mar
25

Udfordringer – vandåbning 2023

UPDATE 2Kære Have lejereDer har været flere udfordringer med vandåbning i år, ikke alle problemer er løst endnu men de fleste der mangler bliver løst i starten af kommende uge.

Der er ikke blevet åbnet for vandet på toiletterne og udslagsvasken på fællespladsen grundet varslet frost i kommende uge, derfor sker dette først i slutningen af næste uge.
Vores Vvs’er har været rundt til alle dem der har henvendt sig til bestyrelsen og oplyst hvilke problemer de havde. Pt er der 9 have lejere der har haft brud grundet frost.

Højdestien lige nr. samt Solstien ulige nr. Der er blevet lukket for vandet igen på denne hoved string.

Årsag: Er en stophane der er frostsprængt og derfor skal skiftes men det kræver flere timers gravearbejde at grave den fri, så det kan først blive Mandag eller Tirsdag. så i må væbne jer med tålmodighed.

Nordstien Lige nr. Er der ikke kommet vand endnu.
Årsag: Hovedvandledningen på Brovej imellem Nordstien ulige nr. og Nordstien lige nr. er beskadiget det betyder at der ikke er vand til den hoved strind der forsyner alle haverne på de lige nr på Nordstien,  i Afd. B er samme problem fordi de forsynes af samme Hovedvandledning.

På mandag får vi et tilbud fra Vvs Eren på udskiftning af dette stykke Hovedvandledning så hvis alt lykkes er der vand igen sidst i næste uge.

Er der stadig nogle Have lejere der har problemer med vandet, som de ikke har meldt, skal de sende en SMS til Henning på nr. 4016 6690 med oplysninger om adresse og hvad problemet er.

I må alle sammen der er berørt lige løbene tjekke op om problemet er løst, vi sender ikke en opdatering ud medmindre de oplyste datoer overskrides.

Med venlig hilsen
Henning Solvang Jensen
Bestyrelsesmedlem Afdeling A.

___________________UPDATE______________________________

Vi afventer stadig status på vandsituationen rundt om i foreningen.

Det har desværre vist dig at være rigtig mange brud i år, på trods af den forholdsvis milde vinter. Det tegner til at folk ikke har fået luftet godt nok ud.

Derudover er der et par udfordringer med hovedledningen nede ved Brovej som forbinder de enkelte stier, en del af den skal skiftes ud da den er blevet beskadiget og en anden kan vi ikke få tryk på.

VVS firmaet er fuld igang med at reparere alle de steder, men vi har desværre også konstateret rigtig mange der simpelthen ikke er mødt op og lukket for deres hovedhaner og andre haner på grunden, så der siden åbningen har stået på fuld udblæsning i flere haver.

Vi regner med at der på min 5 havelod er løbet omkring 23.040 liter ud i døgnet i op til 5 døgn, så sammen med en masse vand fra oven har det resulteret i store oversvømmelser i foreningen.

Vi har i dag været ude og indstallere flere dykpumper for at dræne de haver der ligger lavest og er mest berørte. Vi har endnu ikke status på hvornår alt er reetableret. Toiletter på fællespladsen forventes åbnet i morgen formiddag, samt vand til fælleshuset.

Så vi håber på at være oppe at køre i løbet af den kommende uge.

___________________UPDATE 2______________________________

Alt vand i foreningen er nu reetableret og alle stier og huse har nu vand.
Så kan sæsonen endelig starte 🙂

God weekend,
Jimmie – formand.