Nordstien 7

57,450 Kr· Kolonihave (Solgt)
til salg

Detaljer

Her har du mulighed for at starte helt forfra. Det er faktisk et krav hvis du skal være den nye ejere af denne grund som ligger på Nordstien 7.

Huset skal rives ned og bortskaffes. Huset er ubeboeligt og skadeligt for mennesker ifølge rådgivende ekspert.

Så kravet for at erhverve sig denne grund er at man straks påbegynder nedrivning og bortskaffelse. Dette skal ske forsvarligt og sorteres i materialer og bortskaffes på forsvarlig vis via forbrændingen. Ingen dele må afleveres oppe på vores fælle renovationsplads i foreningen. Det er et krav at hele grunden med alle bygninger m.m. ryddet.

Grunden trænger derudover til en ordentligt og grunding trimning af træer, buske m.m., Samt er der grenen m.m. fra nedskåret træ som skal bortskaffes.

Bag huset er der konstateret enorme mængder at den invasive plante “japansk pileurt” som man også skal fjerne på forsvarlig vis. Området skal graves op og alt skal bortskaffes på forbrændingen, det må ikke ligge som haveaffald eller komme op på vores fælles plads med haveaffald. Man regner med at det kan tage helt op til 8 år at komme helt at med den invasiv art i sin have.


Hus og grund skal være ryddet senest 1 måned efter overtagelsen
Hegn mod bagbo skal fjernes og erstattes med levende hegn. 

Der er ingen fremvisninger, da man selv kan tilgå hele grunden og huset.
Fristen for at byde på denne grund er 5 dage fra den er udbudt (23/9-2022) deadline (27/9-2022) kl. 20:00
Billedmateriale viser grunden og bygninger. / Der foreligger ingen vurderingsrapport, el-attest eller anden.


Prisen er:

Samlet pris: 57.450 kr.

Hurtige facts