AFDELING A

GF 2023- søndag d. 19 marts 2023 kl.10:00

INDLEDNINGEN

Kære Havelejere, hermed indkaldelse til Generalforsamling 2023.

Som det fremgår under indhold samt dagsordenen, skal vi stemme og vedtage de punkter som er stillet som forslag fra bestyrelsen, samt eventuelle medlemmer. Vi glæder os meget til at se jer alle sammen søndag den 19. marts kl. 10:00 til generalforsamling på Islev skolen.

::::::::

INDHOLD

Bilag 1 Forside
Bilag 2 Indkaldelse
Bilag 3 Bestyrelsens beretning
Bilag 4 Forslag til ændringer til Vedtægter 2023
Bilag 5 Brevstemme
Bilag 6 Fuldmagt
Bilag 7 Regnskab 2022 + budget 2023
Bilag 8 Forslag fra bestyrelsesmedlemmer 2023

NYHED

Der kan stemmes med fuldmagt, dog må den befuldmægtigede repræsentant maksimalt repræsenterer 2 individuelle befuldmægtigede medlemmer i foreningen. Ønsker man at brevstemme, sker det via mail bestyrelsen@afdelinga.dk eller i postkassen ved kontoret senst dagen inden afholdelsen af generalforsamlingen eller på dagen på afholdelsesstedet senest 30 inden starttidspunktet.

Ved væsentlige ændringer af ordlyden i forslaget, bortfalder brevstemmerne ifølge vedtægterne.

Anvend dokumenterne her på siden.DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning (udsendt via hjemmeside)
 4. Årsregnskab for 2022
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Indkomne forslag medlemmer
 7. Godkendelse af budget 2023
 8. Valg af bestyrelsen 
  1. Kasserer på valg (Grethe) 
  2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 2 år (Henning, Thor og Cathrine)
 9. Valg af 3 suppleanter for 1 år.
 10. Valg af 1 intern revisor (Peter) + eventuel suppleant
 11. Valg af vurderingsudvalg, min. 4 medlemmer for 1 år
 12. Valg af hverv
  1. Affaldspladsen 
  2. Rengøring 
  3. Flaghejsning
  4. Vejlaug (udgår eventuelt grundet kloakering i 2023.)
 13. Valg af diverse udvalg
 14. Valg af klubber

Forslag der skal til afstemning skal indeholde: 

Forslagsstillers oplysninger: Navn og have
Emne: Hvad handler dit forslag om?
Motivation: Hvad er formålet med forslaget?
Hvordan: Hvordan kan det kan realiseres?
Omkostning: Budget eller indhentet tilbud.

BREVSTEMME

FULDMAGT

Regnskab 2022 + budget 2023

Medlemsforslag

SAMLET indkaldelse til print eller læsning.