Hvis en havelejer ønsker at overdrage sit hus, er der en del formalia og regler, der skal følges. Det gælder både ved overdragelse til familie i lige linje, ved husbytte, samt ved salg til ventelisten. Et hus kan ikke overdrages uden bestyrelsens medvirken.

Når havelejer har godkendt vurderingen, udfyldt ejer-erklæring, opsigelses kontrakt, indhentet el-attest, samt evt. har udarbejdet en løsøreliste, mm. samt vedhæftet i ansøgningen og indsendt en ansøgningen, vil bestyrelsen sørger for, at huset udbydes til ventelisten. Det kan tage op til 3 uger, da vi udbyder flere huse samtidig og købere har 10 dage til at besigtige og beslutte hvilket hus de ønsker. Derefter sammenlignes listen og top 3 kontaktes hvorefter salgsprocessen startes.

Bestyrelsen udvælger og godkender den endelige køber ud fra placering på ventelisten, samt kontrollerer, om de opfylder betingelser ift. vores vedtægter. Bestyrelsen informerer køber og havelejer (herefter benævnt sælger). Der vil herefter være noget ekspeditionstid, da både køber og sælger skal udfylde en række formularer med oplysninger til brug for udarbejdelse af købsaftale og lejekontrakt. Køber har ofte en lang række spørgsmål, samt skal have ordnet overførsel af købesum med banken, tegnet forsikring imod bygningsbrand og lignende. Køber får elektronisk tilsendt vedtægter, ordensregler, deklaration, vejledninger m.v.

Når begge parter har tilsendt alle formularer til den salgsansvarlige, vil hun meddele dato for, hvornår overdragelsen kan gennemføres. Købssum, foreningsmæssig værdi (x.xxx,xx,-), eventuelt løsøre, samt indmeldelsesgebyr (2.000,-) indbetales til foreningens deponeringskonto (reg: 5329 kto: 0243778) minimum 4 hverdage før overdragelsesdatoen. Overdragelsen kan kun gennemføres, hvis beløbet er indgået på deponeringskontoen.

Købsaftale sendes til begge parter, så den er læst grundigt igennem inden dagen for overdragelsen, ligesom den salgsansvarlige vil give parterne besked om, hvilket beløb køber skal betale i haveleje, for den resterende periode. Køber afregner direkte med sælger, der ofte har indbetalt havelejen, når overdragelsen foretages. Havelejen er forfalden den 30/4, samt den 31/10 for perioderne 1/4 – 30/9, samt fra 1/10 – 31/3.

Hvis sælger består af flere personer, skal den der ikke kan være til stede ved overdragelsen, afgive fuldmagt til den part, der alene varetager salget. Hvis ikke køber allerede har fået tilsendt kopi af tingbogsattest, el-attest, ejer-erklæring, samt datoer for fællesarbejde, vil disse blive udleveret ved overdragelsen.

Lejekontrakt og købsaftale skal underskrives af køber, sælger, formand/kasserer, samt salgsansvarlig/andet bestyrelsesmedlem, dog ikke suppleanter.
Ved overdragelsen vil bestyrelsen fortælle lidt om, hvad der rører sig i foreningen, kloak, forpligtelser (at luge og udfylde huller i vejen foran egen hæk, fællesarbejde, affaldssortering, tider for tømning af tørkloset, hækkeklipning), vandåbning/lukning, sociale arrangementer, facebookgrupper, opslagstavler o.s.v.

Bestyrelsen vil opfordre parterne til – sammen – at få aflæst el, så sælger kan framelde sig sit forsyningsselskab og køber kan tilmelde sig. De opfordres endvidere til, at sælger viser hvor vandet lukkes og hvordan vand tømmes af inden frosten.

Når overdragelsen er sket, vil køber have 6 hverdages fortrydelsesret. Når fristen på de 6 hverdages fortrydelsesret er nået, vil foreningens kasserer eller forbund overføre købesummen til sælger, med fradrag for eventuelle udeståender som f.eks. manglende fællesarbejde, skyldig haveleje og lignende.

Efterfølgende vil køber blive slettet på ventelisten og tilmeldt vores nyhedsbrev, og sælger slettes fra foreningsportal, samt i banken, hvor der opkræves haveleje.

Dokumenter og skema til køber og sælger

Køber af kolonihave

Kære køber

Tillykke med, at I snart bliver en del af vores dejlige haveforening

Frem til overdragelsen, kan I skrive til Bm3@afdelinga.dk
Det er i alles interesse, at overdragelsen sker så hurtigt, som det er muligt, der er dog en række formalia, der skal være i orden før en overdragelse kan finde sted.

Til brug ifb. med købet af kolonihave i vores afdeling, skal vi bede dig om at udfylde og returnere OVERDRAGELSESSKEMA som du finder som et link i fremsendt mail.
Du skal kun udfylde delen med køber og hvor der står køber, den anden del udfyldes af henholdsvis sælger og bestyrelsen samt forbundet.

Endvidere skal du læse følgende dokumenter :

Vejledning om køb og salg af kolonihaver
Vejledning om vurdering af huse
Kopi af købsaftale
Kopi af lejekontrakt
Vedtægter
Ordensregler
Deklaration

Endvidere oplyse om:
Kopi af tinglysning udleveres ifb. med underskrift af købsaftalen.

Udover prisen for kolonihaven (vurderingspris + foreningsmæssig værdi), kommer der et indmeldelsesgebyr til haveforeningen på kr. 2.000. Det fulde beløb skal indbetales i forbindelse med overdragelsen og være haveforeningens deponeringskonto (reg: 5329 kto. 0243778) i hænde senest 4 hverdage før overdragelsen. Det aftaler vi nærmere, når dato for overdragelsen aftales. Herudover er der mulighed for at tilkøbe løsøre. Det er fuldt ud op til dig, om du ønsker at købe løsøret. Det er IKKE en betingelse for at købe huset. Dette vælger man på OVERDRAGELSESSKEMA.

Haveleje: pr. 1/4 og 1/10 – det opgøres hvor meget du skal betale fra overdragelsesdatoen og frem til 1/4. Havelejen refunderes til sælger, der har betalt frem til 1/4 – enten kontant på overdragelsesdatoen eller via MobilePay – det vender vi tilbage til, når dato er kendt.

Såfremt flere skal stå på lejekontrakten, så skal I have samme folkeregister adresse og vi skal have en kopi af begge jeres sundhedskort.

FÆLLESARBEJDE
Medbring skuffejern og rive og mød op ved skuret bag ved fælleshuset på fællespladsen. Det koster 1000,- at udeblive. Datoer meldes ud i nyhedsbreve, samt i glasskabe ved kontoret. Kan man ikke de tildelte dage, møder man blot op en anden dag i stedet.

Hvert havelod skal min møde op til 2 x fællesarbejde af 2 timers varighed fra kl. 09:00 til kl. 11:00 i løbet af sæsonen. I forbindelse med salg er det således at hvis kontraktskrivning er til og med d. 15 Juli hæfter sælger for 1 x fællearbejde, hvorimod sker kontratskrivning fra 16 juli og frem hæfter sælger for 2 x fællesarbejde. Har sælger ikke afviklet fællesarbejde, vil der blive opkrævet 1.000 kr. pr. manglede deltagelse. Sker kontrkatskirvning uden for sæsonen, altså inden sæsonen er startet og sælger har afholdt 2 x fællesarbejde sæsonen før, vil der ikke blive opkrævet noget gebyr og sælger er herefter fritstillet for fællesarbejde da man ej heller er medlem i foreningen mere. Intern slag, via intern venteliste ( allerede medlem og har et hus) Så hæfter medlemmet for begge huse og skal afvikle de antal fællesarbejde dage ud fra ovenståenden dato opdeling.

Der må aldrig bygges nyt, uden der er søgt byggetilladelse hos bestyrelsen først. Uanset om det er tilbygning, skur, legehus, terrasse eller lignende.

Når vi har modtaget alt data fra køber og sælger, så ringer eller skriver vi for at træffe aftale for overdragelsen. Overdragelsen foregår på bestyrelsens kontor på fællespladsen.

Sælger af kolonihave

Kære sælger

Frem til overdragelsen, kan I skrive til Bm3@afdelinga.dk

Det er i alles interesse, at overdragelsen sker så hurtigt, som det er muligt, der er dog en række formalia, der skal være i orden før en overdragelse kan finde sted.

Til brug ifb. med salget af kolonihave i vores afdeling, skal vi bede dig om at udfylde og returnere OVERDRAGELSESSKEMA som du finder som et link i fremsendt mail.

Du skal kun udfylde delen med sælger og hvor der står sælger, den anden del udfyldes af henholdsvis køber og bestyrelsen samt forbundet.

Herefter vil i modtage en mail hvor du skal udfylde OVERDRAGELSESSKEMA

Endvidere skal du læse følgende dokumenter :

Vejledning om køb og salg af kolonihaver
Vejledning om vurdering af huse
Kopi af købsaftale
Kopi af lejekontrakt

Endvidere oplyse om:
Haveleje: pr. 1/4 og 1/10 – det opgøres hvor meget du skal have retur fra overdragelsesdatoen og frem til 1/4. Havelejen refunderes til sælger, der har betalt frem til 1/4 – enten kontant på overdragelsesdatoen eller via MobilePay – det vender vi tilbage til, når dato er kendt.

Såfremt flere står på lejekontrakten, skal begge være til stede ved overdragelsen, eller der skal fremsendes en fuldmagt.

FÆLLESARBEJDE
Hvert havelod skal min møde op til 2 x fællesarbejde af 2 timers varighed fra kl. 09:00 til kl. 11:00 i løbet af sæsonen. I forbindelse med salg er det således at hvis kontraktskrivning er til og med d. 15 Juli hæfter sælger for 1 x fællearbejde, hvorimod sker kontratskrivning fra 16 juli og frem hæfter sælger for 2 x fællesarbejde. Har sælger ikke afviklet fællesarbejde, vil der blive opkrævet 1.000 kr. pr. manglede deltagelse. Sker kontrkatskirvning uden for sæsonen, altså inden sæsonen er startet og sælger har afholdt 2 x fællesarbejde sæsonen før, vil der ikke blive opkrævet noget gebyr og sælger er herefter fritstillet for fællesarbejde da man ej heller er medlem i foreningen mere. Intern slag, via intern venteliste ( allerede medlem og har et hus) Så hæfter medlemmet for begge huse og skal afvikle de antal fællesarbejde dage ud fra ovenståenden dato opdeling.

Eventuelle udestående med foreningen i form af haveleje, bod, ekstern udført arbejde eller anden skylding ydelse vil blive fratrukket endelig salgsbeløb som udbetales, dette vil fremgå på refusonsoversigten som er i bunden af OVERDRAGELSESSKEMA.

Når vi har modtaget alt data fra køber og sælger, så ringer eller skriver vi for at træffe aftale for overdragelsen. Overdragelsen foregår på bestyrelsens kontor på fællespladsen.

OVERDRAGELSESSKEMA

Guide

OVERDRAGELSESSKEMA er en formular hvor køber og sælger samt bestyrelsen kan indsætte data som skal bruges til overdragelsen.

Det hele sker online, dvs at du modtager et link i en mail og via dette link åbner du en fil på vores drev og her kan du uden login eller andet udfylde de informationer som vi skal bruge. Du skal som køber udfylde de punkter vedrører. køber og som sælger de ting der vedrører sælger. bestyrelsen og forbundet udfylder alt vedr. REFUSION.

Du må ikke skrive i de farvede felter, men alene i de hvide felter. Skemaet udregner slev tal og andet, så du skal kun indsatte hvor der er hvide felter.
Skemaet er online, det vil sige du skal ikke gemme det eller downloade det. Du skal ikke sende det til os eller andet.

Når du har udfyldt det med dine informationer, så sender du en mail retur til din kontakt person i bestyrelsen om at det er udfyldt. Derefter hører du nærmere.

Skal vi bruge nogle dokumenter, skal dissse medsende i den mail du sender retur.

Dokumenter og informationer

H/F Sommerhuskolonien Afdeling A – Højdestien 27 – 2610 – Rødovre
* Formularen skal efter udfyldelsen e-mailes til bestyrelsen bestyrelsen@afdelinga.dk med cc. til salg@afdelinga.dk *