Se eller gense alle de udsendte nyhedsbreve her.
Siden skal lige hente den alle sammen, så giv den lige tid til dette, da der er mange sider som skal indlæses.

Category: Nyheder

Nyhedsbrev 2023


Så blev det endelig tid til et nyhedsbrev igen.
Beklager stilheden den seneste tid, men vi har og har haft rigtig meget at se til inden vi igen åbner den nye sæson her i 2023.

Kloakering, dræn og vandledningsprojketet.
Det går godt. Det går efter planen og indtil videre holder vi også budgettet. Der er stadig meget, der skal laves og L.O.C., vores og Naturstyrelsens entreprenør på projektet arbejder for at hele projektet afleveres til tiden. Dog er der som tidligere skrevet, kommet flere opgaver ind end der var i det oprindelige udbud. Vi forventer derfor at kloakeringen afleveres til tiden, men at dræn samt de nye vejkasser, der skal laves for at vores veje bliver bedre i fremtiden, vil give op til 13 uger forlængelse på afleveringstidspunktet.

Vandledningsprojktet kører sideløbende og forventes af blive afslutttet efter planen og vil holde den tidsplan, der oprindeligt er sat på projektet. Indtil videre har der ikke været uforudsigelige udgifter, så projektet holder budgettet og vi forventer ikke at det vil ændre sig væsentligt.

Når alle 3 projekter er afsluttet skal vi til at kigge på selve tilslutningen fra husene og ud til de 2 brønde, der er blevet installeret på alle grundene. Vi arbejder på at komme med et forslag til forskellige muligheder for at få etableret disse og vi vender tilbage når vi ved nærmere. Tidsplanen for afslutning af projekterne er uge 26.

Thor og Jimmie har igennem året 2022/23 deltaget i 2 byggemøder om måneden og i den forbindelse, er der fundet op til flere besparelser, som i sidste ende er med til at holde udgifterne til et minimum.
Projektet med at fjerne hækken langs åen på åstien er blevet droppet da Rødovre Kommune ikke var til at arbejde med. (Der er mange regler, når man er tæt på vand).
Vej møderne er også gået godt, bortset fra en enkelt smutter omkring udmeldt tidspunkt på 2 forskellige veje på sammen tid. Dette beklager vi. Ellers har Thor og Jimmie deltaget på samtlige vej møder og været med til at guide og hjælpe de enkelte havelejere med spørgsmål sammen med Bo og Bror fra L.O.C. Vores opfattelse er, at der har været stor tilfredshed med afviklingen af disse møder og placeringen af spildevand / målerbrønd i de enkelte haver. .

Endelig pris på de forskellige projekter foreligger endnu ikke og vil først endelig være klar når opgaverne er afleveret og endeligt godkendt fra vores rådigere.

Vi håber at kunne fortælle lidt mere konkret omkring økonomi og tidsplan i bestyrelsen beretning, samt til GF, der vil blive afholdt inden sæsonstart.

Salg og overdragelser.
Vi har i 2022 fået solgt og overdraget 12 huse og er i proces med yderligere 7 huse, der endnu ikke er færdigafviklet.
Bestyrelsen vil på det kraftigste opfordre til at sælgere sætter sig ind i regler for salg af hus i kolonihaven bl.a. lovliggørelse af bygninger på grunden, inden de kontakter bestyrelsen med ønske om at sætte deres hus til salg.
Vi opfordrer folk til at læse vedtægter og deklarationer, da vi har brugt uforholdsmæssig lang tid på at diskutere afstand til skel, hegn i skel, bygninger størrelse mm. Vi vil hjertens gerne hjælpe og støtte sælgere i processen, men fremadrettet ønsker vi at bruge tiden mere konstruktivt.

 

Byggeansøgninger.
Da der har været temmelig meget arbejde omkring kloakering og vandprojekt har der ikke været fuld fokus på at få behandlet de indkomne byggeansøgninger. Dette beklager vi og arbejdsbyrden bliver i 2023 delt lidt mere ud og der kommer flere hænder til at løfte opgaven omkring byggeansøgninger. 

Venteliste. 
2023 åbner 1 april hvor man kan skrive sig op igen. Deadline for indbetaling til kommende sæson, er 28. februar.Herefter danner vi os et overblik over hvor mange frie pladser, der vil være til at nye kan blive skrevet op.

Fælleshuset.
Der er allerede en del bookinger for 2023, så vi anbefaler klubber m.m. om at booke de dage de skal bruge huset, så vi ikke løber ind i problemer i løbet af sæsonen. Sidste år var der rift om lejen af huset, da vi havde en del aktiviteter. Det håber vi naturligvis sker igen i år. Men måske vi kan være lidt mere forberedt denne gang.

 

Restance til foreningen. Vi har igennem det sidste år samt fjerde kvartal 2021 brugt tid på at inddrive gammel gæld fra medlemmer i foreningen. Dette er sket med at kontakte medlemmer og lave afdragsordninger eller bede om fuld betaling. Vi har også haft sager, hvor vi har været nødsaget til at inddrive vores tilgodehavende via tvangssalg. Dette arbejde fortsætter i 2023.

Det betyder også, at du har eller vil modtage en mail fra bestyrelsen hvis foreningen har et tilgodehavende. Dette skyldes, at vi har mulighed for at se såkaldte “revisor lister” fra tidligere bank, at der er et tilgodehavender. Vi kan ikke se hvad beløbet vedrører. Som udgangspunkt fastholder vi kravet, indtil vi modtager dokumentation på betalingen er sket.
Vi har også måtte afskrive noget gæld, grundet medlemmet ikke længere er i foreningen og beløbet ikke er blevet fratrukket ved et salg. Generelt har vi fået reduceret listen en del og det er lykkes os at inddrive omkring 200.000 kr.
Ydermere har vi en anden liste med “ny restance”, som er den liste, vi modtager fra forbundet. Denne liste vil vi arbejde ud fra i 2023 og arbejde ihærdigt for at få nedbragt. Ved gentagne mangel på overholdelse af betalingsfrister, vil det kunne betyde opsigelse og tvangssalg.  


Sommerfest, banko, fisketur m.m.
Igen i 2023 har vi tænkt os at fællesskab skal være i højsæde. så vi forsøger allerede nu at sætte nogle datoer af til de forskellige aktiviteter og arrangementer. Vi håber i vil bakke op om dette og vi håber at se en masse forslag til kommende GF fra jer medlemmer, så vi i fællesskab kan beslutte hvad der skal ske i 2023. 

Kollektiv forsikring.
På GF 2022 blev der stemt om at vi skulle indgå i en kollektiv brandforsikring. Dette blev vedtaget og vores kollektive brandforsikring trådte i kraft for samtlige 268 medlemmer d. 01.10.2022. Herefter er det op til det enkelte medlem at afmelde og opsige sin egen brandforsikring hvis man havde sådan en.

Trods en svær start er det nu lykkes at få policen og den er lagt op på vores hjemmeside under kollektiv forsikring
Police: https://afdelinga.dk/wp-content/uploads/2023/01/Police_193365183.pdf

Udover den kollektive brandforsikring, er det muligt via forbundet at tilkøbe sig 2 ekstra forsikringer.
1. indboforsikring som dækker alt indbo m.m. på til 150.000 kr.
2. bygningskasko forsikring, som dækker bygninger. Disse to kan ikke tilvælges enkelt, men tilvælges samlet.

Disse 2 tillægsforsikringer kan du via vores hjemmeside bestille hos forbundets tilknyttede forsikringsmægler. Dette sker via flg. formular:
https://afdelinga.dk/kollektiv-forsikring-i-foreningen/

Opkrævningen af brandforsikringen sker via forbundet således at foreningen lægger ud og medlemmerne opkræves ved haveleje opkrævningen via indbetalingskort eller PBS betaling. Jeres første opkrævning vil derfor ske i april ved næstkommende opkrævning af have lejen for 2023.
Priserne er som følgende.
Brandforsikring : 535 kr.
Indboforsikring : 370 kr.
Bygningskasko:  700 kr. 

Det giver en samlet pris på 1.605 kr. for alle 3 forsikringer.

Vi glæder os til at sæsonen går i gang.

Bedste hilsner
Bestyrelsen i Afdeling A.

 

Kære medlem i afdeling A.

Vi har lige et par informationer samt andet som vi gerne lige vil dele med jer.

Klipning af hæk og træer.
Bestyrelsen vil gerne lige takke for at “alle” har taget opgaven seriøst og fulgt vores opfordring til at få klippet jeres hæk og træer ind så de flugter med lygtepæle på lige numre og at stierne er de anskrevet 3,5 meter brede så køretøjer og maskiner m.m kan komme rundt. Vi er ikke i mål endnu, men det ser lovende ud.

Man må gerne lige huske på at vi har regler der foreskriver en maksimal højde på 1,5 meter ud til stierne og 1,8 meter ud mod ringvejen, villakvarter og gangstier i foreningen. Dette skal overholdes, da vi ellers kommer til at opleve udfordringer når gravemaskinerne skal svinge rundt og kunne arbejde effektivt. Så næste bliver at få klippet jeres hække ned i den anviste højde, og så holde hæk og træer klippet ind hele sæsonen.

Genåbning af Indkørsel fra Veststien.
Der har floreret mange rygter om at den ville åbne her i starten af juli. Hvor disse rygter er kommet fra ved vi ikke, men vi er løbende i dialog med folk der står for letbane projektet og de informerer os om at dette tidligst sker til August. Så undlad venligst at ringe til kommuner og andet for at få information om dette. Vi skal nok melde ud så snart vi får informationerne.

Entreprenøren og byggepladsen
Det er desværre kommet os for øre ved vores byggemøder at man ikke helt har forstået at Afdeling A, B og C, er en byggeplads. Vi har fået lov til at opholde os imens Naturstyrelsen får lagt dræn og kloak ned ( andre steder lukker de hele området af og ingen adgang). Det betyder at vi spiller efter deres regler og retningslinjer og arbejdsplan.

Så man holder ikke og dytter efter arbejderne, eller parkerer hvor man har lyst til eller på anden måde forstyrre dem i deres dagligdag. Hvis ikke folk kan affinde sig med at vente til man kan komme videre eller skulle finde en alternativ parkeringsplads, så ender det med at vi må afslutte sæsonen og bede medlemmerne om at tage hjem og så lukke hele området af så de kan arbejde i fred og ro.

Det håber vi inderligt ikke behøver ske, da det godt burde kunne fungere at vi er her uden at genere arbejderne i deres hverdag. Oplever i udfordringer af en hvilken som helst karakter i forbindelse med projektet, så kontakt bestyrelsen, så skal vi nok tage det op med dem og finde en løsning.

Brovej/Nørrevangen
Entreprenøren, Naturstyrelsen og rådgiverne har besluttet at man flytter en pumpestation for at undgå at skulle lukke hele Brovej af under etableringen af den strækning. Det betyder at man når de skal i gang, ikke længere kan holde langs vejen på Afdeling A´s side. Der vil komme yderligere om hvornår dette vil ske. Umiddelbart omkring september/oktober. Det betyder også at alle de træer og buske der er langs vejen ind til have loddets hække vil blive fjernet, da området skal graves op. Vi arbejder på at se hvilke buske og træer det giver mening at bevare, ( grave op og deponere) så de kan indgå i den endelige reetablering af området når vi er færdige. Parkering indtil dette sker, skal være således at man ikke holder ude på det asfalterede område. Kan man ikke være der med sin bil, så må man finde et andet sted at holde.

Grus og huller
Det er kommet grus og der er stadig en masse tilbage. Der er desværre også stadig en masse huller at fylde. Så smut op forbi pladen med en trillebør, en trailer eller andet og få fyldt de huller ud for jeres havelod. Hvis alle gør det, så er der ingen huller i vejene. Gruset vi har fået denne gang er mindre sten og er derfor meget effektivt til mindre huller, men kan også anvendes til store huller. Undlad at smide jord og andet i, det bliver bare endnu værre.

Ferielukket – kontor og kontakt.
Bestyrelsen havde i går sidste tirsdags åbent på kontoret, og næste gang bliver 02 august 2022 kl. 18:00 – 19:00. Vi er fortsat at træffe på mail og i foreningen. Der har været lidt diskussion omkring svartid på mail m.m. hvor der har været den opfattelse at man kan forvente svar straks eller samme dag man skriver. Dette kan man ikke. Godt nok er vi hurtige og effektive, men det er når vi har tid at vi svarer. Så for at ingen føler sig overset, er der besluttet at der som udgangspunkt kan forventes en svartid på 2-4 dage. Der vil også blive aktiveret et autosvar der bekræfter modtagelsen af din henvendelse.

Rødt kort – Bestyrelsen har været fordi
Der har været delte meninger omkring vores nye tiltag for at komme i dialog med medlemmer efter et besøg uden at træffe nogen på grunden. Vi vil i fremtiden lave nogle særskilte kort i forbindels med ting som klippe hæk og andre mindre ting som vi gerne vil i kontakt med folk omkring. Oprindeligt var de røde kort tænkt som en måde at skilte med at vi har været fordi da vi ikke kan komme i kontakt via mail, telefon omking mere verserende sager med enorme konsekvenser til følge. F. eks, restance, tvangssalg, eller andet. Det er desværre stadig en del udfordringer med at komme i kontakt og dialog med enkelte medlemmer i foreningen og det “røde kort” har vist sig at være yderst effektivt værktøj. Vi gør det ikke for at genere nogen, det er for foreningens bedst at vi får skabt kontakt og dialog så vi kan finde en fælles løsning.

Hussalg samt overdragelser.
VI har rigtig mange sager pt og arbejder på højtryk på at få dem alle ekspederet så hurtigt det er muligt. Vi vil dog gerne lige opfordre at ønsker man at sælge, så skal man forberede sin ansøgning og sørge for at have alt klar, da det gør processen meget nemmere for alle. 1. sørg for at alle bygninger er lovlige på grunden. 1 få lave en EL-attest så den er klar. 3. udfyld alle dokumenter i finder inde på hjemmesiden. Ejererklæring, Opsigelse, løsøre liste m.m. 4. indhent en tinglysning 5. udfyld ansøgningen på hjemmesiden og vedlæg billeder til salgsannoncen, samt kort beskrivelse af huset og haven og alle de anførte dokumenter. Når vi modtager alle dette, så kan vi bestille vurdering og få sat huset til salg via ventelisten eller overdrage via familie. OBS: har man dispensationer fra kredsen eller tidligere bestyrelse er det yderst vigtigt at man vedlægger disse, da de indgår i sagen og sparer os for en masse arbejde. Bestyrelsen kan ikke give nye dispensationer og ønsker man dette, skal det sendes til bestyrelsen der derefter sender det videre til kredsen som sender det til kommunen til godkendelse. Det er en længere proces, så dette skal være afklaret inden man ønsker at starte en overdragelses eller salgsproces.

Fedtboden
Ønsker man at stå for denne en lørdag, så kontakter man bestyrelsen via mail, senest onsdag/torsdag, så vi kan nå at handle og gøre klar, man får så koden til nøgleboksen og kan så åbne lørdag.

Fester og arrangementer.
Ønsker man at holde en fest i foreningen, et arrangement eller andet, så skriv til bestyrelsen med din ide, et budget og andet, så vil vi kigge på det og se hvad der er muligt.

Pt er der En sommerfest med mad og musik, En fælles fisketur, og efterfølgende mad og fest i fælleshuset, Banko hver måned, Loppemarked på fællespladsen og En reception i forbindelse med årets præmiehaver på programmet. Der kommer mere info herom så snart det er styr på datoer m.m.

Palmehaven.
Som der blev besluttet på GF i år er der afsat lidt midler til at renovere Palmehaven, og dette arbejde er så småt gået i gang. Fællesarbejde startede med at rydde området og gøre klar til renoveringen. Der har også været et ønske om at man kunne mødes derude et par gange om ugen og nyde en kold fra køleskabet. Vi er i gang med at planlægge og se på mulighederne med de frivillige der har meldt sig til dette.

Til sidst vil vi bare ønske jer alle en rigtig dejlig sommer, vi takker for alle frivillige som har været med til at holde forskellige arrangementer i foreningen og vi håber at se en masse til de kommende arrangementer i foreningen. Det er dejligt at se at der er kommet en ro over vores foreningen, og at det virker til at det egentligt går meget godt 🙂

God sommer
Bestyrelsen

 

 

 


Kære medlemmer i foreningen 

Så fik vi overstået den sidste generalforsamling der skulle til for at vi kan komme i gang med vores vandledning projekt i foreningen. Bestyrelsen ( Thor og Jimmie) har endelig møde tirsdag med Entreprenøren som vandt udbuddet og skal stå for projektet. Som mange allerede ved, så er det sammen firma som også udfører kloakering og dræn projektet i foreningen for vores udlejer Naturstyrelsen. 

I den forbindelse er vi blevet bedt om at udsende en mail med informationer omkring det arbejde som nu for alvor skal i gang i vores forening og som skal stå på de næste 11 måneder ca. Derefter skal vi påbegynde næste etape, som er selve tilslutningerne inden i hver enkelt have. Dette kommer vi tilbage med når tiden nærmere sig.

Der vil blive udsendt samt sat op i vores info tavle ved kontoret en oversigt over hvor og hvornår de arbejder på de enkelte stier og veje, så i kan forberede jer på det, få klaret de ting i skal inde vejen bliver lukket af i en periode. Så snart denne plan er endeligt godkendt af alle parter, vil den være tilgængelig for alle jer medlemmer.

Vi har fået en skrivelse fra Entreprenøren om om nogle ting som i medlemmer skal gøre for at gøre deres arbejde så gnidningsfrit som muligt. Her er lidt informationer for projektet.

“Fælles for alle tre have foreninger:

Have-lejerne må meget gerne få klippet deres hække mm. Helt ind til skel.
Have-lejerne må meget gerne få klippet træer mm. Så langt ind på egen grund som muligt.

Generelt skal det pointeres, at mens gravearbejdet forestår, vil vores gravemaskiner være nødt til at svinge gravearmen / skovlen, ind over grundene. Der vil være steder hvor lidt jord bliver tabt i forhaven, dette vil vi selvfølgelig fjerne.
Der vil over den kommende tid blive afsat pinde i forhaver, der indikerer projekt planlagt placering af skelbrønde. Dette vil ved Vej-møder blive gennemgået med entreprenøren. Der kommer løbende indkaldelse til dette.
Den 2. juni bliver de fire stk pumpebrønde leveret. Der vil blive lagt to pumpebrønde på parkeringsarealer langs med Brovej.
Vi har brug for mere plads til at komme af med jord og lægge materialer, derfor er der aftalt med bestyrelsen af vi kommer til at gøre plads til dette via siderne på brovej. 

Arbejdet på Veststien er godt i gang. Det lille parkeringsareal er igen muligt at benytte, udenfor arbejdstid mellem 6.30 og 17.00. Det skal indskærpes at den lille bro fra Veststien og over mod Åmosevej, ikke er beregnet til personbiler.”

Affaldspladsen
Det går stadig ikke rigtig godt. Vi oplever desværre dagligt at der bliver smidt ting enten de forkerte steder, eller helt bevist prøves at skjule det bag ting. Det er simpelthen under al kritik og det skal stop NU! Der er masser af muligheder for at gøre det rigtig, der er skilte med tekst og billeder, man kan finde alle informationer inde på vores hjemmesiden, og der er også mulighed for at spørge et medlem eller kontakte bestyrelsen hvis man er i tvivl. Bare at smide det og tror det nok skal gå er slut nu. I kan prøve at tage rundt i andre foreninger og se hvad de har af faciliteter, så kunne det være i værdsatte jeres egne en del mere.

Vi er i gang med at lave nogle ændringer oppe på pladsen, bl.a nye containere til haveaffald m.m. Dette arbejde er er i samarbejde med Rødovre kommune, og vi afventer lige nogle ting fra dem inden vi kan komme videre. Den store blå container til småt brændbart vil derfor ikke komme på plads, men må gerne bruges, og står på vores fællesområde.

Præmiehaver
Bestyrelsen er lige ved at have de sidste ting klar så der kan sendes ud til at der skal vælge 12 kandidater til årets præmiehaver. Vi beklager at det er kommer ud noget senere end vi havde planlagt, men som i jo alle ved er der nok at se til i foreningen. Vi regner med at dem der skal rundt og nominere haverne får besked her i de kommende dage.

Fællesskab og arrangementer.
Vi vil gerne lige takke alle dem som har deltaget, arrangeret og været med til at afholde en masse gode arrangementer i vores foreningen indtil videre i sæsonen. Der har været godt gang i Fedtboden stort set hver weekend, fælleshuset har været brugt til banko og fodbold aften, hvor der var stor fremmøde. Det er dejligt at se at der bliver taget godt imod de tiltag der tages i foreningen, så tak for det og fortsæt endelig med dette. Banko er fast den første i hver måned, så det kan man lige skrive ind i kalenderen. Fedtboden kan man også melde sig til ved at kontakte bestyrelsen, så sørger vi for alt og du skal bare åbne lågerne kl. 10:30 om lørdagen.

Fællesområde og fællesarbejde
Vi har fået at vide at der er stor fremmøde til fællesarbejde og der blive gået godt til hånde. Det er dejligt at se at der er en fælles interesse om at holde vores område fint og flot. Dem der meldte sig til generalforsamlingen om at hjælpe med at se på hvad der skal gøres i foreningen, har deres første møde inden længe, hvor der vil blive kigget på bl.a. palmehaven som der blev vedtaget skulle forskønnes så det igen kan bruges til hvad det var i gamle dage. Dette arbejde bliver spændende at komme i gang med.

Letbanen og ringvejen
Vi arbejder stadig på at få lukket vores forening af ud mod ringvejen, det er noget at et bureaukratisk råd, men vi giver ikke op og vi forventer at snarest at kunne afslutte dette projekt, så de har overholdt deres forpligtelser.

Opdateringer på hjemmesiden
Opdateret vedtægter m.m i forbindelse med de nye ændringer der er blevet vedtaget, vil blive opdateret i løbet af den næste tid og lagt ind under dokumenter på vores hjemmeside. Det sammen gælder den kollektive brandforsikring som vi vil gå videre med og få sat i værk. Dertil kommer som nævnt muligheden for at tilvælge indbo og bygnings kaskoforsikring nemt via vores hjemmesiden. Dette vil vi informere om, så snart vi er helt klar med den del.

Hussalg og overdragelse
Vi er ved at være så langt at vi kan få de første huse til salg her i løbet af næste uge. pt har vi en 14-17 huset som enten skal sælges eller overdrages til familie, så der er travlt på den front og Cathrine knokler for at få alt ud til tiden og hjælpe med at det hele kører så gnidningsfrit som muligt for vores medlemmer.

Byggesager.
Husk at inden i påbegynder byggeri, ombyg, tilbyg eller andet, så skal i ansøge om det via hjemmesiden og skal godkendes af kredsen. Intet byggeri må begynde inden der foreligger en godkendt ansøgning. Ser vi der er påbegyndt byggeri uden en godkendelse, så bliver i bedt om at stoppe, rive det ned og vente på det er godkendt. Læs reglerne, er man i tvivl kontakt bestyrelsen eller kredsen direkte. Vi har mange sager vi skal tage stilling til, så lad os gøre det rigtig fra begyndelse.

Parkering  – Brovej og fællesområdet
Vi oplever desværre at der parkeres uhensigtsmæssigt i forbind til færdsel på Brovej. Det er forbudt at holde på det asfalterede område, også selv om det bare lige er et halvt hjul. I skal parkere helt inde på siden. Hvis ikke i mener i kan være der fordi bilen bliver ridset at grenen eller andet, så må i finde et andet sted at parkere. Vi har enorme udfordringer med at renovation og andre større køretøjer kan komme forbi. Sidste uge havde vi en ambulance ude i foreningen, og de skal altså kunne komme frem.

Der er åbenbart lidt tvivl om hvor man må og ikke må parkere på fællespladsen. Det er ret simpelt.. du må ikke parkere på asfalteret og flisebelagt områder, da det faktisk er en vej. Dvs. alt parkering foran den gamle købmand, kontoret og palmehaven er FORBUDT! Ligeledes langs fælleshuset, det er en sti ikke en parkeringsplads. og der skal være mulighed for at kunne køre ind og ud den vej.

Havevandring 
Bestyrelen vil tage en tur rundt i foreninen og se hvordan det står til. Dette vil ske indefor den kommende uger.

Restance
Der er stadig en del udeståeende med foreningen, men vi kan informere om at vi siden vi startede med at inddrive, er ved at runde de første 100.000 kr., samt at der er mere på vej.

Afdlutningsvis vil vi bare sige tak for en god start på sæsonen, og vi håber at se jer alle sammen til de mange arrangementer der ligger i fremtiden.. Banko, Loppemarked, Fisketur, fedtboden, TV-klubben og meget mere. Det blev et længere skriv end ventet, men nogle gange er der så meget at fortælle 🙂 

God dag derude og pas på hinanden. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Afdeling A.