nov
10

Kloak og vandprojekterne 2023

Kort opdatering vedrørende kloak og vandprojekterne

Vedrørende kloakprojektet

Mange efterspørger information om udviklingen/ fremdriften – det gælder også de tre foreningers bestyrelser.

Vi har i månedsvis efterspurgt et nyhedsbrev fra Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har senest meddelt, at de afventer enighed med entreprenøren om en opdateret tidsplan, førend Nyhedsbrev udkommer.
Kloakprojektet indbefattet også arbejde med vejene, så vi er naturligvis alle, også af den grund, meget interesseret i at kende tidsplanen.
Ønsker et medlem oplysninger om kloakprojektets fremdrift eller ønsker et medlem at drøfte situationen omkring stiernes tilstand eller andre forhold i forhold til kloakprojektet, så skal man derfor blot kontakte bygherre:
Naturstyrelsen, Jesper Hymøller, telefon 2477 2180, email jehym@nst.dk 

Vedrørende vandprojektet
Der er opstået uenigheder med Entreprenøren. Nedenfor nævnes 2 eksempler
  • Entreprenøren mener sig berettiget til ekstrabetaling vedrørende forsinkelsen.
  • Vores advokat mener ikke entreprenøren har ret til ekstrabetaling, da forsinkelsen skyldes entreprenørs forhold.
  • Vores advokat er nervøs for, om flere af de kontroller vi betaler entreprenøren for at udføre, om de er blevet udført.
  • Vi holder penge tilbage overfor entreprenøren indtil der er fundet en afklaring på dette.
Entreprenøren har valgt at standse arbejderne indtil vi betaler det de mener vi skylder dem. Omvendt fastholder vi vores tilbagehold, så vi sikrer vi ikke betaler for mere end hvad vi har fået og så vi sikrer betaling for den dagbod entreprenøren efter vores opfattelse skal betale os for forsinkelsen.
Der arbejdes på at finde en mindelig løsning med Entreprenøren, så de opstarter deres arbejde igen. Der er dog en risiko for, at sagen skal afgøres i retten, hvis der ikke findes en mindelig løsning med entreprenøren.
For at sikre, at alt foregår efter de gældende regler og aftaler, har vi hyret juridisk bistand i form af en advokat, som gennem et stykke tid har varetaget vores interesser i sagen.
I vil selvfølgelig blive informeret nærmere, så snart vi har noget mere konkret at fortælle.