aug
02

Nyhedsbrev august 2022

Så blev det igen tid til et nyhedsbrev med lidt informationer omkring hvad der sker her ude i vores haveforeningen. Den er blevet lidt lang 🙂

Lad os starte med det alle snakker om.

Kloakering og vandledning:
Som der nok er flere der har lagt mærke til, så holder det tidsplan skema som der er hængt op ikke rigtig mere. Der har været nogle udfordringer nede i Afdeling C, som har gjort at projektet er blevet lidt forsinket indtil videre. Deadlinen for afsluttet projektet er fortsat den sammen. Der kommer en ny tidsplan op så snart denne er godkendt af alle parter. Ellers er der ikke så meget nyt, projektet skrider frem og vi har god dialog og overblik over projektet og Thor holder dem alle i kort snor og sørger for at det bliver gjort rigtig 🙂

Huller i vejene:
Vi kan stadig se at der flere steder er huller i vejene, og det er jeres ansvar at holde vejen ud mod jeres havelod. dvs at i har den ene halvdel og jeres nabo overfor har den anden. Der er købt rigeligt med grus, så det er bare om at få det hentet og lagt ud. Vi har loppemarked og fest på Lørdag oppe på pladsen, så da ville det være dejligt hvis ikke den store bunke grus blokerer for boder og andet. Hvis vi på vores næste havevanding konstatere at der ikke er vedligeholdt ud for dit område, vil der blive indsat eksternt firma til det på din regning. Så kom i gang.

Præmiehave:
Bestyrelsen har her i dag modtaget listen over de haver som har været nomineret og dem der har vundet. Vi regner med at holde et mindre reception hvor vi kan fejre de heldige vindere og overrække præmier og andet. Måske det bliver lagt sammen med vores kommende sommerfest lørdag d. 27 august, mere om dette senere. På opslagstavlen ved kontoret, kan man se listen på årets vindere, vi siger tillykke herfra.

Sommerfest:
Der er i gang med at blive arrangeret årets sommerfest med mad, drikke og live musik. Der kommer mere omkring dette når vi har alt på plads. men i kan godt sætte kryds i kalenderen til d. 27 august og finde danseskoene frem. Vi arbejder på noget mad bestående af kød, kartofler, brød og salater m.m. Der kommer et nyhedsbrev ud sant bliver der hængt sedler op i foreningerne. Vi ser også gerne folk fra B og C deltage den dag. PS: måske der også kommer en overraskelse til børn og unge, det arbejdes der på.

Palmehaven og foreningens område:
På GF i år blev der belsuttet og vedtaget at der skulle gøres noget ved vores område, og vi ville starte med Palmehaven. Det eneste der er sket indtil videre er at på bestyrelsens opfordring blev fællesudvalget bedt om at rydde og gøre klar, dette er sket for en del uger siden, men der er endnu ikke sket noget. Der blev afsat 50.000 til projektet og vi er ved at runde sidste del af årets sæson, så måske det er på tide at sætte handling bag de mange fine ord og ideer der kom op på GF.

Loppemarked:
På lørdag d. 6 august mellem 10:00 og 16:00 afholdes årets loppemarked oppe på pladsen. Der vil være en masse sjove og spændende ting at købe. drikkevarer, mad og andet lækkert kan købes i fedtboden samt den madbod medlemmerne i foreningen står for i år. Så tag jeres køre under armen og kom en hyggelig komsammen på vores fællesplads. Husk godt med penge. Foreningens fedtbod tager mobilepay og det ved jeg også mange af boderne gør. OSB: fællespladsen skal være ryddet for biler senest torsdag kl. 16:00 da der skal opsættes teste og andet på området.

Parkering på fællesområdet:
Ligesom det ikke er tilladt at parkere med båd, campingvogn, trailer, andet der kan efterspændes en bil med langs Brovej og generelt på stier og veje, så er det ligeledes ikke tilladt at henstille dette på vores fællespladsen. Parkeringen gælder alen og kun for personbiler tilhørende medlemmer eller deres bekendte og familie og det er “midlertidig” parkering og ikke permanent parkering.

Banko:
Der er som altid banko på onsdag d. 3 august oppe i fælleshuset. Det plejer at være godt besøgt fra flere foreninger i området og folk ser glade og tilfredse ud når de går hjem med mere eller mindre fyldte trillebøre. Så hvis man er en hyggelig aften med banko, så er det i morgen onsdag det sker. Der kan som altid købes drikkevarer og en sandwich eller andet lækkert til at stille sulten.

Haverne tilstand:
Bestyrelsen har flere gange været rundt og kigget på folks havelod og vi må sige at vi egentligt er ret tilfredse med størstedelen herude. Men vi har stadig nogle som efter gentagne henvendelser og “rødt kort” endnu ikke har kunne tage sig sammen og få gjort noget ved det. De behøver ikke bekymre sig mere, da vi lige har færdiggjort den første liste som vi sender en gartner forbi, selvfølgelig på deres egen regning.

Salg og overdragelse af huse:
Det gør godt med at få vurderet og solgt huse i foreningen, Vi har pr 19 huset til slag eller overdragelse, og de kommer løbende ud på ventelisten i takt med at de er klar til salg. Vi vil gerne opfordre folk der ønsker at sælge om at læse reglerne for slag inden de kontakter bestyrelsen, da vi eller spilder en masse tid på at vente på at indhente ting og dokumenter mm. Hvis ikke man har klokkeklare dispensationer der f.eks tillader bebyggelse tættere end 2,5 meter fra skel. overbebyggelse eller andet, så kan vi ikke sælge før dette er bragt i lovlig orden. vi ved godt at der tidligere er givet alverdens dispensationer, dette kan man ikke længere bare gøre og alt skal ind via Kreds og Kommune i dag. I sidste ende er det sælgers fulde ansvar at have alt i orden før der sendes en anmodning om salg eller overdragelse.

Byggeansøgninger:
Her gælder samme regler som ved salg, sørg for at have læst tingene igennem, indhente alle de dokumenter der skal bruges og ansøg først når du er helt klar. Intet byggeri må påbegyndes inden der foreligger en godkendt byggegodkendelse fra Kredsen. Bestyrelsen er også gået i gang med at bede folk der åbenlyst har over bebyggelser på deres grunde om at fjerne disse. og ønsker man at bygge til eller om, men ikke har en godkendt byggesag på nuværden bygninger, skal dette ske i sammen ombæring.

Restance og udestående til foreningen:

Bestyrelsen har igennem året arbejde på flere sager for at få foreningens tilgodehavende ind, dette er sket via almindelig henvendelse, men også via tvangssalg og vi har yderligere 2 der ligger klar til at håndteres. Vi har et ansvar om at foreningen får deres indestående ind, og dette arbejde har vi tænkt os at blive ved med. Det kan virke hårdt at man bliver opslag i vores forening, men der er tale om haver der ikke har betalt deres husleje i op til 6 år. Vi mener ikke at foreningens medlemmer kan være tjent med at nogle bor heruden gratis på medlemmernes regning. Indtil videre har vi fået omkring en 100.000 ind via opkrævning af gammel udestående og vi forventer at få ca det sammen ind i år.

Affaldspladsen:
Det går ikke helt godt men den plads, der bliver fortsat smidt ting ud vi ikke modtager, samt smidt ting de forkerte steder. Men det største udfordring vi oplever pt og i længere tid er at væres 3 haveaffalds containere ikke bliver fyldt op fra bunden og op. Samt at når de er fyldte, så mener folk fortsat at det er ok at smide affaldet ved indgangen og på rammerne. Det er ikke i orden og det giver os og skraldemanden enormt meget manuelt arbejde.
Så hvis vi lige kunne blive enige om at når der ikke er mere plads, så må man tage tingene med hjem igen. De bliver tømt ofte, så det går nok lige at skulle vente et par dage. Eventuelt kan man lige gå op og kigge inden.

Fisketuren og fest om aftenen:
Se Linket her: https://afdelinga.dk/fisketur-og-fest-i-faelleshuset-10-sep-2022/
Det er også slået op på Facebook gruppen samt hængt sedler op i de 3 afdelinger.

Fedtboden:
Det er altid mulighed for at tage den en lørdag, bestyrelsen sørger for at der er fyldt op med drikkevarer og præmier. så det eneste du skal er at skrive til bestyrelsen på mail bestyrelsen@afdelinga.dk inden torsdag, så vi kan nå at bestille og så møder du op lørdag og åbner kl. 10:00.

Fodbold på Storskærm:
Søndag d. 7 august vises der fodbold på storskærm i foreningshuset. Det starter kl. 15:00. 

Ris og Ros:
Vi kan kun gøre vores bedste, og vi er altid frisk på positiv kritik og en god dialog omkring hvordan vi alle kan gøre det endnu bedre. Bestyrelsen er godt tilfreds med stemningen i foreningen og de tiltag der tages af forskellige medlemmer omkring sociale events, så bliv endelig ved med dette. Det ser også ud til at vi har en del i kalenderen den kommende tid og vi glæder os til at se jer alle og nyde vores foreninger.


Bedste hilsner
Bestyrelsen i Afdeling A.