mar
24

Nyhedsbrev marts 2023Så åbner vi sæson 2023 på lørdag d. 25/3/2023. Vi starter sæsonen med at åbne for vandet kl.10:00.


Åbning af vand
Vi regner selvfølgelig med at alle medlemmer som minimum er repræsenteret med et medlem pr. have, for at sikre at der ikke er sket frostskader i vinterhalvåret. Der er en guide inde på hjemmsiden omking åbning af vandet, der beskriver hvad man skal gøre med hovedhaner, stophaner, ventiler og andet for at sikre en problemfri åbning. Alle medlemmer har ved lukning af vandet åbnet for alle hovedhaner, disse skal nu lukkes igen, inden vi åbner for vandet.

Hvis man er forhindret i selv at møde op, er det vigtigt at sende en repræsentant ud for at sikre, at alt er, som det skal være. Skulle uheldet være ude og man oplever et brud på hovedledningen, eller hovedhane, kan Henning kontaktes på 4016 6690, og han koordinerer med VVS firmaet om at komme og udbedre skaden.


Hvis vi skal lukke for vandet hos en havelejer koster det 500 kr. Eventuelle reparationer inde i hus og ud til stophanen bekostes af havelejeren selv. Hovedledning og frem til stophanen bekostes af foreningen, medmindre det brud på stophanen skyldes at den har været lukket vinteren over. Foreningen betaler VVS regningerne og forbundet eftersender krav til medlemmerne, som indgår under pligtig pengeydelse se §5 i vores vedtægter.

Kollektiv forsikring
Indtil videre er der ca 60, der har benyttet sig at at tilmelde indbo og bygningskasko via den kollektive forsikring og vi vil gerne opfordre medlemmer, der ønsker at gøre brug af denne om at få sig tilmeldt hurtigst muligt, da der er en del administrativt arbejde i at håndtere de løbende tilmeldinger. Vi så gerne, at alle der ønsker at benytte denne service, får tilmeldt signu. Du kan finde alle informationer omkring denne service på vores hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig. Herefter modtager du en bekræftelse fra vores forsikringsmægler.
https://afdelinga.dk/kollektiv-forsikring-i-foreningen/ Priserne reguleres efter gældende takster.

Hussalg og overdragelse
NY regel som bliver indskrevet i vores ordensregler.
Intet hus kan sælges eller overdrages uden lovlig EL-attest udfærdiget at autoriseret elektrikere. Eventuelle fejl og mangler skal udbedres af sælger for sælgers regning…….. Endelig ordlyd vil fremgå når ordensreglerne er opdateret, men regles er gældende fra 19/03/2023 i forhold til afholdt GF.

GF 2023
Blev afholdt med et skuffende deltagerantal. Desværre var der langt fra nok deltagere til stede for at kunne vedtage de forslag, der var på dagsordenen. På trods af muligheden for både at brevstemme inden GF, samt sende fuldmagter med helt op til selve dagen for GF, så endte det med at der i alt var 5 medlemmer, der benyttede sig af muligheden for at brevstemme og kun 2 havde givet en fuldmagt. Dette resulterede i et samlede stemmetal på 107, hvor der skal 179 til for at vedtage bl.a ændringer i vores vedtægter m.m. Det håber vi bliver meget bedre næste gang. især når muligheden nu er der og vi gennem tiden har fået mange henvendelser omkring dette. Det betyder jo at mange flere vil kunne deltage aktivt i foreningens beslutninger og ikke være låst i at skulle deltage fysisk. Det er jo et fællesskab og spild af tid og resurser gang på gang at skulle være nødsaget til at skulle indkalde til XGF for at endeligt at kunne vedtage tingene.

Så vi ser frem til stor tilslutning fremadrettet…

Referat af GF
Referatet er ved at blive gennemgået at bestyrelsen og skal lige godkendes af formanden, dirigent og referent, inden det endeligt bliver sendt ud via nyhedsbrevet.

XGF
Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling for at endelig vedtage de forslag der på den ordinære generalforsamling ikke kunne vedtages grundet manglende opnåelse af ⅔ del deltagelse. (179). Dette vil formentligt blive inden kontortid d. 18/4/2023 i foreningens fælleshus. Endelig dato er endnu ikke sat. 

Kloakering, dræn og vand
Få opdateringer inde på vores hjemmeside. Her finder du alt det nyeste, beskeder fra LOC, Naturstyrelsen m.m. Alt information finder du her. https://afdelinga.dk/kloakering-vand-og-draen/

Venteliste
2023 åbner 1 april kl. 10:00, hvor man kan skrive sig op igen, vi har ca 70 pladser ledige i år. link til oprsivingsformularen kan du finde her.

Ny svartid og service-niveau
Fremadrettet vil der være 14 dages svartid på henvendelser til bestyrelsesmailen. Det vil sige, at vi vil bestræbe os på at svare hurtigere, men at man skal forvente, at der kan gå op til 14 dage.

Fedtboden.
Det forventes at man fylder køleskab med drikkevarer, tager imod levering fra nemlig.com og sætte præmier op og gøre klar til at afvikle hyggedage i fedtboden.

Man gør også rent og rydder op, når man har haft fedtboden og vil skulle afspærre området for biler dagen inden, samt sætte borde og stole op og pakke væk igen. Det er endnu ikke besluttet hvordan indkøb til præmier, vil foregå i år.

Fælleshuset
Der er allerede en del bookinger for 2023, så vi anbefaler klubber m.m. om at booke de dage de skal bruge huset, så vi ikke løber ind i problemer i løbet af sæsonen. Det er gratis for klubber og forenings arrangementer at benytte huset. koden er: Fælleshus2021. I kan booke via dette link. https://afdelinga.dk/book-faelleshuset/

 

Husk at tjekke hjemmeisden for informationer, skirv til bestyrelsen på bestyrelsen@afdelinga.dk hvis ikke du kan finde svar. https://afdelinga.dk/

 

Vi glæder os til at sæsonen går i gang.
Bestyrelsen Afdeling A.