SOMMERHUSKOLONIEN AFDELING A

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022- lørdag d. 30 april 2022

INDLEDNINGEN

Kære Havelejere, hermed indkaldelse til årets ordinære generalforsamling.

Som det fremgår under indhold samt dagsordenen, skal der vi vedtage nogle ændringer og tilføjelser i vedtægterne, samt vælge ny forman 2 bestyrelsesmedlemmer og nye suppleanter. Der skal også vælges til hverv og klubber og vi vil gerne opfordre alle havelejere til at søge de ledige hverv og poster i bestyrelsen og/eller engagere sig som frivillig i klubberne, som med ihærdigt flid og stort engagement har skabt et levende fællesskab gennem tiden.

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen lørdag den 30. april kl. 10:00 til den ordinære generalforsamling på Islev skolen.

::::::::

INDHOLD

Bilag:

Indkaldelsen
Budget 2022
Regnskab 2021
3 x Forslag fra bestyrelsen ( forsikring) – §3 / §9 stk 9.3
Indkomne forsklag
Bestyrelsens beretning 2021
Eventuelt

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Årsregnskab for 2021
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Indkomne forslag *
 7. Godkendelse af budget 2022
 8. Valg af Bestyrelsen
  Valg af Formand 2 år 
  Jimmie – modtager genvalg
  Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer 1 år Mia og Tina  – modtager genvalg
 9. Valg af 3 suppleanter for 1 år.
 10. Valg af intern revisor og 1 suppleant 
 11. Valg af vurderingsudvalg, 4 medlemmer for 1 år
 12. Valg af diverse udvalg
 13. Valg af klubber
 14. Eventuelt

* Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 15. april 2022 kl. 12.00 og kan lægges i postkassen ved indgangen til kontoret eller sendes digitalt til bestyrelsen@afdelinga.dk

Godkendt forslag der kan komme til afstemning bør indeholde: 

Forslagsstillers oplysninger: Navn og have
Emne: Hvad handler dit forslag om?
Motivation: Hvad er formålet med dit forslag?
Hvordan: Hvad skal der til for at det kan realiseres?
Omkostning, eventuelt et budget eller et indhentet tilbud.

Salmet indkaldes til print eller læsning.

INDKOMNE FORSLAG MEDLEMMER 2022