jan
14

Nyhedsbrev januar 2023


Så blev det endelig tid til et nyhedsbrev igen.
Beklager stilheden den seneste tid, men vi har og har haft rigtig meget at se til inden vi igen åbner den nye sæson her i 2023.

Kloakering, dræn og vandledningsprojketet.
Det går godt. Det går efter planen og indtil videre holder vi også budgettet. Der er stadig meget, der skal laves og L.O.C., vores og Naturstyrelsens entreprenør på projektet arbejder for at hele projektet afleveres til tiden. Dog er der som tidligere skrevet, kommet flere opgaver ind end der var i det oprindelige udbud. Vi forventer derfor at kloakeringen afleveres til tiden, men at dræn samt de nye vejkasser, der skal laves for at vores veje bliver bedre i fremtiden, vil give op til 13 uger forlængelse på afleveringstidspunktet.

Vandledningsprojktet kører sideløbende og forventes af blive afslutttet efter planen og vil holde den tidsplan, der oprindeligt er sat på projektet. Indtil videre har der ikke været uforudsigelige udgifter, så projektet holder budgettet og vi forventer ikke at det vil ændre sig væsentligt.

Når alle 3 projekter er afsluttet skal vi til at kigge på selve tilslutningen fra husene og ud til de 2 brønde, der er blevet installeret på alle grundene. Vi arbejder på at komme med et forslag til forskellige muligheder for at få etableret disse og vi vender tilbage når vi ved nærmere. Tidsplanen for afslutning af projekterne er uge 26.


Thor og Jimmie har igennem året 2022/23 deltaget i 2 byggemøder om måneden og i den forbindelse, er der fundet op til flere besparelser, som i sidste ende er med til at holde udgifterne til et minimum.
Projektet med at fjerne hækken langs åen på åstien er blevet droppet da Rødovre Kommune ikke var til at arbejde med. (Der er mange regler, når man er tæt på vand).
Vej møderne er også gået godt, bortset fra en enkelt smutter omkring udmeldt tidspunkt på 2 forskellige veje på sammen tid. Dette beklager vi. Ellers har Thor og Jimmie deltaget på samtlige vej møder og været med til at guide og hjælpe de enkelte havelejere med spørgsmål sammen med Bo og Bror fra L.O.C. Vores opfattelse er, at der har været stor tilfredshed med afviklingen af disse møder og placeringen af spildevand / målerbrønd i de enkelte haver. .

Endelig pris på de forskellige projekter foreligger endnu ikke og vil først endelig være klar når opgaverne er afleveret og endeligt godkendt fra vores rådigere.

Vi håber at kunne fortælle lidt mere konkret omkring økonomi og tidsplan i bestyrelsen beretning, samt til GF, der vil blive afholdt inden sæsonstart.

Salg og overdragelser.
Vi har i 2022 fået solgt og overdraget 12 huse og er i proces med yderligere 7 huse, der endnu ikke er færdigafviklet.
Bestyrelsen vil på det kraftigste opfordre til at sælgere sætter sig ind i regler for salg af hus i kolonihaven bl.a. lovliggørelse af bygninger på grunden, inden de kontakter bestyrelsen med ønske om at sætte deres hus til salg.
Vi opfordrer folk til at læse vedtægter og deklarationer, da vi har brugt uforholdsmæssig lang tid på at diskutere afstand til skel, hegn i skel, bygninger størrelse mm. Vi vil hjertens gerne hjælpe og støtte sælgere i processen, men fremadrettet ønsker vi at bruge tiden mere konstruktivt.

Byggeansøgninger.
Da der har været temmelig meget arbejde omkring kloakering og vandprojekt har der ikke været fuld fokus på at få behandlet de indkomne byggeansøgninger. Dette beklager vi og arbejdsbyrden bliver i 2023 delt lidt mere ud og der kommer flere hænder til at løfte opgaven omkring byggeansøgninger. 

Venteliste. 
2023 åbner 1 april hvor man kan skrive sig op igen. Deadline for indbetaling til kommende sæson, er 28. februar.Herefter danner vi os et overblik over hvor mange frie pladser, der vil være til at nye kan blive skrevet op.

Fælleshuset.
Der er allerede en del bookinger for 2023, så vi anbefaler klubber m.m. om at booke de dage de skal bruge huset, så vi ikke løber ind i problemer i løbet af sæsonen. Sidste år var der rift om lejen af huset, da vi havde en del aktiviteter. Det håber vi naturligvis sker igen i år. Men måske vi kan være lidt mere forberedt denne gang.

 

Restance til foreningen. Vi har igennem det sidste år samt fjerde kvartal 2021 brugt tid på at inddrive gammel gæld fra medlemmer i foreningen. Dette er sket med at kontakte medlemmer og lave afdragsordninger eller bede om fuld betaling. Vi har også haft sager, hvor vi har været nødsaget til at inddrive vores tilgodehavende via tvangssalg. Dette arbejde fortsætter i 2023.

Det betyder også, at du har eller vil modtage en mail fra bestyrelsen hvis foreningen har et tilgodehavende. Dette skyldes, at vi har mulighed for at se såkaldte “revisor lister” fra tidligere bank, at der er et tilgodehavender. Vi kan ikke se hvad beløbet vedrører. Som udgangspunkt fastholder vi kravet, indtil vi modtager dokumentation på betalingen er sket.
Vi har også måtte afskrive noget gæld, grundet medlemmet ikke længere er i foreningen og beløbet ikke er blevet fratrukket ved et salg. Generelt har vi fået reduceret listen en del og det er lykkes os at inddrive omkring 200.000 kr.
Ydermere har vi en anden liste med “ny restance”, som er den liste, vi modtager fra forbundet. Denne liste vil vi arbejde ud fra i 2023 og arbejde ihærdigt for at få nedbragt. Ved gentagne mangel på overholdelse af betalingsfrister, vil det kunne betyde opsigelse og tvangssalg.  


Sommerfest, banko, fisketur m.m.
Igen i 2023 har vi tænkt os at fællesskab skal være i højsæde. så vi forsøger allerede nu at sætte nogle datoer af til de forskellige aktiviteter og arrangementer. Vi håber i vil bakke op om dette og vi håber at se en masse forslag til kommende GF fra jer medlemmer, så vi i fællesskab kan beslutte hvad der skal ske i 2023. 

Kollektiv forsikring.
På GF 2022 blev der stemt om at vi skulle indgå i en kollektiv brandforsikring. Dette blev vedtaget og vores kollektive brandforsikring trådte i kraft for samtlige 268 medlemmer d. 01.10.2022. Herefter er det op til det enkelte medlem at afmelde og opsige sin egen brandforsikring hvis man havde sådan en.

Trods en svær start er det nu lykkes at få policen og den er lagt op på vores hjemmeside under kollektiv forsikring
Police: https://afdelinga.dk/wp-content/uploads/2023/01/Police_193365183.pdf

Udover den kollektive brandforsikring, er det muligt via forbundet at tilkøbe sig 2 ekstra forsikringer.
1. indboforsikring som dækker alt indbo m.m. på til 150.000 kr.
2. bygningskasko forsikring, som dækker bygninger. Disse to kan ikke tilvælges enkelt, men tilvælges samlet.

Disse 2 tillægsforsikringer kan du via vores hjemmeside bestille hos forbundets tilknyttede forsikringsmægler. Dette sker via flg. formular:
https://afdelinga.dk/kollektiv-forsikring-i-foreningen/

Opkrævningen af brandforsikringen sker via forbundet således at foreningen lægger ud og medlemmerne opkræves ved haveleje opkrævningen via indbetalingskort eller PBS betaling. Jeres første opkrævning vil derfor ske i april ved næstkommende opkrævning af have lejen for 2023.
Priserne er som følgende.
Brandforsikring : 535 kr.
Indboforsikring : 370 kr.
Bygningskasko:  700 kr. 

Det giver en samlet pris på 1.605 kr. for alle 3 forsikringer.

Vi glæder os til at sæsonen går i gang.

Bedste hilsner
Bestyrelsen i Afdeling A.