Kollektiv forsikring i FOreningen

H/F Sommerhuskolonien Afdeling A tilbyder via kolonihaveforbundet en kollektiv forsikring på dit kolonihavehus.

Ved kongressen i 2018 blev det imidlertid besluttet, at alle kolonihavehuse SKAL være
brandforsikrede pr. 1. januar 2019. Det er dog frivilligt, hvordan man vil sørge for at opfylde sin forsikringsforpligtelse

INFO: i bunden at siden finder “Kongresforslag“, side 5, beslutningsforslag 3,2,. “Referat af kongressen 2018“. På side 15 finder du info om det vedtaget forsalg, samt på “Oversigt ændringer” under punkt 3. (lejekontrakt og standartlejevilkår)

Ønsker du at tilmelde dig den udvidet kollektive forsikring, kan du udfylde den formular som du finder her på siden. Husk at du selv skal sørge for at afmelde tidligere forsikring når du modtager bekræftelse på, at du er optaget på den kollektive forsikring.

OBS: Forsikringen for de tilmeldte medlemmer skal være ens, dvs, i forhold til m2, så er det altid foreningens Max bebyggelses m2 på hovedhuset som anvendes uanset om medlemmet har udnyttet det fuld ud eller ej. Dvs, 60 m2. Ønsker man kasko og indbo, så forsikringssum 150.000 kr. Dem der har for mere, vil normalt tegne deres egen forsikring!

Sådan gør du
Formular
  • Udfyld formularen til højre. 
  • Godkend betingelserne.
  • Send. (BESTIL FORSIKRING)

Oplever du problemer, send en mail til

bestyrelsen@afdelinga.dk 


Priser reguleres årligt, gælder 01.04. 2022 – 31.03. 2023

60 kvm

Indbodækning 150.000 kr.
535 kr. for brand
700 kr. for bygningskasko
370 kr. for indbo

Total: 1.605,00 kr. pr. år

Forsikringen dækker bygning til nyværdi og indbo ud fra den valgte forsikringssum.

Forsikringen indeholder:

  • Brand, el-skade og grundejeransvar
  • Bygningskasko: Storm, skybrud, *tøbrud, *udstrømning af væsker, pludselig skade, tyveri og hærværk
  • Indbo: Værdi af inventar, redskaber osv.

Der er ingen selvrisiko på forsikringen. Dog gælder der en selvrisiko ved hærværksskader, hvor der ikke foreligger tyveri eller forsøg herpå på 7.000 kroner.

Forsikringen omfatter IKKE:

• Glas og sanitet

• Insekt/svamp/råd

• Skjulte rør og stikledninger

Årlig opkrævning sker via girokort udsendt fra kolonihaveforbundet. Dette sker enten sammen med opkrævning af husleje, eller som en ekstra opkrævning. Beløbet anses som penge pligtig ydelse i forhold til vores vedtægter.

FORMULAREN ER IKKE AKTIV ENDNU!