AFDELING A

GF 2024 – SØNDAG  d. 24 marts 2024 kl.10:00

INDLEDNINGEN

Kære Havelejere, hermed indkaldelse til GF 2024.

Som det fremgår under indhold samt dagsordenen, skal vi stemme og vedtage en del punkter. Vi glæder os meget til at se jer alle sammen søndag den 24. marts kl. 10:00 på Islev Skole.

Gæst på dagen:
Forbundets formand Karsten kommer også forbi på dagen for at informere omkring nogle ting i forbundet

Vi arbejder også på at Naturstyrelsen deltager, så man kan få svar på nogle af de mange spørgsmål, så som vedrørende kloak- og dræn samt lejeforhøjelsen og tidshorisonten herfor. Disse spørgsmål kan alene besvares af Naturstyrelsen og vi håber de sender en repræsentant forbi.

::::::::

HUSK DU KAN BREVSTEMME ELLER SENDE EN FULDMAGT!!

Der kan stemmes med fuldmagt, dog må den befuldmægtigede repræsentant maksimalt repræsenterer 2 individuelle befuldmægtigede medlemmer i foreningen.
Ønsker man at brevstemme, sker det via mail bestyrelsen@afdelinga.dk eller personlig henvendelse.
Anvend dokumenterne her på siden.

Ved væsentlige ændringer af ordlyden i forslaget, bortfalder brevstemmerne ifølge vedtægterne.INDHOLD OG DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning (udsendt via hjemmeside) der kan stilles spørgsmål
 4. Årsregnskab for 2023
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag medlemmer (modtaget) 
 7. Forslag fra forskønnelsesudvalget 
 8. Godkendelse af budget 2024
 9. Valg af bestyrelsen 
  1. Formand valg 2 år. ( Jimmie, genopstiller) 
  2. Suppleant valg 2 år ( Thomas, stiller op)
  3. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år ( Mia, genopstiller)
 1. Valg af op til 3 suppleanter for 1 år.
 2. Valg af 1 intern revisor + eventuel suppleant 
 3. Valg af vurderingsudvalg, min. 4 medlemmer for 1 år
 4. Valg af hverv
  1. Affaldspladsen 
  2. Rengøring 
  3. Flaghejsning
  4. Vildkatte proketet ( hvis det bliver vedtaget) 
  5. Vejlaug (udgår grundet kloakering i 2024.)
 5. Valg af diverse udvalg
 6. Valg af klubber
 7. Valg af perosner til hovedrengøring af fælleshus.

FORSLAG TIL AFSTEMNING

 1. Skal medlemmer, der bestrider et helårligt lønnet hverv i foreningen, være fritaget for fællesarbejde?
 2. Skal medlemmer, der bestrider et lønnet hverv i foreningen i sæsonen, være fritaget for fællesarbejde?
 3. Fritagelse af fællesarbejde frivillig arbejde
 4. Vildkatte projekt laves til et hverv
 5. Tegningsregler (fleksibilitet)
 6. MEDLEM: Ændringsforslag vedtager §4 ( hæftelse)
 7. MEDLEM: Venteliste
 8. MEDLEM: Præcisering af vedtægter §9.10 (referat)
 9. MEDLEM: Tilføjelse til økonomireglementet (forhøjet honorar)
 10. Fælleshus ( lejestigninger + andet
 11. MEDLEM: Tilrettelse / ændring ag punkt 20. EL-attest og lovliggørelse
 12. Forslag 1- forskønnelsesudvalget
 13. Forslag 2 – forskønnelsesudvalget
 14. Forslag 3 – forskønnelsesudvalget
 15. Forslag 4 – forskønnelsesudvalget
 16. Tilladt at have brændeovn ( dette kan der nok ikke stemmes om)

BREVSTEMME

FULDMAGT

SAMLET indkaldelse til print eller læsning.