AFDELING A

XGF 2023- TIRSDAG d. 18 APRIL 2023 kl.17:30

INDLEDNINGEN

Kære Havelejere, hermed indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2023.

Som det fremgår under indhold samt dagsordenen, skal vi stemme og vedtage de punkter som er foreløbig godkendt på ordinær generalforsamling. Vi glæder os meget til at se jer alle sammen tirsdag den 18. april kl. 17:30 i fælleshuset.

::::::::

INDHOLD

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmeudvalg
  4. Afstemning på foreløbig vedtaget forslag.

NYHED

Der kan stemmes med fuldmagt, dog må den befuldmægtigede repræsentant maksimalt repræsenterer 2 individuelle befuldmægtigede medlemmer i foreningen. Ønsker man at brevstemme, sker det via mail bestyrelsen@afdelinga.dk eller i postkassen ved kontoret senest dagen inden afholdelsen af generalforsamlingen eller på dagen på afholdelsesstedet.

Anvend dokumenterne her på siden.DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmeudvalg
  4. Afstemning af de foreløbig vedtaget forslag.

Forslag der skal til afstemning skal indeholde: 

Forslagsstillers oplysninger: Navn og have
Emne: Hvad handler dit forslag om?
Motivation: Hvad er formålet med forslaget?
Hvordan: Hvordan kan det kan realiseres?

Omkostning: Budget eller indhentet tilbud.

BREVSTEMME

FULDMAGT

SAMLET indkaldelse til print eller læsning.