jun
18

Nyhedsbrev fra juni 2023

Kære medlemmer i afdeling A.
Så er det tid til et opdateret nyhedsbrev med lidt praktiske informationer, samt nogle opfordringer til jer alle sammen. Sæsonen er godt i gang og der er mange ting der skal gøres og tages hånd om. Bestyrelsen arbejder dagligt for at kunne følge med i de mange opgaver der er og som der skal tages stilling til m.m.  Lad os springe ud i det.

Parkering
Som I nok har bemærket, så er der løbende sendt information ud omkring parkeringsmuligheder i afdelingen og foreningernes område. Det er yderst vigtigt at man overholder de midlertidige parkeringsregler i de perioder de er gældende. Det nytter ikke at tænke, “det går nok”, “det er kun lige en halv time” Der er en grund til at vi laver de parkeringsregler, og det er for at få det alle ender til at hænge sammen. Renovationen har desværre flere gange kørt igen, da de ikke kunne komme til grundet en parkeret bil, en trailer eller andet. Så overhold de regler der er lagt ud og sat op. Det er ikke for sjovt, det bliver gjort og det skaber enormt meget ekstra arbejde for os i bestyrelsen.

Afdeling A, fællespladsen:
Parkering forbudt lang hele købmandsbygningen samt foran kontoret. Dette gælder alle ugens dage, også weekenden. 

Parkering forbudt på afmærket område på fællespladsen i hverdagen mellem 07:00-17:00. Vælger man at holde der og flytte afspærringer, så skal de sættes på plads inden det tidsrum parkeringsforbuddet er gældende.
Brovej er der fuld parkeringsforbud i dagtimerne mandag til fredag 07:00 – 17:00 hvis man vælger at parkere på Brovej, så man skal holde ude i siden og ikke parkere helt eller delvist på den asfalterede vej i midten af Brovej. 


Affaldssortering
Som man måske har bemærket, så er affaldspladsen åben igen. Tidsrummet for aflevering af affalds skal ske i de lyse timer på døgnet, vi overvejer at lukke pladsen mellem 20:00 – 10:00.

Folk skal til at lære de sorteringsregler vi har, da det er yderst problematisk at der stadig og konstant bare smides diverse ting deroppe som enten ikke hører hjemme i en container eller bås, eller slet ikke er ting vi modtager oppe på affaldspladsen.

Bestyrelsen vil opsætte 4 nye overvågningsenheder i den næste tid, så hele pladsen er overvåget og ser vi at der sker “ulovligheder” på pladsen vil det have økonomiske konsekvenser og i sidste ende med forbud om at benytte pladsen, og man må derefter selv finde ud af at komme af med alt dit affald. Pladsmanden Jan vil dagligt være oppe på pladsen og holde den ren og ryddelig, men det ville være rart at i hjalp ham med at sortere korrekt, så han ikke skal gøre det for jer.  Hvis bestyrelsen ikke ser en væsentligt forbedring af affaldssorteringen, så vil pladsen blive lukket af igen og have faste åbningstider resten af året.

Fælleshus
Der er godt gang i udlejningen og indtil videre har alle der har lejet lejemålet afleveret det fint og rengjort. Det vil vi gerne takke for, da det tidligere har været en del udfordringer på den front. Husk at når i booker fælleshuset så sker det via vores hjemmeside og man anvender koden Fælleshus2021. Betalingen sker straks, da man ellers ikke kan være sikker på, at ens reservation bliver godkendt. Sker betalingen ikke inden for 1 uge, så vil reservationen blive annulleret.

 

Lukning af vand midlertidigt  
Tirsdag d. 20 juni bliver vandet til Åstien og de ulige nr. på Bakkestien lukket mellem Kl. 9 og 13

Vandåbning i 2023
Vi oplevede i år en del skader på vores vandledning og især på den del, der ikke påfalder foreningens ansvar. De, der har haft besøg af vores VVS firma, vil inden længe modtage opkrævningen for det arbejde. Den bedes betale når i for den. Foreningen har lagt ud, så det er en pligtig ydelse til foreningen.

Hæk og træer
Det er på tide at klippe jeres hæk og træer.
Ud til stier 1,5 meter, til bagbo, og naboer samt offentlige område 1,8 meter.
Udhængende grene fra træer skal flugte med ydersiden af hækken eller minimum være 4 meter over jorden. Bestyrelsen vil inden længe sende en skrivelse ud med en dato for havevanding, så alle kan nå at få ordet jeres haver.

Præmiehaver 2023
Efter flere henvendelser fra forskellige medlemmer om at udskyde kåringen af præmiehaver i år, da der har været flere stier der ikke har haft sammen tilgang til deres haver, har bestyrelsen på sidste møde besluttet at imødekomme disse henvendelser og udsætter derfor kåringen af årets haver til 2024 indtil videre.

Hjemmesiden
Husk at I kan finde alle de informationer, I har behov for inde på foreningens hjemmeside. Skulle der være ting som I ikke mener er informeret om eller skal opdateres, så må I meget gerne give bestyrelsen besked om dette via mail.

Salg og overdragelse
Vi oplever mange ansøgninger om salg eller overdragelse i år. Pt arbejder vi med +20 sager. Men vi må også konstatere at vi modtager disse ansøgninger inden medlemmerne rent faktisk har læst kravene inde på vores hjemmeside, hvilket gør at behandlingsprocessen er meget lang på nogle sager, og dermed fylder enormt meget i bestyrelsens arbejdsopgaver for tiden. Ligeledes oplever vi også en opfattelse af bestyrelsen skal stå for store dele af salget og indledende processer samt at når der er påbegyndt en dialog, skal bestyrelsen ofte rykke medlemmet for svar og dokumentation. Det skal stoppe, da det er yderst proaktivt og gør hele opgaven enormt mere krævende for alle parter.

Så her er lige 10 hurtige.

  • Sæt dig ind i alle regler og krav inden du sender en ansøgning eller kontakter bestyrelsen.
  • Huset skal være lovligt inden det kan vurderes.
  • Husket skal vurderes inden det kan sælges.
  • Alle bygninger må maximalt udgøre 60 m2 på grunden uanset størrelse.
  • Alle bygninger skal stå med min 2,5 meter fra skellinien ( midten af hækken)
  • Der må ikke være noget plankeværk i skel, heller ikke til bagbo.
  • Alle hække og træer skal være beskåret og klippet efter gældende regler.
  • Der skal være lavet EL-attest, og fejl og mangler skal være udbedret
  • Alle oplyste dokumenter og billeder skal sendes sammen med ansøgningen
  • Eventuel dispensations skal vedlægges

Kloakering, dræn og vandprojekt
Som I også har bemærket, så er første del af projektet endnu ikke afsluttet og det skyldes bl.a at Naturstyrelsen har givet fristforlængelser. Der vil inden længe komme et informationsbrev ud fra entreprenøren med mere info.
Generelt vil vi gerne bede folk om at undlade at sprede en masse rygter man tror man har hørt. Hvis ikke informationen kommer fra Naturstyrelsen, bestyrelsen, så er det kun rygter. Den har vi nok af herude, så undlad venligst at skabe flere.

Fedtboden
Der er ikke meget gang i fedtboden i år, på trods af at der ved seneste GF var +10 medlemmer i foreningen der meldte sig til at stå for den i år. VI så gerne fra bestyrelsens side at man fik sat sig ned og lagt en plan for åbningen af fedtboden om lørdagen. bestyrelsen har igen i år været ude og købe en masse præmier, håber de er bedre end sidste år. og vi står også for bestilling af drikkevarer mm.

Regler i fedtboden. Vi har nogle regler som vi gerne ser blive overholdt. Det er bl.a åbningstider og hensyn til medlemmer med haver rundt om fællespladsen. Åbningstiderne som de er nu er 11:00 – 16:00. Medmindre der er nogle specielle arrangementer, hvor man gerne vil være åbent længere. Bestyrelsen foreslår at man ved kommende GF har dette på som et punkt så der eventuelt kan vedtages andre regler og retningslinjer for fremtidig drift i fedtboden. men indtil dette er sket, skal vi opfordre til at de nuværende regler overholdes.
Sidste udskænkning kl. 16:00 og derefter må folk gerne feste videre over i palmehaven.

Fester
Indtil videre er der Sommerfesten og Loppemarked på programmet. eventuelt en fiskefest hvis årets tur bliver til noget. Så hvis man har nogle ideer til fester eller arrangementer, så lad os se hvad der er muligt.

Bestyrelsen
Der er sket lidt ændringer i bestyrelsen. Tina har valgt at trække sig, og vi har derfor inviteret Thomas, som blev valgt som første suppleant ved sidste GF, ind i bestyrelsen.
Thomas vil i forbindelse med næste BM blive introduceret for teamet, samt de opgaver, der venter på ham. Vi ved allerede nu at han vil overtage nogle af Tinas opgaver og få tildelt nye efter hvad han tænker kunne være interessant at arbejde med. Vi glæder os til at byde ham velkommen. Vi siger mange tak til Tina for hendes indsats i bestyrelsen de sidste par år. Ingen tvivl om at hun vil blive savnet, men heldigvis er hun jo i foreningen så vi ses nok lige pludselig til en øl eller andet. Thor er langt om længe indtrådt på “fuld tid” som kasserer, og har fået adgang til diverse konti m.m.

Forskønnelse udvalgte
De har allerede afholdt de første par møder og snakket om forskellige muligheder med vores fællesområde. Jimmie, formanden har undersøgt mulighederne for eventuelt at ansøge om midler fra Nordea Fonden til vores “fællesskabs projekt” og er blevet godkendt til at indsende en ansøgning. For at kunne komme videre med den endelige ansøgning, skal projektet dog være en del mere konkret, med tilbud og budgetter m.m.

Vedtægter, referat m.m.
Vi beklager at der endnu ikke er lagt opdateret vedtægter ud og at der ikke er sendt referat . De ligger alle sammen klar, og er en kombination af  forglemmelse og travlhed i bestyrelsen. Vi skal sørge for at disse kommer ud snarligt, så de er tilgængelige for medlemmerne i foreningen.

Det var alt for nu, det bliver lidt langt, men der var også mange ting der lige skulle informeres om.

God sommer,
Bestyrelsen i Afdeling A.