Se eller gense alle de udsendte nyhedsbreve her.
Siden skal lige hente den alle sammen, så giv den lige tid til dette, da der er mange sider som skal indlæses.

Category: Nyheder

Kære medlemmer i Afdeling A.

Så er det ikke længe til, at sæson 2024 åbner.

Det betyder også, at vi skal til at forberede os på den kommende generalforsamling, som årligt afholdes på Islev Skole. Det sker i år søndag d. 24. marts 2024 kl. 10:00 – 13:00.

Som altid er der meget, der skal tages stilling til, så vi håber at se så mange som muligt, så vi ikke skal ud i flere møder for at få afklaret og godkendt de tiltag, forslag m.m., der er og kommer på dagsordenen i år.

Har man ikke mulighed for at deltage grundet ferie eller andet, opfordrer bestyrelsen på det kraftigste til at man anvender de to alternative muligheder, der tidligere er blevet vedtaget: brevstemme og stemme ved fuldmagt. Brevstemmer samt fuldmagt skal senest afleveres på dagen for generalforsamlingen.

Har man som medlem nogle ideer eller forslag, som man gerne vil have, at generalforsamlingen skal tage stilling til, bedes de være bestyrelsen i hænde ikke senere end mandag d. 19. februar 2024. Det kan ske via mail på bestyrelsen@afdelinga.dk eller i foreningens postkasse ved kontoret.

Lidt praktiske detaljer.

Kloakering, dræn og vand. Som flere nok har bemærket, så er kloakeringsprojektet og foreningernes vandprojekt stadig ikke afsluttet, og det skal vi heller ikke regne med sker lige foreløbigt. De tre bestyrelser har over en længere periode været i forhandlinger med både entreprenør samt rådgiver og senest også Naturstyrelsen. Vi vil meget gerne fortælle noget konkret, men det har og er endnu ikke muligt. Der er fortsat en del variabler, som skal afklares, inden vi kan komme med en endelig redegørelse og status, desværre. Der skal dog lige siges, at vores mål er, at projektet overholder de økonomiske rammer, som der er lagt op til ved indgåelse af diverse aftaler. Forhandlingerne er stadig i gang, men det tegner til, at der er lys for enden af tunnelen. Vandprojektet står fortsat stille, men også her forventer vi en snarlig afgørelse og en status, så vi også her kan få færdiggjort projektet. Foreningens område, veje, stier m.m. er lige i weekenden blevet besigtiget, og der er lavet en rapport, som vil blive forelagt rådgiver og Naturstyrelsen. Dette indebærer også de mange oversvømmede grunde m.m., vi desværre har i foreningerne pt.

Forsikring. Der er stadig mange, som ikke har gjort brug af vores kollektive forsikringstilbud på indbo og bygningskasko. Vi opfordrer alle til at få tjekket jeres forsikringer og sikre, at I er dækket over, og eventuelt få tilmeldt jer vores fælles forsikring, der både kan dække bedre og være billigere.

Ventelisten. Fristen for at betale er 28. februar. Alle, der ikke har betalt, vil blive fjernet. Listen åbner 1. april kl. 10:00, såfremt der er ledige pladser.

Havevandingen i sidste sæson blev grundet flere årsager noget forsinket; det vil vi rette op på i kommende sæson. Der var rigtig mange, der på trods af mere tid stadig ikke formåede at holde deres have i forhold til vores regler i foreningen. De vil modtage en opkrævning.

Åbning af vand. Der kan forventes en del flere frosts skader end de seneste år, da vi har haft nogle ret kolde perioder. Så det er vigtigt, at man er til stede ved åbningen af vand. Det koster 500 kr. + vandforbrug, samt den omkostning, der bliver opkrævet fra den VVS-firma, der er knyttet til dagen, hvis ikke man er til stede, og man er skyld i vandspild. Så spar de penge og bestyrelsens tid ved at være i haven, når vi åbner for vandet om lørdag d. 30. marts kl. 10:00.

Resten vil komme i bestyrelsens beretning, som kommer sammen med indkaldelsen til den kommende generalforsamling.

Vi ses til sæson 24.

Venlig hilsen Bestyrelsen, Afdeling A

Kære medlemmer,

Vi oplever i øjeblikket enorme mængder vand fra oven og det har resulteret i at vores grund er mættet af de vandmængder vi har fået den seneste tid. Bestyrelsen har sat alle foreningens pumper op, samt flere medlemmer har også selv installeret pumper i deres haver. LOC, har også alle deres pumper kørende og knokler med at løse problemet, men pt kan vi ikke pumpe det hurtigt nok værk.

Formanden har været i dialog med flere instanser, Beredskabsstyrelsen, Rødovre beredskab, 112, Rødovre kommune teknik og miljø, men desværre er svaret den sammen hele vejen rundt. “det er ikke vores bord, vi kan ikke hjælpe her”. Naturstyrelsen som vi lejer grunden af er også informeret og de er på sagen. Vi har bedt dem om at anskaffe større og flere pumper, så vi kan få styr på mandmængderne.

VI anbefaler at man tager ud og tjekker sin grund og skulle man opleve oversvømmelser af sådan karakter at det kan eller allerede har medført vandskader, så skal i kontakte jeres forsikringsselskab og høre hvad i skal foretage jer.

Vi gør alt hvad der står i vores mangt for at afhjælpe situationen.

De bedste hilsner
Bestyrelsen, Afdeling A.

Kort opdatering vedrørende kloak og vandprojekterne

Vedrørende kloakprojektet

Mange efterspørger information om udviklingen/ fremdriften – det gælder også de tre foreningers bestyrelser.

Vi har i månedsvis efterspurgt et nyhedsbrev fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har senest meddelt, at de afventer enighed med entreprenøren om en opdateret tidsplan, førend Nyhedsbrev udkommer.
Kloakprojektet indbefattet også arbejde med vejene, så vi er naturligvis alle, også af den grund, meget interesseret i at kende tidsplanen.
Ønsker et medlem oplysninger om kloakprojektets fremdrift eller ønsker et medlem at drøfte situationen omkring stiernes tilstand eller andre forhold i forhold til kloakprojektet, så skal man derfor blot kontakte bygherre:
Naturstyrelsen, Jesper Hymøller, telefon 2477 2180, email jehym@nst.dk 

Continue reading ..

 

Havevandring

Bestyrelsen går på havevandring i sidste uge i august samt første uge i September,
Der bliver bl.a. kigget efter:

  • Klipning af hæk (for bred eller høj)
  • Spøgelseshaver (bruger du ikke din have)
  • Campingvogn på grunden
  • Beskæring af træer i skel
  • Opbevaringsplads på grunden
  • Affald i haven

Dvs at du skal sørge for at disse ting er i orden inden vi kommer rundt.
Der vil ikke blive udsendt nogle yderligere advarsler, der vil heller ikke blive uddelt røde, gule sedler.
Bestyrelsen vil i de 14 dage, de er rundt, notere de haver, hvor der enten skal bestilles gartner eller andet ekstern service.
Arbejdet vil herefter blive udført og der vil blive udsendt en regning til de haver, hvor der har været behov for ekstern service.

Har du en campingvogn i din have, så få den fjernet inden eller hvis du har en god grund til den står der, så kontakt bestyrelsen herom.

Hvis du er i tvivl om reglerne, så kan du finde dem alle inde på vores hjemmesiden.

Kontortiden ændres.
Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde besluttet at ændre kontortiderne fra en gang hver anden uge, til en gang månedligt. Dette skyldes, at vi ikke oplever, at der er et reelt behov for at have åben så ofte.

Vi har i gennemsnit haft 1-2 besøgende i den time, vi har åben hver anden tirsdag og mener derfor at en gang månedligt, vores fysiske tilstedeværelse i foreningen samt mulighed for at sende en mail eller ringe, dækker behovet indtil videre.
Det betyder, at den næste kontor tid er den 05 september, hvor Thor og Jimmie vil være til stede og igen d. 03 oktober, hvor Thomas og Mia vil være at finde på kontoret. Kontoret vil ligeledes være åbent på dagen, hvor vi lukker for vandet og lukker sæsonen ned.

Restance til foreningen
Bestyrelsen bruger desværre fortsat en del tid på at få inddrevet udestående fra medlemmer. Den sætning vi hører oftest er: “Hov den troede jeg da var betalt og den var sat til PBS”.
Fremadrettet vil der på opkrævninger være påmindelse, der kan betragtes som første advarsel. Herefter vil der komme yderligere en varsling med et rykker gebyr på 500 kr. 10 hverdage efter gentages det med en rykker og et gebyr. Betales det udestående stadig ikke, vil man modtage man en skriftlig opsigelse fra bestyrelsen og man er dermed opsagt som medlem og må flytte. I øvrigt anses alt udestående som pengepligtig ydelse og manglede vilje til at betale kan medføre opsigelse i foreningen.

Loppemarked til foreningen
Der bliver afholdt loppemarked i foreningen i en weekend i september. Bestyrelsen vil indhente flere oplysninger herom og så kommer det til at fremgå inde på foreningens hjemmeside kalender.

NY overvågning på affaldspladsen
Bestyrelsen har indkøbt nyt udstyr til overvågning af affaldspladsen og dette vil blive monteret lørdag.
Fremadrettet kan bestyrelsen via telefon og andre enheder, tjekke overvågningen og orientere sig, når der er sket noget på pladsen. Bestyrelsen opfordrer endnu engang til, at man sætter sig ordentligt ind i reglerne for aflevering af affald. Det hele er godt skiltet og alt info findes inde på foreningens hjemmesiden.

Fedtboden har åben i dag lørdag. 
Den åbner kl. 11:00, hvor der er mulighed for at købe øl, vin og vand.
Som altid er der gratis is til ungerne og en masse fine præmier at vinde. Vi håber at se en masse i morgen og at vejret holder.

Bedste hilsner

Bestyrelsen 
H/F Sommerhuskolonien afdeling A.
Bestyrelsen@afdelinga.dk
www.afdelinga.dk

 

Kære medlemmer i afdeling A.
Så er det tid til et opdateret nyhedsbrev med lidt praktiske informationer, samt nogle opfordringer til jer alle sammen. Sæsonen er godt i gang og der er mange ting der skal gøres og tages hånd om. Bestyrelsen arbejder dagligt for at kunne følge med i de mange opgaver der er og som der skal tages stilling til m.m.  Lad os springe ud i det.

Parkering
Som I nok har bemærket, så er der løbende sendt information ud omkring parkeringsmuligheder i afdelingen og foreningernes område. Det er yderst vigtigt at man overholder de midlertidige parkeringsregler i de perioder de er gældende. Det nytter ikke at tænke, “det går nok”, “det er kun lige en halv time” Der er en grund til at vi laver de parkeringsregler, og det er for at få det alle ender til at hænge sammen. Renovationen har desværre flere gange kørt igen, da de ikke kunne komme til grundet en parkeret bil, en trailer eller andet. Så overhold de regler der er lagt ud og sat op. Det er ikke for sjovt, det bliver gjort og det skaber enormt meget ekstra arbejde for os i bestyrelsen.

Afdeling A, fællespladsen:
Parkering forbudt lang hele købmandsbygningen samt foran kontoret. Dette gælder alle ugens dage, også weekenden. 

Parkering forbudt på afmærket område på fællespladsen i hverdagen mellem 07:00-17:00. Vælger man at holde der og flytte afspærringer, så skal de sættes på plads inden det tidsrum parkeringsforbuddet er gældende.
Brovej er der fuld parkeringsforbud i dagtimerne mandag til fredag 07:00 – 17:00 hvis man vælger at parkere på Brovej, så man skal holde ude i siden og ikke parkere helt eller delvist på den asfalterede vej i midten af Brovej. 

Continue reading ..

UPDATE 2Kære Have lejereDer har været flere udfordringer med vandåbning i år, ikke alle problemer er løst endnu men de fleste der mangler bliver løst i starten af kommende uge.

Der er ikke blevet åbnet for vandet på toiletterne og udslagsvasken på fællespladsen grundet varslet frost i kommende uge, derfor sker dette først i slutningen af næste uge.
Vores Vvs’er har været rundt til alle dem der har henvendt sig til bestyrelsen og oplyst hvilke problemer de havde. Pt er der 9 have lejere der har haft brud grundet frost.

Højdestien lige nr. samt Solstien ulige nr. Der er blevet lukket for vandet igen på denne hoved string.

Årsag: Er en stophane der er frostsprængt og derfor skal skiftes men det kræver flere timers gravearbejde at grave den fri, så det kan først blive Mandag eller Tirsdag. så i må væbne jer med tålmodighed.

Continue reading ..Så åbner vi sæson 2023 på lørdag d. 25/3/2023. Vi starter sæsonen med at åbne for vandet kl.10:00.


Åbning af vand
Vi regner selvfølgelig med at alle medlemmer som minimum er repræsenteret med et medlem pr. have, for at sikre at der ikke er sket frostskader i vinterhalvåret. Der er en guide inde på hjemmsiden omking åbning af vandet, der beskriver hvad man skal gøre med hovedhaner, stophaner, ventiler og andet for at sikre en problemfri åbning. Alle medlemmer har ved lukning af vandet åbnet for alle hovedhaner, disse skal nu lukkes igen, inden vi åbner for vandet.

Hvis man er forhindret i selv at møde op, er det vigtigt at sende en repræsentant ud for at sikre, at alt er, som det skal være. Skulle uheldet være ude og man oplever et brud på hovedledningen, eller hovedhane, kan Henning kontaktes på 4016 6690, og han koordinerer med VVS firmaet om at komme og udbedre skaden.

Continue reading ..


Så blev det endelig tid til et nyhedsbrev igen.
Beklager stilheden den seneste tid, men vi har og har haft rigtig meget at se til inden vi igen åbner den nye sæson her i 2023.

Kloakering, dræn og vandledningsprojketet.
Det går godt. Det går efter planen og indtil videre holder vi også budgettet. Der er stadig meget, der skal laves og L.O.C., vores og Naturstyrelsens entreprenør på projektet arbejder for at hele projektet afleveres til tiden. Dog er der som tidligere skrevet, kommet flere opgaver ind end der var i det oprindelige udbud. Vi forventer derfor at kloakeringen afleveres til tiden, men at dræn samt de nye vejkasser, der skal laves for at vores veje bliver bedre i fremtiden, vil give op til 13 uger forlængelse på afleveringstidspunktet.

Vandledningsprojktet kører sideløbende og forventes af blive afslutttet efter planen og vil holde den tidsplan, der oprindeligt er sat på projektet. Indtil videre har der ikke været uforudsigelige udgifter, så projektet holder budgettet og vi forventer ikke at det vil ændre sig væsentligt.

Når alle 3 projekter er afsluttet skal vi til at kigge på selve tilslutningen fra husene og ud til de 2 brønde, der er blevet installeret på alle grundene. Vi arbejder på at komme med et forslag til forskellige muligheder for at få etableret disse og vi vender tilbage når vi ved nærmere. Tidsplanen for afslutning af projekterne er uge 26.

Continue reading ..