Oversigt over de enkelte hverv i foreningen

VI har i foreningen nogle opgaver som ikke udføres af bestyrelsen og du kan her på siden se hvilke hverv du kan påtage dig i foreningen.
Alle hverv varer 1 sæson, og går fra vandet åbnes til vand lukkes. Flere af de erhverv du kan påtage dig, kan du dele med et andet medlem i foreningen. Se arbejdsbeskrivelsen og de ting som hvert hverv indebærer, og skulle du være interesseret i et af disse, kan du hvert år på den årlige generalforsamling melde dig. Alle hverv får årligt et honorar for at hjælpe.

Bestyrelsen ser helst at alle Hverv bliver besat af 2 eller flere havelejere. Dette skyldes:

Hverv tager aftaler en ligeligt fordelt turnus med hinanden.
Dækker hinanden når der afholdes ferie.
Dækker hinanden under sygdom.

Vejlaug – vedligeholde vores veje
LUKKET I 2023 GRUNDET KOLAKERING 
Honorar: 27.000,00 Kr.
1 sæson går fra vandet åbnes til det lukkes.
Bør delens mellem 2-3 medlemmer
opgave beskrivelse
Sørge for at vores veje og stier er farbare for renovation, udrykning og medlemmernes køretøjer.
Rette veje op, fylde huller og generelt holde vores stier i god stand,
Bestille grus og andet som skal anvendes til at udføre opgaven.
Informere bestyrelsen om problemer med træer og hække.
Informere Fællesudvalget hvis der er offentlige hække der mangler en studsning.
Vejene gennemgåes ugentligt.
Rengøring af toiletter
Honorar: 34.000,00 Kr.
1 sæson går fra vandet åbnes til det lukkes.
Bør deles mellem 2 medlemmer
opgave beskrivelse
Toiletter og håndvaske rengøres hver dag.
Udslagsvask rengøres hver dag.
Gulve vaskes hver dag.
Papirkurve tømmes hver dag.
Toiletpapir, papirdispenser og håndsæbe tjekkes og fyldes op.
Hvervtager udskriver en liste, som sættes op ved Dame, Herre og Udslags vask,
hvorpå du kan skrive initialer og data / tid for rengøring, så kan alle se at der er gjort rent og hvornår.
Affaldsansvarlig
Honorar: 30.000,00 Kr.
1 sæson går fra vandet åbnes til det lukkes.
Bør deles mellem to medlemmer
opgave beskrivelse
Den Affaldsansvarlige skal sørge for:
Kontakt med Rødovre kommune.
Papirsække og bioposer hentes på Rødovre genbrugsplads.
Bestilling af vognmand til haveaffald.
Bestille Stabilgrus efter behov.
Den store affaldsplads på Bakkestien, holdes ryddelig og fejes.
Affaldsplads ved Veststien holdes ryddelig og fejes.
Affaldspladser på Brovej holdes ryddelig og fejes Evt. henlagt affald fjernes.
Affaldspladserne fejes fredag og mandag og ellers efter behov.

Storskraldsordning.

Når sæsonen starter op køres affaldscontainerne ud på div affaldspladser
på Brovej og Veststien.
Når sæsonen slutter hentes affaldscontainerne fra Brovej og Veststien, tilbage
til Affaldspladsen og store containere, der ikke kan flyttes, låses med hængelås.
Flaghejsning
Honorar: 9.000,00 Kr.

1 sæson går fra vandet åbnes til det lukkes.

opgave beskrivelse

Flaget hejses om søndagen på Fællespladsens flagstang.

Flaget hejses på de officielle flagdage på Fællespladsens flagstang.
før kl 8.00 og nedtages igen før kl 20.00.

Flag opbevares i Gult Lagerrum.

Langfredag. Der flages på halv stang hele dagen.
Påskedag.
Kristi Himmelfartsdag.
Pinsedag.
9. april Besættelsesdagen. Der flages på halv stang til kl. 12:00, herefter på hel stang.
16. april Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag
29. april Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes fødselsdag.Kristi Himmelfartsdag.
5. maj Befrielsesdagen.Pinsedag.
26. maj Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag.
5. juni Grundlovsdag.
7. juni Hans Kongelige Højhed Prins Joachims fødselsdag.
15. juni Valdemarsdag og genforeningsdag.

5. september Danmarks udsendte.

*Datoen for flagdage herover skifter fra år til år.

VILDKATTE PROJKET
Honorar: 15.000,00 Kr.

Hvervet er hele året.
Bør delens mellem 4-5 medlemmer

opgave beskrivelse

En foderværts arbejde består af:

  • Dagligt ansvar for foder/vand.
  • Renholdelse af foderhus og sovekasser som oftest er på fodervært ens eget havelod.
  • Bestilling og afhentning af foder.
  • Tilbagemelding til kontaktperson for vildkatte-projektet, hvis der opstår konflikter mellem haveejere
  • pga dyrene eller hvis kattene ikke fungerer sammen.
  • Renholdelse af foderhus og sovekasse på offentlige fællesområder.
  • Overvågning af opsatte fælder, der skal tjekkes hver 4 timer, for at sikre eventuelle indfanget dyr mindst mulig gener.
  • Kontakt med jægere i forbindelse med observering af syge ræve.
  • Kontakt med dyreklinik vedr. syge og tilskadekomne katte.

Hvervet opdeles i 1 kontaktperson ( den ansvarlige for projektet) samt 4-5 personer (foderværter).
Dette antal er sat ud fra de oplysninger bestyrelsen har omkring antallet af ildsjæle, der er en del af projektet på nuværende tidspunkt.
Der anbefales at der er en fodervært på hver at foreningens stier.