lige tid til dette, da der er mange sider som skal indlæses.

Category: NyhedsbrevDet er ved at være lidt tid siden, at I har hørt fra jeres formand i et nyhedsbrev.

Lad os starte hårdt ud. Fester, dem har vi generelt alt for lidt ude i foreningen……. Nej det må vi lige komme tilbage til da dette her er sket.

Forbundet og foreningsservice økonomi.
Vi har modtaget en skrivelse fra forbundets Sekretariatschef, Dan Frimark som skriver følgende

“Kære foreninger og kredse der benytter sig af foreningsservice økonomi

Til jeres orientering har hovedbestyrelsen tidligere i år truffet beslutning om at foreningsservice økonomi skal lukkes ned ved årets udgang pr. 31. december 2024. Forretningsudvalget har senere truffet beslutningen om, hvordan processen for afviklingen skal foregå. Dette betyder at Kolonihaveforbundet ikke længere vil kunne tilbyde denne service fra d. 1. januar 2025. Vi vælger at skrive ud til jer nu vedrørende dette, så I forhåbentlig har mulighed for at finde en løsning fremadrettet.

Vi ved at mange foreninger har været rigtig glade for denne service, og derfor er vi selvfølgelig også kede af fremadrettet ikke at kunne tilbyde dette til jer. Ydermere kan vi orientere om, at de pågældende medarbejdere i foreningsservice økonomi er blevet orienteret om ovenstående beslutning.”

Bestyrelsen har endnu ikke haft lejlighed til at drøfte dette internt endnu, men som formand er jeg ganske rystet over den udmelding og den beslutning hovedbestyrelsen har truffet. især uden at fortælle hvad deres bevæggrund var, dette måtte vi selv prøve at finde ud af, og Dan har svaret følgende efter at også Formanden i afdeling C har reageret på denne skrivelse. 

“Hovedbestyrelsens beslutning om afvikling af FSØ er begrundet i det underskud som FSØ har genereret gennem flere år. Hovedbestyrelsen har ikke fundet det rimeligt, at øvrige foreninger via deres kontingent skal betale for denne service, som godt 7,5 % af foreningerne benytter sig af via særskilt betaling. “Det har igennem en længere periode været diskuteret på hovedbestyrelsesmøderne, og ved seneste møde besluttede hovedbestyrelsen, at det ikke længere var acceptabelt med dette underskud.”

Hvad så nu? godt spørgsmål. Vi synes situationen er yderst kritisabelt og det vil medføre enormt stort administrativt arbejde at flytte alle de aftaler vi langt om længe havde fået styr på skulle sendes til og betales af forbundet. Men hvad værre er at services ophører d. 31 december i år, og vores regnskab er tvivlsomt klar d. 01 januar 2025. Så det kræver nok at vi finder en anden løsning og da det er en omkostning som overstiger bestyrelsens rådighedsbeløb samt at det er en økonomisk beslutning der påvirker alle medlemmer, så kræver det at det bliver godkendt på generalforsamlingen. Så vi kommer nok ikke udenom en XGF i 2024 eller starten af 2025 inden vores planlagte GF i marts 2025. 

Det er efterhånden svært at få øje på hvilke fordele det egentlig har at være en del af kolonihaveforbundet kredsen og restsen af gøjleriet. De kan ikke rigtig hjælpe med noget som helst relevant som kloakeringsprojektet, letbanen, lejeaftalen, eller juridiske tvister og alt hvad de er involveret i sejler og gør tingene 10 x mere besværligt. Personligt er jeg ikke bare skuffet, men direkte bekymret for hvad der bliver besluttet på vores vegne samt de begrænsninger vi ligger under fordi vi er en del af organisationen.

Lad os komme tilbage med det med festerne 🙂
Jeg kan huske da jeg blev medlem herude, var der vejfester, sommerfester, fisketure, cykelture, loppemarked liv og glade dage i fedtboden, i palmehaven og generelt meget mere liv i foreningen. Det skal vi have gang i igen, så her er lige et par datoer som man kan notere i kalenderen.


Fedtboden hver anden lørdag 11:00 – 16:00
Mad i lige uger og ellers efter behov uden mad. Har hørt at der næste gang vil blive lavet sandwiches med roastbeef og hele pivtøjet. (Se opslag på opslagstavlen og på facebook)
Datoerne er: 06/07, 27/07, 10/08, 24/08, 07/09 og 21/09
Husk der er altid gratis is til ungerne, så tag jeres forældre med op, så de kan få lidt godt til halsen.

Palmehaven om torsdagen kl 16:00 til slut.
Et par frivillige disker op med lidt hygge om torsdagen i palmehaven, hvor man kan nyde medbragte drikkevarer. Det plejer at møde en god håndfuld og hygge sammen nogle timer. Prøv det, de bider ikke.

Sommerfest lørdag d.10. August på fællespladsen og fælleshuset
(Der kommer mere information ud senere)
Men hvis der er nogle der vil give bestyrelsen en hånd med, så må i gerne allerede nu kontakte bestyrelsen herom.

Loppemarked lørdag d. 31
. August på fællespladsen
(Der kommer mere information ud senere)
Men hvis der er nogle der vil give bestyrelsen en hånd med, så må i gerne allerede nu kontakte bestyrelsen herom.

Fodbold med TV-klubben i fælleshuset
(Se opslag på opslagstavlen og på facebook)
– næste runde bliver d. 25. juni kl. 19:00, Øl, vand, vin og irish coffee sælges til sædvanlige priser.

Sæsonafslutning fra TV-klubben
Her vil der blive serveret oksehaler på den gammeldags måde.
17-20 oktober (endelig dato senere)
(Se opslag på opslagstavlen og på facebook)

Hjertestarteren er endelig kommet og blevet sat op ved forsamlingshuset. Ja, så har vi også fået en. Vi håber ikke at der bliver brug for den, men det er altid rart at være på forkant med tingene.

Præmie: Haverne er aflyst igen i år.

Affaldspladsen
Vi opfordrer endnu engang at alle sætte sig ind i hvad der smides ud på affaldspladsen, det spiller ikke helt som vi gerne kunne ønske os, og vi kan se at det er ren og skær dovenskab og ligegyldighed der skyldes at vi fortsat ser ting placeres forkert eller ting som vi ikke kan tage imod. Så se og få læst reglerne igen igen.

Havevandring
Det er igen ved at være den tid på året, hvor bestyrelsen tager rundt på stierne og ser hvordan det står til.  Husk at få klippet hæk, træer og andet ind, samt ordne sin have. Vi kan se at man er godt i gang rundt om i foreningen.

Ekstra opkrævninger
Flere medlemmer har modtaget ekstra opkrævninger her i den seneste tid. Dette skyldes enten VVS regninger efter åbning af vand, eller sidste års havevandring der har medført at der er kommet ekstern gartner på. Det er en pengepligtig ydelse og betales den ikke rettidigt så vil man modtage et påbud der i værste fald kan medføre opsigelse og eksplusion. Det er noget vi tager meget alvorligt i bestyrelsen. Vi kan fortælle at en gartner hurtigt kan løbe op i både 3,000-5.000-10.000 og 15.000 kr. så sørg for at holde jeres haver.

Katte Projektet er stadigvæk ved at blive udarbejdet og der mangler stadig lige et par småting omkring processer mm. 

Hussalg er godt igang og vi får løbende sendt huse ud. Pt har vi mere end 15 huse vi ved af skal sælges, det er derfor også at det er yderst vigtigt at sætte sig ind i hvad der kræves ved et salg.
Bestyrelsen bruger ualmindeligt meget tid på at skrive frem og tilbage med manglende dokumenter, manglende klargøring m.m. Det er derfor også blevet besluttet at de ansvarlige der sidder med salget, at vi vil forhøje de administrative omkostninger ved et salg til 3.000,00 kr. Det skyldes først og fremmest, at den nuværende takst ikke svarer til de generelle stigninger, der er sket hen over årene, samt at der er kommet en del mere arbejde generelt på det område. 

Kontortiden i år er som nævnt i beretningen blevet ændret til 1 gang månedligt, og på trods af det, har vi ikke oplevet at der er mere efterspørgsel eller behov for at mødes med bestyrelsen fysisk. Der er et opslag på døren med tider, og hvem der sidder på hvilke dage. Samt man kan finde informationer om hvem i bestyrelsen der laver hvad under kontakt os

Byggeansøgningen koster 2.000,00 kr. Det er kredsen der har besluttet det og meddelt os om dette, det vil sige at nye ansøgninger skal betale 2.000,00 kr. frem for tidligere 1.500,00 kr.


Det var ordene for denne gang, rigtig god sommer derude. 

Venlig hilsen
Formanden. Så blev det igen tid til et nyhedsbrev med lidt informationer omkring hvad der sker her ude i vores haveforeningen. Den er blevet lidt lang 🙂

Lad os starte med det alle snakker om.

Kloakering og vandledning:
Som der nok er flere der har lagt mærke til, så holder det tidsplan skema som der er hængt op ikke rigtig mere. Der har været nogle udfordringer nede i Afdeling C, som har gjort at projektet er blevet lidt forsinket indtil videre. Deadlinen for afsluttet projektet er fortsat den sammen. Der kommer en ny tidsplan op så snart denne er godkendt af alle parter. Ellers er der ikke så meget nyt, projektet skrider frem og vi har god dialog og overblik over projektet og Thor holder dem alle i kort snor og sørger for at det bliver gjort rigtig 🙂

Huller i vejene:
Vi kan stadig se at der flere steder er huller i vejene, og det er jeres ansvar at holde vejen ud mod jeres havelod. dvs at i har den ene halvdel og jeres nabo overfor har den anden. Der er købt rigeligt med grus, så det er bare om at få det hentet og lagt ud. Vi har loppemarked og fest på Lørdag oppe på pladsen, så da ville det være dejligt hvis ikke den store bunke grus blokerer for boder og andet. Hvis vi på vores næste havevanding konstatere at der ikke er vedligeholdt ud for dit område, vil der blive indsat eksternt firma til det på din regning. Så kom i gang.

Præmiehave:
Bestyrelsen har her i dag modtaget listen over de haver som har været nomineret og dem der har vundet. Vi regner med at holde et mindre reception hvor vi kan fejre de heldige vindere og overrække præmier og andet. Måske det bliver lagt sammen med vores kommende sommerfest lørdag d. 27 august, mere om dette senere. På opslagstavlen ved kontoret, kan man se listen på årets vindere, vi siger tillykke herfra.

Sommerfest:
Der er i gang med at blive arrangeret årets sommerfest med mad, drikke og live musik. Der kommer mere omkring dette når vi har alt på plads. men i kan godt sætte kryds i kalenderen til d. 27 august og finde danseskoene frem. Vi arbejder på noget mad bestående af kød, kartofler, brød og salater m.m. Der kommer et nyhedsbrev ud sant bliver der hængt sedler op i foreningerne. Vi ser også gerne folk fra B og C deltage den dag. PS: måske der også kommer en overraskelse til børn og unge, det arbejdes der på.

Palmehaven og foreningens område:
På GF i år blev der belsuttet og vedtaget at der skulle gøres noget ved vores område, og vi ville starte med Palmehaven. Det eneste der er sket indtil videre er at på bestyrelsens opfordring blev fællesudvalget bedt om at rydde og gøre klar, dette er sket for en del uger siden, men der er endnu ikke sket noget. Der blev afsat 50.000 til projektet og vi er ved at runde sidste del af årets sæson, så måske det er på tide at sætte handling bag de mange fine ord og ideer der kom op på GF.

Loppemarked:
På lørdag d. 6 august mellem 10:00 og 16:00 afholdes årets loppemarked oppe på pladsen. Der vil være en masse sjove og spændende ting at købe. drikkevarer, mad og andet lækkert kan købes i fedtboden samt den madbod medlemmerne i foreningen står for i år. Så tag jeres køre under armen og kom en hyggelig komsammen på vores fællesplads. Husk godt med penge. Foreningens fedtbod tager mobilepay og det ved jeg også mange af boderne gør. OSB: fællespladsen skal være ryddet for biler senest torsdag kl. 16:00 da der skal opsættes teste og andet på området.

Parkering på fællesområdet:
Ligesom det ikke er tilladt at parkere med båd, campingvogn, trailer, andet der kan efterspændes en bil med langs Brovej og generelt på stier og veje, så er det ligeledes ikke tilladt at henstille dette på vores fællespladsen. Parkeringen gælder alen og kun for personbiler tilhørende medlemmer eller deres bekendte og familie og det er “midlertidig” parkering og ikke permanent parkering.

Banko:
Der er som altid banko på onsdag d. 3 august oppe i fælleshuset. Det plejer at være godt besøgt fra flere foreninger i området og folk ser glade og tilfredse ud når de går hjem med mere eller mindre fyldte trillebøre. Så hvis man er en hyggelig aften med banko, så er det i morgen onsdag det sker. Der kan som altid købes drikkevarer og en sandwich eller andet lækkert til at stille sulten.

Haverne tilstand:
Bestyrelsen har flere gange været rundt og kigget på folks havelod og vi må sige at vi egentligt er ret tilfredse med størstedelen herude. Men vi har stadig nogle som efter gentagne henvendelser og “rødt kort” endnu ikke har kunne tage sig sammen og få gjort noget ved det. De behøver ikke bekymre sig mere, da vi lige har færdiggjort den første liste som vi sender en gartner forbi, selvfølgelig på deres egen regning.

Salg og overdragelse af huse:
Det gør godt med at få vurderet og solgt huse i foreningen, Vi har pr 19 huset til slag eller overdragelse, og de kommer løbende ud på ventelisten i takt med at de er klar til salg. Vi vil gerne opfordre folk der ønsker at sælge om at læse reglerne for slag inden de kontakter bestyrelsen, da vi eller spilder en masse tid på at vente på at indhente ting og dokumenter mm. Hvis ikke man har klokkeklare dispensationer der f.eks tillader bebyggelse tættere end 2,5 meter fra skel. overbebyggelse eller andet, så kan vi ikke sælge før dette er bragt i lovlig orden. vi ved godt at der tidligere er givet alverdens dispensationer, dette kan man ikke længere bare gøre og alt skal ind via Kreds og Kommune i dag. I sidste ende er det sælgers fulde ansvar at have alt i orden før der sendes en anmodning om salg eller overdragelse.

Byggeansøgninger:
Her gælder samme regler som ved salg, sørg for at have læst tingene igennem, indhente alle de dokumenter der skal bruges og ansøg først når du er helt klar. Intet byggeri må påbegyndes inden der foreligger en godkendt byggegodkendelse fra Kredsen. Bestyrelsen er også gået i gang med at bede folk der åbenlyst har over bebyggelser på deres grunde om at fjerne disse. og ønsker man at bygge til eller om, men ikke har en godkendt byggesag på nuværden bygninger, skal dette ske i sammen ombæring.

Restance og udestående til foreningen:

Bestyrelsen har igennem året arbejde på flere sager for at få foreningens tilgodehavende ind, dette er sket via almindelig henvendelse, men også via tvangssalg og vi har yderligere 2 der ligger klar til at håndteres. Vi har et ansvar om at foreningen får deres indestående ind, og dette arbejde har vi tænkt os at blive ved med. Det kan virke hårdt at man bliver opslag i vores forening, men der er tale om haver der ikke har betalt deres husleje i op til 6 år. Vi mener ikke at foreningens medlemmer kan være tjent med at nogle bor heruden gratis på medlemmernes regning. Indtil videre har vi fået omkring en 100.000 ind via opkrævning af gammel udestående og vi forventer at få ca det sammen ind i år.

Affaldspladsen:
Det går ikke helt godt men den plads, der bliver fortsat smidt ting ud vi ikke modtager, samt smidt ting de forkerte steder. Men det største udfordring vi oplever pt og i længere tid er at væres 3 haveaffalds containere ikke bliver fyldt op fra bunden og op. Samt at når de er fyldte, så mener folk fortsat at det er ok at smide affaldet ved indgangen og på rammerne. Det er ikke i orden og det giver os og skraldemanden enormt meget manuelt arbejde.
Så hvis vi lige kunne blive enige om at når der ikke er mere plads, så må man tage tingene med hjem igen. De bliver tømt ofte, så det går nok lige at skulle vente et par dage. Eventuelt kan man lige gå op og kigge inden.

Fisketuren og fest om aftenen:
Se Linket her: https://afdelinga.dk/fisketur-og-fest-i-faelleshuset-10-sep-2022/
Det er også slået op på Facebook gruppen samt hængt sedler op i de 3 afdelinger.

Fedtboden:
Det er altid mulighed for at tage den en lørdag, bestyrelsen sørger for at der er fyldt op med drikkevarer og præmier. så det eneste du skal er at skrive til bestyrelsen på mail bestyrelsen@afdelinga.dk inden torsdag, så vi kan nå at bestille og så møder du op lørdag og åbner kl. 10:00.

Fodbold på Storskærm:
Søndag d. 7 august vises der fodbold på storskærm i foreningshuset. Det starter kl. 15:00. 

Ris og Ros:
Vi kan kun gøre vores bedste, og vi er altid frisk på positiv kritik og en god dialog omkring hvordan vi alle kan gøre det endnu bedre. Bestyrelsen er godt tilfreds med stemningen i foreningen og de tiltag der tages af forskellige medlemmer omkring sociale events, så bliv endelig ved med dette. Det ser også ud til at vi har en del i kalenderen den kommende tid og vi glæder os til at se jer alle og nyde vores foreninger.


Bedste hilsner
Bestyrelsen i Afdeling A.

Kære alle medkolonister

Vi er i en situation, hvor vi allerhelst ville kunne give jer en eksakt viden om økonomi/tidsplan mv. Det har vi desværre ikke mulighed for, da den entreprenør der var valgt af Naturstyrelsen til opgaven, ikke har kunne opfylde sine forpligtigelser overfor Naturstyrelsen. Så inden samarbejdet for alvor kunne gå i gang, nåede det altså at ophøre.

Det er sådan, at der nu skal udarbejdes et opdateret udbudsmateriale, der herefter skal sendes i udbud, så entreprenørerne kan afgive deres tilbud.
Først når tilbud foreligger, og Naturstyrelsen eventuelt har godkendt dette, kan vi oplyse noget mere omkring økonomi og tidsplan.

Naturstyrelsen arbejder på en fristforlængelse af påbuddet fra Rødovre Kommunen. Vi er for nuværende ikke bekendt med, hvor lang frist Naturstyrelsen har forespurgt Rødovre Kommune om. Vi håber meget Rødovre Kommune vil se velvilligt på en fristforlængelse, så vi får de bedste forudsætninger for en god løsning

Vi spilder naturligvis ikke tiden, og vi bruger tiden på at indhente tilbud på vandprojektet og finansieringsforslag fra banker til de omkostninger vi selv skal afholde.
Men hvilke muligheder der er, og hvor meget man som lejer selv skal finansiere, kan vi desværre ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Ovenstående gør også, at vi desværre ikke kan foretage afstemning på ordinær generalforsamling om de ting vi selv skal står for og finansiere mv. Der vil derfor blive afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor vi skal tage stilling til den del. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling vil således ikke indeholde et særligt punkt om de ting vi selv skal stå for, da vi simpelthen har for lidt konkret information til andet end gisninger.

Når vi kender alle præmisserne, vil vi straks vende retur med noget konkret som I kan forholde jer til, herunder indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Vi arbejder på, at Naturstyrelsen sender et nyhedsbrev ud, forventeligt, indenfor de næste 2 uger.

Med venlig hilsen
Sommerhuskolonien, Afd. A, B & C.

Så er vi ved at gøre klar til den nye sæson og der vil i den forbindelse være nogle ting som du skal have styr på.
Da vi ikke pt. kan afholde GF, bliver dette brev noget længere og mere detaljeret end ellers. Dette brev er også tænkt som en hvor finder jeg i fremtiden informationer og andet, samt hvad har bestyresle og forbundet brugt 2020 samt vinteren på.

Så på med læsebrillerne og sæt dig til rette med en kop kaffe eller te,

Bestyrelsen, Forbundet og Kredsen
Det er længe siden vi har kunne stemme om noget og tage de besutninger der skal til for at holde vores forening i topform. Bestyreslsen har brugt de sidste 1 1/2 – 2 år på at optimere processer i foreningen indenfor, venteliste, byggeansøgning, salg af huse, men også den daglige gang i bestyrelsen er der bruge tid på at sætte de enklete arbejdesonråder, opgaver i system og lavet effektive processer,  så det i fremtiden gerne skulle ende ud med mere tid til de lidt sjovere opgaver. Samspillet mellem forbundet og foreningens bestyrelse kører som smurt og vi har sammen med dem fået optimeret en masse ting så der ikke er noget der kan falde mellem 2 stole og som gør af nye bestyrelsesmedlemmer ikke skal bruge lang tid på at komme ind i en rutine samt at der hele tiden er flere øjne på sagerne. Vi har også brugt tiden på at gå alle vores bygninger og område igennem og se hvor der skal ligges en indsats de kommende år, både omking vedligeholdes, men også for sammenhold og kolonihavelivet ånd i sin helhed, og har i den forbindelse også lagt en større vedligeholdelse og udbygningnsplan til forbedringer af området.

Generalforsamling 2021 / 2020
Vi har stadig ikke nogen løsning på dette, og noget tyder på at det godt kan gå lidt tid inden vi kommer til at afholde det. Vi håber at det senst bliver muligt i august 2021, så vi må alle væbne os med tålmodighed og se hvordan situationen med COVOD-19 udvikler sig. Vi er et lidt nedslidt med god sammentømret bestyrelsen på 4 personer, hvoraf Henning, allerede skulle være gået af sidste år, men har holdt stand indtil nye friske kræfter kan tage over. Så vi ser meget gerne nye eller gamle melde sig til den kommende GF, så vi igen kan stille med et fuld bestyrelsen på op til 7 personer. Der er meget at tage fat i stadig, og det bliver sjovt at være en del af bestyrelsen i fremtiden det lover vi. Vi håber dette bliver snart, da der er rigtig mange ting vi gerne vil fortælle jer om og som vi skal have stemt om så vi i fremtiden kan køre en så effektiv forening som muligt, så der er tid til hygge, fællesskab og foreningsliv.

Nyhedsbrev
Vi har fået nogle henvendelser om vi ikke kunne ligge nyhedsbreve m.m. ind på vores hjemmeside, så man i fremtiden kan finde dem frem hurtigt og læse dem derinde også. Dette har vi også selv drøftet i bestyrelsen samt prøvet sidste år, og vi har derfor oprette en nyhedsbrevs oversigt inde på hjemmesiden hovedmenu. Det betyder at du i fremtiden bare modtager et nyhedsbrev med et link til det online nyhedsbrev der er sendt ud. Du kan læse nyhedsbreve under Nyhedsbrev

Åbning af vand
Lørdag d. 27. marts 2021 klokken 10:00
Du finder mere info i kalenderen når denne er opdateret Kalender 2021
Du kan også læse om det under “FIND SVAR” og sektionen om åbning og lukning af vand.
Har du husket at lukke for stophanen

FIND SVAR
Dettet finder du oppe i menuen på siden og her kan du finde svar og genveje til svar på alt du skal bruge for at være havelejere i vores forening. vi opdaterer en løbende og håber at du kan finde svar på det meste der er relevant for dig som havelejer i foreningen.  – se mere under FIND SVAR

Kontortid
Desværre har der været nogle enkelte smuttere fra bestyrelsens side i 2020, hvor folk har måtte stå forgæves og vente oppe ved kontoret, dette beklager vi meget og vi vil gøre vores yderste for at dette ikke sker i 2021. Du kan se alle datoer inden under kontortid. Du er altid velkommen til at komme forbi hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp. Men vi opfordrer dig til at se om du kan finde svar på vores hjemmesiden eller skrive til bestyrelsen på bestyrelsen@afdelinga.dk

Fællesarbejde 

Du kan finde opdateret skema med datoer her, Vi vil gerne opfordre at man i 2021 gør en ekstra indsats for at deltage i de 2 gange man er forpligtet til at møde op. VI har desværre stadig en hel del som aldrig deltager i Fællesarbejde 

Det er faktisk lidt trist, da der også er meget socialt i at mødes og hygge et par timer med lidt fælles arbejde. Derudover får man også et bedre indblik i hvad der sker i foreningen, samt man møder folk fra de andre stier eller en nabo som man ellers måske ikke lige ville rende ind i, og så er der kolde sodavand eller øl med i fornøjelserne, på foreningens regning ovenikøbet 🙂

Hussalg
Vi havde i 2020, rigtig mange salg af huse og vi forventer at i 2021 at der kommer endnu flere. Dette skyldes bl.a. at vi har gjort en ekstra indsats for at komme i kontakt med spøgelses-haver og generelt været ude og kontakte folk hvor vi har måtte konstatere at haver og huse ser lidt trætte ud. Ønsker man at sælge, overdrage eller andet, kan man kontakte bestyrelsen i den nye sæson (01. April 2021). Du kan følge med i hvilke huse der er til salg under Hussalg

Vi er også ved at lave en ny process onking hussalg som igen gerne skulle ende ud med en bedre oplevelse og hurtigere behandlingstid. udover dette er der også kommet nogle nye regler fra forbundets jura afdeling som der skal tages højde for i forbindelse med salg.

Veje og stier
Alle bedes rive grus som er blevet kørt op i siderne med vores plov, så der ikke samler sig vand, samt at overskydende materiale bliver brugt til at fylde eventuelte huller, eller bliver fordelt i kørebanen.

Fælleshus booking 
Vi introducerede i sidste sæson et nyt booking system der skulle gøre det nemmere og mere overskueligt at booke vores fælleshus. Vi havde lidt start problemer, men alt i alt er vi godt tilfredse med systemet og har ud fra feedback lavede nogle små ændringer som skulle gøre det nemmere for jer i den nye sæson at booke. Blandt andet har vi fjernet depositum og man skal kun overføre lejen af huset, samt at man straks får betalingsinfo så man kan indbetale beløbet. Vi arbejder også på at få Mobilepay betaling så det bliver endnu nemmere i fremtiden. Du booker her fælleshuset og koden for 2021 er Fælleshus2021

Affaldspladen / Storskrald
Vi har desværre oplevet en del udfordringer med at folk ikke kan finde ud af hvad der må, og hvad ikke der må afleveres oppe på pladsen, og vi vil bestræbe os på sammen med Rødovre Kommune at få korrekt, synlig skiltning op på pladsen så der ikke er noget at være i tvivl om.

Regel nr. 1 er ER DU I TVIVL SÅ SPØRG BESTYRELSEN ELLER PLADSMANDEN. ER DER INGEN TIL STEDE, SÅ VENT MED AT SMIDE DET UD.

Regel nr. 2 ALT HÅRD PLASTIK ER IKKE VELKOMMEN. ALT DER INDEHOLDER PVC.

I år udvides plads med hele 130 m2, hvilket vil sige godt 50% større end tidligere. Dette skyldes flere ting, først og fremmest mener vi det er fjollet ikke at bruge hele pladen nu vi har den og i stedet stable alle containere op i et lille område, og for det andet ønskede vi mere åbent område så vi undgår folk gemmer ting og smider tinge vi ikke modtager, samt får vi flere muligheder deroppe til grus og muld og det bliver nemmere af finde rundt og med COVID-19 problematikken er det også rat at der er mere luft at færdes på, og sidst så træder der nye regler i kraft fra sommer 2021 om at vi skal sortere i 9-10 ekstra containere, Der kommer mere om dette når det bliver meldt endeligt ud fra kommunen, de er endnu ikke på plads med de nye krav.

Alle regler finder du inde på vores hjemmeside under AFFALD det er din pligt at kende reglerne. Vi har i år lavet en NEJ TAK LISTE derinde, så du er helt sikker på hvilke ting vi IKKE tager imod.

Vi håber at pladsen er klar til brug på lørdag når vi åbner for vand, men ellers vil der være åben på pladsen efter d. 01. april 2021

Vedligeholdelses og udbygningsplan.
Bestyrelsen har gennem de sidset 6-8 måneder arbjdet på en større vedligeholdelses og udbygningsplan i forbindelse med renovering af bygninger, nye projekter og generel vedligeholdes for at få en overblik over hvad er skal bruges penge på nu og senere, samt hvad der er budget til her og nu og på sigt. Dette kunne f.eks. være vores affaldsplads-projekt som er en kombination af egen ønske, samt krav fra kommunen. Det kunne også være nye krav love, regler og generelt vedligeholdelse eller fornyelser.

På den måde vil vi nu og i fremtiden sikre at der er en plan for vedligeholdes og kommende projekter. Vi har desværre en del bygninger som der ikke er brugt penge på at vedligeholde i årevis, og dette skal der gøre noget ved nu. Derudover har vi store planer med fællespladsen, den gamle købmand, fælleshuset omliggende bygninger samt toilet og affaldspladsen alt sammen for at gøre hverdagen ude i foreningen sjovere, nemmere, med mere hygge og fællesskab.

Byggeansøgning
Vi er i gang med at udvikle et online system til automatisk ansøgning af byggetilladelse til NYBYG, TILBYG og OMBYG mm, dette vil ske direkte på vores hjemmesiden. Det betyder at du kan ansøge og uploade alle de nødvendige dokumenter i et samlet ansøgning og sende det til bestyrelsen samt Kredsen til godkendelse. I 2021 må der ikke påbegyndes byggeri eller ombyg inden godkendt byggetilladelse er modtaget. 2019-2020 byggeri som er påbegyndt uden godkendt ansøgning skal ligeledes ansøges via kommende online ansøgningssystem, for at speede processen op og få godkendt de sager der allerede er påbegyndt / afsluttet.

Godkendelse af byggeri
Bestyrelsen vil sammen med kredsen og vurderingsudvalget lave en oversigt over byggeri der endnu ikke har en godkendelse og vi vil informere om processen hertil. Dette betyder også at, har du bygget et skur, en overdækning på terrassen m.m. som ikke er godkendt og ikke overholder vores deklaration og ordensbestemmelser, vil du blive bedt om at fjerne og nedtage dette øjeblikkeligt.

Dette kunne være at du allerede har bygget max 60 m2 hovedhus og opført et skur eller lavet en overdækning på din terrasse eller andet, dette er ikke lovligt og skal fjernes. Er du i tvivl om du har bygget for stort, kan du læse alle regler inden på vores side omkring byggeregler.

Eks. hovedhus 40 m2 + lukket terrasse 15 m2 + redskabsrum 5 m2 = 60 m2 max bebyggelse på havelod.
Eks. hovedhus 60 m2 + ingen bygninger, da du allerede har bygget max m2 bygninger på havelod. 

Udestående med foreningen 
Bestyrelsen har sammen med forbundet, fundet en del gammel udestående mellem havelejere som virker til at være faldet ned mellem 2 store i forbindelse med overgang fra arb. landsbank og fornundet system, og dette er vi ved at komme til bunds i, det betyder at forbundet vil sende en opkrævning ud til de der skylder foreningen penge. Det er op til den enkelte at fremsende kvitteringer hvis man er uenige, da bestyrelsen, samt forbundet ikke kan se om det er tale om en reelle gæld eller postering som ikke er bogført korrekt over i det nye system. Vi er også i dialog med foreningens bank om at få udleveret udtog m.m.
Det drejer det sig om +220.000 kr. fra 2015-2019 og i visse tilfælde er det tale om havelejere der ikke har betalt i helt op til 4-5 år, og i andre tilfælde der det tale om at en havelejebetaling er blevet sprunget over, eller et års fællesarbejde afgift ikke er betalt.

Der kan også være tale om salg af huse, hvor en eventuelt udeståenden med foreningen ikke er modregnet det endelige udbetaling. Skulle man ikke kunne dokumenterer en betaling eller ikke har mulighed for at betale, skal man kontakte bestyrelsen og se om der er mulighed for en afdragsordning. Mere om dette senere.

Haveleje
Bestyrelsen har kigget på muligheden for at ændre på vores haveleje. Vi har pt. 11 forskellige haveleje-takster og dette giver igen mening. Det er ikke beregnet ud fra m2, og generelt giver det ingen mening af nogen betaler det de gør og omvendt er der andre der betaler en del mindre end de burde hvis man kigger på grunden størrelsen. Så vi foreslår 4 takster, lille grund, mellem grund, stor grund og kæmpe grund. Det betyder at 95-98 % af havelejerne vil få en mindre haveleje og 2-5 % % vil stige en smule så det til svarer hvad andre betaler for sammen takst på haveloddet.

Vi har grunde der er fra 315 m2 op til 850 m2. og prisforskellen er 1.725 kr. halvårligt mellem mindste og største havelod. Haver der er 375 og haver der er 430 m2 betaler det sammen i dag. Så vi er ved at beregne en mere ligeligt fordeling med færre takster for også at holde det mere simpelt for bogføring og regnskab. Lille grund 2.900 kr. mellem grund 3.100 kr. stor grund 3.500 kr. og kæmpe grund 4.300 kr, dette vil give foreningen et indtægtstab på ca 34.000 halvårligt.

Venteliste
Nye opskrivninger kan ske inde på vores hjemmesiden under venteliste, og det kan man fra 01. April 2021. Det koster 500 kr. og årligt 200 for at stå på listen. Betalingen skal ske årligt inden d. 28. februar og sker dette ikke, så er man ikke længere på listen. I år har vi plads til ca. 60 nye på listen, så giv jeres venner besked. VI arbejder også her på at man i fremtiden kan betale via MobilePay, men denne del er ikke på plads med banken endnu.

Hverv.
Som hvert år skal vi bruge nogle havelejere som vil hjælpe foreningen og bestyrelsen med forskellige opgaver, dette er bla.

Skraldemand – til at holde vores affaldsplads rent og nydeligt
Toiletrengøring – til at holde vores toiletter rene og pæne
Flagmand/dame – til at hejse og tage flag ned på de officielle flagdage

Hvis du har interesse i at tage et af disse hverv, kan du læse mere om det her, samt kontakte bestyrelsen om dette.
I alt er der mulighed for 2 skraldemand/damer, 2 rengørings mænd/damer, 3 eller mere flagmand/damer (dette skal i bare selv koordinere.)

Alle hverv er lønnet med et honorar årligt.

Ansægning for hverv i 2021 skal sendes til bestyrelsen senest 01. april 2021 på bestyrslen@afdelinga.dk 

Honorar
Bestyrelsen har også kigget på det honorar der udbetales til medlemmer som har et hverv i foreningen, og kan se at der er nogle uligheder i forhold til stigninger af disse. f.eks. har vurderingsudvalget fået en stigning på 22,22 % siden 2015, hvilket ikke er voldsomt, hvorimod bestyrelsen er steget mellem 0 og 2,82 % samt skraldemanden overhoved ikke har fået et højere honorar de sidste 6 år. Toiletrengøring er derimod gået hele 8,9 % ned i honorar og får i dag mindre end 1/3 vi tidligere har betalt for at få det udført det et firma udefra eks. moms.

Dette mener vi skal laves om så det fremadrette afspejler det arbejde de udføres, samt så det kan retfærdiggøre den tid man trods alt ligger i det hverv man udfører. Grundet de nye kommende regler for affaldspladsen, bliver opgaven en del mere omfattende samt er der kommet nye opgaver til, samt flere mindre områder og vi mener også det ville være mere hensigtsmæssigt at der er 2 på opgaven og det sammen mener vi gælder for toiletterne, derfor vil vi foreslå at disse 2 hverv hæves betragteligt, samt at man igen opretter et vejhold som kan bestå af 3 medlemmer der sørger for at vores veje har det godt.

Det samme gælder bestyrelsen, den nuværende bestyrelsen har udført arbejde for 2 mand hver igennem de sidste 1 1/2 – 2 år men kun fået honorar ( ikke udbetalt endnu) for 1 person.. Samtidigt mener vi også det er på tide og gøre op med gammel skik om at alle valgte medlemmer til bestyrelsen bør have det samme i honorers . Derudover mener vi også at hvis ikke GF kan stille med en fuld bestyrelse, skal honorar afsat i forhold til økonimi relementet ligeligt fordeles mellem den siddende bestyrelse, da arbejdet stadig skal udføres og der skal lægges betydeligt flere timer hos hvert medlem.

Meget af dette skal naturligvis stemmes om og godkendes på en generalforsamling, men vi vil også opfordre foreningens medlemmer om ikke at stå i vejen for at vi i bestyrelsen kan udføre vores arbejde samt sætte de ønskede projekter i gang trods manglede godkendelse og afstemning i kommende GF. Vi er i løbende dialog med forbundet omkring budget og likviditet og generelt ser vores regnskab rigtig fornuftigt ud også til at der er plads til at igangsætte større vedligeholdelslses projekter.

Som sagt er der ikke brugt meget på vedligeholdes de sidste mange år trods at der har været afsat pengen til det, og det trænger det til nu og hvis ikke vi senere vil stå med betydelige omkostninger til renovering og nybyg, samt at der har været snak om en masse nye tiltag som aldrig er blevet til mere end snak. Alle projekter bliver der indhentet tilbud på fra flere udbydere og endeligt tilbud forhandles og drøftet sagligt på bestyrelsesmøder.

Det tror vi var ordene for denne gang, vi glæder os mægtigt til at se jer alle sammen igen og alle de nye der er kommet til og ser frem til en dejlig sæson 2021, og husk på vi er alle kun er mennesker, som alle kan lave fejl, men vi gør alle vores bedste og vi gør det alt sammen for foreningen, medlemmerne og fællesskabet.

Bestyrelsen
H/F Sommerhuskolonien Afdling A.
Grethe, Anni, Henning og Jimmie